Kosova og lummerhyggen

Blodbadet var til at forudse

Af Arne Hansen - marts 1998

Se temaet
Så kom Kosova endelig på vore TV-skærme. For nu er blodet begyndt at flyde. Det blod, som bl.a. konfliktmægleren Jan Øberg i mange år har arbejdet konstruktivt for at undgå gennem at befordre parternes interesse i sammen at finde frem til en løning, der kan gøre alle parter til vindere. Det er jo den eneste "fredsskabning" der er en indbygget fremtid i.

Men vi måtte forudse blodbadet, fordi stormagternes poppolitikere ikke reelt prioriterede undertrykkelsen af menneskerettighederne i Kosova og de flygtende måtte følgelig snart banke forgævedes på vore døre. Interessen kommer tilsyneladende ikke førend voldsspiralen er løbet så løbsk, at man kan blive mediehelte ved at komme anstigende på TV-skærmen i sine kampvogne, som så oftest bliver brugt til at varetage egne magtinteresser.

Politikernes svigt er så meget større, fordi kosovaalbanerne - ligefra fra undertrykkelsens start i 1989 har valgt - og beundringsværdigt konsekvent har fastholdt - at kæmpe mod den serbiske totale diskrimination gennem en ikkevoldspolitik. Thi det internationale samfunds engagement er afgørende for, at denne Gandhi-inspirerede positive fredsstrategi kan lykkes. Men på trods af kosovaalbanernes heltemodige selvbeherskelse blev de fuldstændig svigtet af stormagterne i Dayton-aftalerne.

Men hvad har de skiftende men forenede danske regeringspartier så bidraget med? At forsøge at udvise kosovoalbanske flygtninge - endog desertørerne fra den serbiske hær, som de samme politikere ivrigt deltog i den internationale fordømmelse af! Danske partier har, både ved deres manglende opbakning til Øbergs konfliktlægning og ved deres afvisende flygtningepolitik - senest udartet til at sætte udvisningsangste kosovoalbanere på vand og brød - været medvirkende til at de unge kosovaalbanere nu føler undertrykkelsen så smertefuld, at de ikke har noget at tabe ved gribe til våen.

Kun Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har vist mod til at trodse den medieskabte massepsykose, at flygtningene får uberettiget asyl i vores hyggeland. Det er faktisk ikke længe siden, at de 2 partier takket være samarbejde med aktive freds- og flygtningevenner forhindrede udvisning af de kosovaalbanske desertørerne til den serbiske hærs forgodtbefindende!

Vi kunne se os selv i øjnene igen - et øjeblik.
Hvem vil en holdbar fredspolitik og en human flygtningepolitik?
Jan Øberg har skrevet en række artikler på dansk og engelsk om situationen i Kosova.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret marts 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >