NATOs bombning strider mod dansk lov

Introduktion og oversigt

Af Tom Vilmer Paamand - opdateret juli 1999

Se temaet

"We do know that we must do more to reach out to our children and teach them to express their anger and to resolve their conflicts with words, not weapons. ..."
Præsident Clinton, ikke om Kosova, men om massakren på Columbine High School 21/4-1999.
Three clear goals?
Before the bombs were dropped on Yugoslavia, Bill Clinton said on March 24 1999 that After the bombs were thrown, Bill Clinton said at June 10 1999 that
Our strikes have three objectives: From the beginning, we had three clear objectives:
First, to demonstrate the seriousness of NATO's opposition to aggression and its support for peace. The withdrawal of Serb forces.
Second, to deter President Milosevic from continuing and escalating his attacks on helpless civilians by imposing a price for those attacks. The deployment of an international security force with NATO at the core.
And third, if necessary, to damage Serbia's capacity to wage war against Kosovo in the future by seriously diminishing its military capabilities. The return of the Kosovars to their home to live in security and self-government.
When Bill Clinton after the war repeats the reasons from before the war, he remembers them suddenly completely different. And no one asked him about it ...
 
Stopsignal mod krig Se også:  
Danske soldater er nu med i det angreb, som NATO har besluttet. NATOs krigsfly bomber Serbien, støttet af danske F-16 kampfly fra den italienske Grazzanise-base. Danmark deltager i en angrebskrig, for første gang i dette århundrede.
Den serbiske hærs myrderier skal stoppes, men løsningen er ikke, at Danmark selv deltager i myrderierne.
NATOs bombninger skal tvinge Milosevic til at underskrive en aftale om Kosova. Det er god stormagts-logik, men på kant med både FNs og NATOs eget grundlag.
Almindelig sund fornuft taler også imod at tro, at Milosevic vil overholde en aftale, han bliver truet til at indgå. Sund fornuft er også grundlaget for den danske lovgivning om aftaleret, der klart taler imod NATOs plan:
"§ 28. Er en viljeserklæring retsstridigt fremkaldt ved personlig vold eller ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af sådan, er den ikke bindende for den tvungne." (Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 781 af 26. august 1996).
Den danske regering, repræsenteret ved statsminister Poul Nyrup Rasmussen, udenrigsminister Niels Helveg Petersen og forsvarsminister Hans Hækkerup, bør derfor slæbes for en dansk domstol, og dømmes for medvirken til brug af vold og trusler i strid med aftaleloven...
Mere konkret er ministrene bragt for krigsforbryder-domstolen i Haag af en gruppe canadiske jurister.
 
NATOs grundlag er Den nordatlantiske Traktat. Her står i Artikel 1:
"Deltagerne forpligter sig til som foreskrevet i De forende Nationers pagt at bilægge enhver international stridighed, i hvilken de måtte blive indblandet, ved fredelige midler på en sådan måde, at mellemfolkelig fred og sikkerhed så vel som retfærdigheden ikke bringes i fare, og til i deres mellemfolkelige forhold at afstå fra trusler eller magtanvendelse på nogen måde, som er uforenelig med De forenede Nationers formål".

NATOs tålmodighed med anvendelsen af "fredelige midler" slipper hurtigt op og bombetruslerne breder sig. Lige nu er fokus flyttet fra Saddam Hussein til Slobodan Milosevic som vores allesammens favorit-bussemand. De to skurke er sikkert jaloux på hinanden og skiftes til at spille op til "Verdenssamfundet".
Modsvarende får Danmark ros af NATO, for den vigtige rolle vi spiller i "Verdenssamfundet". Sekundet efter at USA har fået lyst til at bombe, står forsvarsminister Hans Hækkerup og udenrigsminister Niels Helveg Petersen klar til at bakke USAs holdning op - og at tilbyde vor, omend beskedne, militære assistance.
Den danske regering "viste forståelse" for bombningerne i Irak og erklærede, at dansk militær kan blive sat ind - uden at Folketinget bliver spurgt først. Tilsvarende er de danske F-16 fly nu under NATOs kommando, og det danske Folketing er sat uden for indflydelse.

Kan vores demokratisk valgte bomber
fyldte med respekt for menneskerettigheder
overbevise aggressorerne om,
at vold ikke er løsningen?


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret april 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.dk
< FRED.dk
Oversigt - Søg >