Sværd til plovjern

Deres sværd skal de smede til plovjern, deres spyd til vingårdsknive (joel 3.15)

Af Ulla Røder

Se temaet
Ved en Ploughshare Aktion for fred og nedrustning forpligter vi os til uden vold, offentligt at uskadeliggøre en krigsmaskine eller et krigssystem, således dette ikke længere kan skade mennesker. Ploughshares bevægelsen var tidligere en kristen eller jødisk organisation, men består i dag af såvel religiøse som ateister.
Denne appel er en verdensomspændende appel om fred i verden, om at afskaffe krige og finde ikke voldelige måder at løse vores konflikter på.
Ploughshares er en del af den internationale fredsbevægelse, som lige siden de første atombomber over Hiroshima og Nagasaki faldt har arbejdet for atomnedrustning. Det er vores mål at afruste det britiske Trident atomvåben system inden den 1/1-2000. Vi vil stoppe den fortsatte kriminelle aktivitet, der strider mod principperne i international lov.
En lille forhandlingsgruppe vil i de første 3 måneder fra maj 1998 starte en intens offentlig debat og forhandle med lokale, nationale og internationale beslutningstagere bl. a. øverstbefalende for Faslane og Coulport baserne, forsvarsministeren, udenrigsministeren og statsministeren., NATOs, EUs og FNs topledere. Gruppen vil kræve en underskrevet forpligtelse til afrustning af det Britiske Trident system senest år 2000. Den vil gøre det klart, at vi foretrækker afrustningen foretaget af autoriteterne, og at vi kun vi gøre vore forsøg, hvis de fortsætter uforandret.
Fra maj måned 1998 vil der blive etableret forbindelse til politiet, hvor man vil give dem kopier af Trident Ploughshare aktivisternes erklæring "Pledge to Prevent Nuclear Crime", som vil vise vores forpligtelse til fuld åbenhed og ansvarlighed for vores aktioner. Efterhånden som nye tilslutter sig, vil erklæringen blive opdateret.
Hvis den britiske regering ikke har afgivet en konkret forpligtelse til afrustning af de britiske atomvåben senest år 2000 vil den første periode med åbne Ploughshares aktioner finde sted i Faslane og Coulport i tiden 11. august til 25. august l998, og derefter vil der blive en åben weekend aktion hvert kvartal. Efter den 25. august vil hver interessegruppe have mulighed for at udføre hemmelige afrustningsaktioner, hvor de ikke informerer nogen andre om deres planer, men de vil være fuldt ansvarlige og stå inde for deres aktioner samt skulle forklare og tage konsekvensen heraf. Andre Trident relaterede faciliteter vil også blive mål for disse opfølgende Ploughshares aktioner.
Hver gruppe vil underskrive en erklæring, således at forhandlingsgruppen hele tiden er informeret om på hvilket niveau der vil være støtte. Dette er ikke en engangsdemonstration, men en forpligtelse til år 2000, hvor denne forpligtelse er overordnet for hele projektet, men kan være fleksibel overfor enkeltpersoner og grupper - særligt de som kommer fra udlandet. Udenlandske grupper kan foretage deres opfølgende aktioner på atomvåbenbaser i deres hjemlande.
Hver gruppe vil deltage i en workshop, hvor de kan forberede sig psykisk og fysisk og sætte rammer for deres aktioner og arrangere nødvendig støtte. Et medlem fra forhandlingsgruppen vil følge hver gruppe, kontrollere forløbet og give støtte samt sikre, at kun ansvarlige, helt engagerede ikke voldelige aktivister deltager. Det handler om ekstremt farlige og radioaktive atomvåbensystemer, og vi må forsikre os om alles sikkerhed.
Den centrale organisationsgruppe består af 7 personer. De har det overordnede ansvar for projektet og hjælper deltagerne. Deres forpligtelser vil være, at være drivkraften og vejledere, tage sig af administration og søge midler til projektet. De vil bakke op og støtte grupperne. Endvidere organiserer de indholdet af workshops for hver interessegruppe, planlægger den første samling af repræsentanter for hver interessegruppe i april, arrangerer møde i maj, hvor "Pledge to Prevent Nuclear Crime" bliver offentliggjort, udvælger og styrer forhandlingsholdet og hjælper med planer til de opfølgende åbne weekends hver 3 måned.
Denne organisationsgruppe kan meget let blive de første personer, som vil blive fængslet, hvis autoriteterne ikke accepterer vores argumenter om overholdelse af såvel nationale som internationale love. Dog vil alle relevante informationer være til rådighed, således at andre kan overtage deres pladser. De er ikke ledere men "hjælpere". De har udfærdiget en håndbog og videoer til information af bagland og som værktøj for grundig planlægning. Alle informationer og referencer vil være tilgængelige for alle og kan videregives til andre som ønsker at deltage, om nødvendigt.

IKKE VOLD SIKKERHED ÅBENHED ANSVARLIGHED

Grundregler vil være fuldstændig ikkevold, sikkerhed, åbenhed og ansvarlighed, og dette koncept bliver fuldt ud defineret i håndbogen, som er en åben guide til Trident Ploughshares 2000.
I vil blive introduceret for organisationsgruppen, få mulighed for at bese baserne i Faslane og Coulport og få en hurtig gennemgang af ikke vold og sikkerhedsgrundreglerne i en 20 minutters video: "Tri-denting the Nuclear Conspiracy - Uphold International Law".
Trident aktivisternes navne vil forblive fortrolige indtil antallet af deltagere når det niveau, som hver enkelt føler sig sikker med. Hver person som ønsker at deltage skal udfylde et formular (se vedlagte) og skal angive, hvor mange deltagere der skal være for at man føler sig sikker nok til at offentliggøre deltagelsen. Denne liste kan bruges til at organisere interessegrupperne og forberede folk. For eksempel var der i september 1997 allerede 50 personer, som ønskede at deltage, men kun 18 som ville deltage, hvis der var mindst 10 andre i gruppen. Andre behøver 50 eller 100 deltagere før de ville have deres navne på en åben liste.
I maj måned håber vi at have flere hundrede, som er villige til at underskrive "Pledge to Prevent Nuclear Crime" og det ser meget lovende ud med den gode respons vi har fået indtil videre.

MANGE ALMINDELIGE MENNESKER ER VILLIGE TIL AT GIVE DETTE PERSONLIGE OFFER

Flere hundrede er et godt nok antal til at være i stand til at udøve et betragteligt politisk pres. Det er også stort nok til at trække folk med i en Ploughshare aktion, som ville føle sig sårbare og udstillede i en lille sædvanlig Ploughshare aktion. Det kan føles lettere at tænke på muligheden for fængsling i længere tid sammen med måske flere hundrede andre frem for alene eller med kun 5-6 andre.
Aktivister fra adskillige andre lande er blevet inviteret til at deltage, fordi hvert land har specifikke begrundelser for at føle sig truet af eller involveret i britisk atomforsvarspolitik. Vi har allerede grupper i Belgien, Finland og Sverige. Disse borgere vil deltage ved at sørge for adgang til regeringer og lægger pres på deres lande, åbner debatten og muligheden for politisk pres.
Vores juridiske forsvar vil blive baseret på Den Internationale Domstols udtalelse af 8/7-1996 om lovligheden af trussel med eller brug af atomvåben. Vi vil forberede et "modelforsvar", som alle deltagere kan bruge. Dette "modelforsvar" vil være en del af den juridiske instruktion, herunder råd fra ekspertvidner og hvorledes man finder sympatiserende advokater. En fuldstændig orientering om mulige anklager, som deltagerne måske vil møde, er også medtaget i håndbogen.
Selv om vi har et godt forsvar i loven, og vi tror fuldt og fast på, at vi overholder loven, er der mulighed for, at retten ikke giver os medhold. Hver enkelt aktivist skal forstå, at teoretisk skal vi se en mulig fængsling på op til 10 år i øjnene, såfremt vi til slut bliver fundet skyldig i kriminel forvoldelse af skade eller i kriminel sammensværgelse i omfattende forvoldelse af skade. Dog mener mange folk, bl. a. skotske advokater, at det er mere sandsynligt, at folk vil blive anholdt inden de når en Trident ubåd og vil få små bøder på under 100 pund, men vi kan ikke ikke være sikre herpå.
Vi må planlægge, som om vi kommer ind og forårsager sikker, men betydelig skade og får maksimal straf. Maksimum er 10 år. Hele moralen og den politiske styrke ved denne aktion er at vise nøjagtigt hvor mange helt almindelige mennesker, der er villige til at gøre dette personlige offer for at få afskaffet atomvåbnene. Vi må alle være villige til at se denne mulighed i øjnene.
Da dette projekt er åbent og autoriteterne vil vide, hvem vi er og datoerne for vores åbne forsøg, vil det være meget svært at komme nær en Trident ubåd. Selv hvis vi bliver arresteret før vi kommer i nærheden af basen eller mens vi prøver at skære os gennem hegnet, vil det ikke være mislykket, fordi hele dette projekt også handler om at "afruste" den almindelige opfattelse og overtale regeringen til at reagere på folkelig modstand. Det er forsøget og hensigten, som er afgørende.
Måske vil hundredes beslutning om selv at nedlægge Trident overbevise den britiske regering om at gøre det selv.

