OnLine Bibliotek for Fred

Her er mere end 20 gratis fredsbøger at vælge imellem,

Ved Tom Vilmer Paamand og Holger Terp

Se temaet
Bogen - Marsilius af Padua: Defensor Pacis. Basel, 1522 - blev ramt af en kanonkugle
Fredsbog stoppede kanonkugle
Gratis fredsbøger på nettet
Disse udgivelser har internettet gjort muligt. Der er efter alt at dømme ikke økonomi i at udsende disse bøger via et almindeligt forlag, men på nettet er det muligt at sprede dem for småpenge.
I øjeblikket er her mere end 20 udgivelser at vælge imellem, der kan hentes her: FRED.dk/pub/biblion.

 
Klik på hylden:
--
Aldrig Mere Krig: ikkevold
--
Berre Persen, Åsne og Johansen, Jørgen: Den nødvendige ulydigheten
--
Campbell, Duncan: Aflytningsmuligheder 2000
--
Folketinget: Debat om dansk deltagelse i Kosovo
--
Forsvarskommissionen: Beretning
--
Flusser, Emil: Krieg als Krankheit
--
Johansen, Jørgen: Sosialt forsvar - ikkevoldskamp mot vår tids trusler
--
Jonassen, Otto: Militærnægter i skovmarinen
--
Hague Appeal for Peace: Haag dagsordenen for fred og retfærdighed
--
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed: Fred & Frihed
--
Militærnægterforeningen: Fort Europa - eller fredens projekt?
--
Pedersen, Åsne Berre og Johansen, Jørgen: Den nødvendige ulydigheten
--
Pille, Axel: Hvad soldaten lærer
--
Pille, Axel: Rustningskapitalens Blodpenge
--
Politiets Efterretningstjeneste: Redegørelse
--
SIS-orienteringskomiteen: SIRENE-manualen
--
Terp, Holger: Ligaens historie
--
Terp, Holger: NATO litteraturliste og kronologi
--
Terp, Holger: Peace in Print
--
Tolstoj, Leo: Hvori bestaar min Tro?
--
Tolstoj, Leo: Kristi Lære og Kirkens Lære
--
Trident Ploughshares: Tri-denting it! (dansk)
--
Urban, Susanne: Galtungs metode for fred

 
  Fred & Frihed

ikkevold
Bladet "Fred & Frihed - Ikkevold"
De nyere numre af bladet "Fred & Frihed - Ikkevold" kan læses på internettet. Bladet udgives af Aldrig Mere Krig og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed. De enkelte numre kan også hentes som PDFer.

 
  Duncan
Campbell

Aflytnings-
muligheder
2000
Aflytningsmuligheder 2000
Duncan Campbells rapport Interception Capabilities 2000 om "overvågningsteknologiens udvikling og risikoen for misbrug af økonomisk information" er oversat af det danske Forskningsministerium. Rapporten blev skrevet til Europa-Parlamentets Generaldirektør for Forskning i april 1999. Den oversatte rapport ligger her som PDF.

 
  Folketingets debat:
Om dansk del- tagelse i en international styrke i Kosovo
Danmark på krigsstien
Læs debatten i Folketinget fra vedtagelsen af beslutningsforslag nr. B 148: "Forslag til folketingsbeslutning om dansk deltagelse i en international styrke i Kosovo", fremsat af udenrigsminister Niels Helveg Petersen 16. juni 1999 og vedtaget næste dag. Teksten ligger her i PDF.

 
  Beretning fra

Forsvars-
kommissionen
Læselig beretning fra Forsvarskommissionen
Forsvarsministeriet har lagt "Beretning fra Forsvarskommissionen af 1997 (KORREKTURVERSION)" frem til download - men på en overbelastet server og i et Word 97-format, som de færreste kan læse. Som en service kan beretningen derfor hentes her i PDF inclusive særudtalelserne.