HJÆLP PLOUGHSHARES 2000 ØKONOMISK.

Hver aktivist bliver bedt om 10 pund til en "Trident Ploughshare" konto til dækning af projektets omkostninger.
Offentligheden vil også blive spurgt om bidrag. Selv hvis du ikke kan deltage, vil vi være taknemmelige for bidrag.

 

Tidsplan:

Oktober 97 til april 98: Opstart af interessegrupper., håndbog og videoproduktion, forberedelse af workshops, weekendmøde med repræsentanter for interessegrupper.
2/5-1998 Offentligt møde med pressekonference og aflevering af "Pledge to Prevent Nuclear Crime" dokument.
Start på 3 måneders dialog med regeringen og andre beslutningstagere. Forbindelse til politi og sikkerhedsfolk begynder.
11. - 25. august 98. 11 august går alle til hovedindgangen på Faslane og beder basens øverstbefalende for sidste gang selv at begynde nedrustningen. Hvis vi ikke får et brev med bekræftelse overrakt starter Trident Ploughshare aktionerne, som hver interessegruppe har planlagt det. Der foregår to uger med intensive og åbne forsøg på at afskaffe Trident i Faslane og Coulport.
6-8. november 98. Den første weekend med større Ploughshares opfølgningsaktioner begynder. Med 3 måneders interval vil der blive planlagt hvor større Plougshares aktioner vil finde sted, men interessegrupper kan lave deres egne forsøg, hvornår de vil.
Hvis du er interesseret i at deltage i projektet, så udfyld venligst svarskemaet og returner det hurtigst muligt. Behøver du yderligere informationer så kontakt os.
Denne basis information er produceret af følgende personer, som også er forhandlingsgruppen for Trident Ploughshares 2000: Sylvia Boyes, Tracy Hart, Ellen Moxley, Jan Parker, Brian Ouail, Helen Steven og Angie Zelter. Yderligere information:
Trident Ploughshares 2000
42-46 Bethel St., Norwich, Norfolk, NR 2 1 NR, Great Britain.
Tel. 01.603.611.953. Fax. 01.603.666879. E.mail: reforest gn.apc.org.

Dansk oversættelse og kontakt: Ulla Røder - tlf. 32571887.
Ulla Røder
Njalsgade 54, 3. tv.
2300 København S
Tlf. 32571887


Kære atomvåbenmodstander


Forhandlingsgruppen for Trident Ploughshares 2000 har sendt vedlagte invitation til deltagelse i Trident Ploughshares 2000.
Til de der ikke kender noget til Trident atomubådene og Storbritanniens atomvåben denne beskrivelse: Trident atomubådene er produceret i USA, og disse erstatter det tidligere Polaris system, som blev skrottet i 1996. Storbritanniens første Trident blev søsat i 1994, den anden et år senere. Den tredje søsættes i 1998 og den 4 omkring år 2000. Den britiske regering bruger mere end en milliard kroner på syv nye Trident atommissiler i år. De nye atomvåben til ubådene kommer på trods af kritik fra Labour regeringens egen venstrefløj, der hellere vil afskaffe de engelske atomvåben. Tridentsystemet koster omkring 1.500 mill. eng.pund om året.
Hver båd kan tage op til 16 missiler, som hver er udrustet med op til seks 100-kiloton atomsprænghoveder. Hvert af disse kan ramme et forskelligt mål. Derfor kan hver ubåd ramme op til 96 individuelle mål. Eet Trident sprænghoved er 8 gange kraftigere end Hiroshima bomben (130.000 mennesker mistede livet som følge af Hiroshima bomben). Mindst en Trident ubåd er på havet 24 timer om dagen, 365 dage om året.
En tidligere kaptajn Jeffery Tall (HMS Repulse 1989-1991) har beskrevet disse patruljer således: "There is no doubt that when you went to see you went to war". Både kaptajnen og hans besætning har udtalt, at de ville affyre deres missiler uden at kende målet. Styringen foregår helt pr. computer.
På 3 baser i England Rosyth, Devenport og Aldermaston, produceres 750 tons atomaffald hvert år. Dette på trods af uløste problemer med sikker opbevaring af giftigt og radioaktivt materiale fra militærets atomvåbenprogrammer. Der ligger 11 gamle atomubåde og afventer at blive skrottet - disse er ikke med i ovennævnte tal.
Du kan rekvirere en håndbog på engelsk, hvis du er interesseret i flere detaljer om Trident atomubådene og Trident Ploughshare 2000. Pris 100,- kr. til dækning af omkostninger. Såfremt du er interesseret i at deltage aktivt i aktionen i Faslane eller støtte aktivisterne ved dannelse af interessegruppe til at skabe debat, politisk pres gennem kontakt til den danske regering, vil jeg gerne høre fra dig snarest muligt.
Her under er to underskriftslister, som du kan skrive ud på en printer, så du kan tage del i underskriftsindsamlingen: Den ene er til organisationer og den anden er til enkeltpersoner. Her skriver du uden yderligere forpligtelser under på, at du støtter Ploughshare aktivisterne i deres arbejde. Send udfyldte underskriftslister til Ulla Røder på ovenstående adresse, hvorfra du også kan rekvirere trykte underskriftslister."PLEDGE TO PREVENT NUCLEAR CRIME"

Løfte om at forhindre atomforbrydelse.
Jeg er opmærksom på, at Storbritannien har underskrevet ikke-spredningstraktaten i 1968. Artikel VI i denne forpligter hver af parterne til atomnedrustning. (The Non Proliferation Treaty, NPT af 1968 artikel VI: " Each of the parties undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an erly date and to nuclear disarmament , and to a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control"). Tredive år er gået og Storbritannien fortsætter med at sprede atomvåben, og NATO er stadig en alliance med 3 af de største atomvåbenmagter. Trident systemet er en optrapning af Storbritanniens atomvåbenkapasitet, idet dette system har større rækkevidde, er mere præcist og er i stand til at ramme 8 gange så mange mål som Polaris systemet, som det erstatter.
Jeg er også opmærksom på, at præsidenten for Den Internationale Domstol (som er den højeste instans i FN) Mohammed Bedjaoui den 8. juli 1996 udtalte: "Atomvåbenet, det ultimative onde, destabiliserer den humanitære lov, som er det mindre ondes lov. Eksistensen af atomvåben er derfor en udfordring af den humanitære lov, for ikke at tale om deres langtidseffekt på menneskets vilkår, i den forståelse må retten til liv udøves". ( "The Nuclear weapon, the ultimate evil, destabilises humantarian law which is the law of the lesser evil. The existence of nuclear weapons i therefore a challange to the very existence of humanitarian law, not to mention their long-term effects of damage to the human environment, in respect to which the right to life must be exercised"). Retten bekræftede at St. Petersborg Deklarationen, Haag Konventionen, Nürnberg Principperne, Geneve Konventionen. og Genocide Konventionen alle også gælder for atomvåben. Den bekræftede meget klart, at brug af eller trussel med atomvåben generelt er stridende mod international lov. Retten kunne ikke finde nogen lovlige omstændigheder for trussel med eller brug af atomvåben.
Jeg er overbevist om, at Trident atomvåbensystemet er ulovligt, farligt, uberettiget, forurenende, et frygteligt spild af ressourcer og dybt umoralsk. Jeg mener Trident mere udgør en trussel end et forsvar.
Det er enhver borgers pligt at overholde love relaterede til atomvåben, og med henvisning til Nürnberg processens grundprincipper fredeligt og sikkert at drage omsorg for afrustning af ethvert våbensystem, der bryder humanitær lov. Jeg er også opmærksom på, at de fleste nationale systemer inkl. Storbritanniens og andre NATO landes legale systemer tillader alvorlig skadeforvoldelse, hvis skaden forvoldes for at hindre alvorlig forbrydelse i at ske. Jeg er overbevist om, at skaderne Trident Ploughshares 2000s aktivister vil forårsage mod Storbritanniens Trident system vil stoppe den fortsatte trussel med atomvåben, som er ulovlig og i strid med humanitær lov.
Som en global borger med internationalt, nationalt og individuelt ansvar vil jeg bestræbe mig for fredeligt, sikkert, åbent og ansvarligt at hjælpe til afrustning af Storbritanniens atomvåben system inden år 2000. Jeg vil aktivt deltage sammen med andre i Trident Ploughshares 2000 projektet. Dette indebærer, at hvis Storbritanniens regering ikke vil garantere en fuldstændig afrustning af det britiske Trident system senest 1/1-2000, så vil jeg forpligte mig til enten at trænge ind personligt på Faslane, Coulport eller andre Trident relaterede baser fra 11. august 1998 eller hjælpe andre Ploughshares 2000 aktivister med at trænge ind på disse steder, for at jeg eller andre kan demontere systemet, så det ikke kan bruges af andre til at true eller skade levende mennesker.
Vores demonteringsaktioner har og vil have til hensigt at stoppe de nuværende kriminelle handlinger med henvisning til principperne i international lov.
Jeg lover, at jeg ikke vil skade noget levende væsen ved nogen af mine handlinger og lover at være rolig og fredelig hele tiden.