 
  Haag dagsordenen for fred og retfærdighed for det 21. århundrede
Haag dagsorden for fred og retfærdighed
Dette skrift belyser de fire vigtigste emner i Haag Appellen: Grundlæggende årsager til krig/fredens kultur - internationale menneskekærlighed og menneskerettighedslove og -institutioner - forebyggelse, løsning og forandring af voldelige konflikter - nedrustning og sikkerhed for mennesker.
"Haag dagsorden for fred og retfærdighed" kan hentes som PDF.

 
  Emil Flusser

Krieg als Krankheit
Krieg als Krankheit
Det er altid lærerigt at se Krigen under ny Synsvinkel, dette kommer man til ved Læsningen af Emil Flussers "Krieg als Krankheit" (Krig som Sygdom). Hele Studiet af Krig og Krigsaarsager er saa fornyende, at Bogens Synspunkter fortjener at kendes af en videre Læsesekreds herhjemme.
Sådan skrev Axel Pille om "Krieg als Krankheit" i 1936 - læs mere her. Den tyske bog kan hentes som PDF vedlagt hele Axel Pilles anmeldelse på dansk og en engelsk anmeldelse af Peter van den Dungen.

 
  Jørgen Johansen

Sosialt forsvar - ikkevoldskamp mot vår tids trusler
Sosialt forsvar
Boka ønsker å vise at ikkevoldelige aksjoner er vanlig forekommende i alle deler av verden, i ulike samfunnssystemer og har vært brukt til alle tider. En stor del av boka er viet det mangfoldet av aksjoner, kampanjer og organisasjoner som har benyttet seg av teknikkene som inngår i et sosialt forsvar. Ellers får du lære mer om konfliktteori, trusselbilder, ikkevold og beslutningsformer - læs mere her. Bogen er på norsk og komplet med farvebilleder i Adobe Acrobat PDF-format. Den kan hentes som PDF.

 
  Otto Jonassen

Militærnægter i skovmarinen
Militærnægter i skovmarinen
Otto Jonassen var militærnægter i 1930erne. For 66 år siden mødte han op i militærnægterlejren i Gribskoven. Første del af den muntre historie om tiden i "Skovmarinen" kan læses her. Resten af teksten kan hentes som PDF.

 
  Militærnægter-
foreningen


Fort Europa - eller fredens
projekt?
Fort Europa - eller fredens projekt?
Militærnægterforeningen udgiver det antimilitaristiske tidsskrift NB. Dette debatnummer (NB 1-1998) sætter fokus på Vestunionen - den Vesteuropæiske Union, på engelsk Western European Union (WEU). Bladet kan læses her eller hentes som PDF.

 
  Åsne Berre Pedersen og Jørgen Johansen

Den nødvendige ulydigheten
Den nødvendige ulydigheten
Åsne Berre Pedersen og Jørgen Johansen har skrevet denne bog, der fortæller om teori og praksis bag ikkevoldelige aktioner i Norden. De første tre kapitler kan ses her, men kan også hentes som PDF, inden bogen købes for 175 kroner ved henvendelse til Aldrig Mere Krig. Se også en anmeldelse af bogen fra bladet Ikkevold.

 
  Axel Pille

Hvad
soldaten
lærer
En krigsmodstander i 30ernes Danmark
Journalisten, pacifisten, forlæggeren og redaktøren Axel Pille var en travl skribent, der i sine skrifter tordnede mod krigsmagerne. Hent bøgerne "Hvad soldaten lærer" og "Rustningskapitalens Blodpenge" som PDF - eller læs først mere om Axel Pille.
  Axel Pille

Rustnings-
kapitalens
Blodpenge

 
  Politiets Efterretnings-
tjeneste


Redegørelse
PETs redegørelse
Politiets Efterretningstjeneste afleverede marts 1998 en "Redegørelse vedrørende dele af PETs virksomhed".
Rapporten kunne i lang tid kun bestilles som bog, så som en service over for Justitsministeriet og landets aflyttede borgere kunne rapporten hentes på FRED.dk i en piratudgave. Rapporten ligger her i Justitsministeriets udgave som en PDF på 1 Mb.

 
  SIRENE-
manualen
Den hemmelige Sirene-manual
Schengen-aftalen er nu et led i EU-traktaten efter vedtagelsen af Amsterdam-traktaten. En del af Schengen-aftalen er den fortroligt-stemplede Sirene-manual, som du altså ikke må kende - og offentliggørelsen af den kan straffes med bødestraf, hæfte eller fængsel i op til seks måneder. Læs uddrag her eller hent hele manualen som en PDF på 5 Mb.

 
  Holger Terp

Ligaens historie
Kvindernes Internationale Ligas historie
For 80 år siden blev Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed stiftet. Ligaen har lige siden været baggrunden for kvinders engagement i at afbøde vore dages krigsrædsler.
Dette 80 års jubilæumsskrift er skrevet af bibliotekar Holger Terp. Læs indledningen på internettet eller hent hele teksten som PDF.

 
  Holger Terp

NATO litteraturliste, kronologi og citatliste
NATO litteraturliste, kronologi og citatliste
En nyttig pakke med materialer i anledning af NATOs 50 års jubilæum. Pakken består af en litteraturliste med udvalgte bøger og artikler, en kronologi med med udvalgte oplysninger og en citatsamling med udvalgte citater. Læs introduktionen og hent det hele som en PDF.

 
  Holger Terp

Peace in Print
Peace in Print : The history of the peace movements
Bibliotekar Holger Terp har skrevet en bibliografi over fredsbevægelsernes historie - på engelsk: Peace in Print. Bibliografien registrerer hovedsageligt bøger og tidsskrifter om fredsbevægelserne og deres historie på de fleste europæiske hovedsprog siden 1600-tallet og frem til i dag. Uddrag af indledningen kan læses her.

 
  Leo Tolstoj

Hvori
bestaar
min Tro?
Leo Tolstojs tidlige bøger
To af Leo Tolstojs første bøger blev udgivet på dansk i slutningen af forrige århundrede og er siden kun trykt i uddrag. De to bøger "Hvori bestaar min Tro?" og "Kristi Lære og Kirkens Lære" kan hentes her. Holger Terp har skrevet en indledning, der kan læses her i uddrag.
  Leo Tolstoj

Kristi Lære
og
Kirkens Lære

 
  Trident Ploughshares

Tri-denting it!
Tri-denting it - dansk håndbog til afrustning
Håndbogen "Tri-denting it" er en åben vejledning til Trident Ploughshares (Plovskær). Ploughshares aktivister forpligter sig til uden vold offentligt at uskadeliggøre en krigsmaskine eller et krigssystem, således at dette ikke længere kan skade mennesker. Håndbogen giver information om ikke-vold og sikkerhedsregler, kampen mod atomvåben samt grundregler for Trident Ploughshares. Denne første del af håndbogen er oversat fra engelsk af Ingrid Sternitz. Læs mere om Trident Ploughshares eller hent håndbogen som PDF.

 
  Galtungs metode for fred

Susanne Urban
Galtungs metode for fred
Johan Galtung var en pioner inden for fredsforskningen. Han påviste at konflikt og vold ikke er det samme, og udviklede en skelnen imellem tre forskellige former for vold: direkte, strukturel og kulturel vold.


Nye titler?
De elektroniske bog-udgivelser vil blive fortsat, når vi finder mere egnet materiale uden copyright. Vi modtager meget gerne forslag også om mere dagsaktuelt stof, da flere af de nuværende titler lidt tilfældigt er om eller fra 30erne. - Kommentarer og forslag kan sendes til WebHamster@FRED.dk. Økonomiske bidrag modtages også gerne, på giro 9 00 48 82 mærket "fredsbøger".

Lidt teknik
Bøgerne kan også hentes her: FRED.dk/pub/biblion.

Lidt kultur
Bøger bør ikke læses på en computers skærm. Hvis du efter at have skimmet teksten på skærmen får lyst til at læse det hele, så skriv teksten ud på en god printer, bind den pænt ind - og nyd den på en civiliseret måde!

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret juni 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.dk
< FRED.dk
Oversigt - Søg >