Navn & Adresse


Petition of Support for Trident Ploughshares 2000

Anmodning om støtte til Trident Ploughshares 2000

Vi undertegnede støtter fuld ud de Trident Ploughshares aktivister, som har underskrevet løfte om at forhindre atomforbrydelse, "Pledge to Prevent Nuclear Crime" og som har erklæret sig som Trident Ploughshares 2000 aktivister.
Vi tror, at deres fredelige og ikke voldelige forsøg på afrustning af Trident systemet har til hensigt, under iagttagelse af velkendte principper i internationale love, at stoppe de fortsatte ulovlige aktiviteter.
Vi er opmærksomme på, at Storbritannien har underskrevet The Non Proliferation Treaty, NPT af 1968 artikel VI, som forpligter til nedrustning: " Each of the parties undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an erly date and to nuclear disarmament , and to a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control". Der er nu gået 30 år og Storbritannien fortsætter atomvåbenkapløbet og NATO er stadig en alliance, der bygger sin strategi på atomvåben. De 3 største atomvåbenmagter er medlemmer af NATO. Trident systemet er en optrapning af Storbritanniens atomvåbenkapasitet, idet dette har større rækkevidde, er mere præcist og er i stand til at ramme 8 gange så mange mål, som det Polaris system det erstatter.
Vi er også opmærksom på, at præsidenten for Den Internationale Domstol (som er den højeste instans i FN) Mohammed Bedjaoui den 8. juli 1996 udtalte: "Atomvåbenet, det ultimative onde, destabiliserer den humanitære lov, som er det mindre ondes lov. Eksistensen af atomvåben er derfor en udfordring af den humanitære lov, for ikke at tale om deres langtidseffekt på menneskets vilkår, i den forståelse, må retten til liv udøves". ("The Nuclear weapon, the ultimate evil, destabilises humantarian law which is the law of the lesser evil. The existence of nuclear weapons i therefore a challange to the very existence of humanitarian law, not to mention their long-term effects of damage to the human environment, in respect to which the right to life must be exercised"). Retten bekræftede at St. Petersborg Deklarationen, Haag Konventionen, Nürnberg Principperne, Geneve Konventionen. og Genocide Konventionen alle også gælder for atomvåben. Den bekræftede meget klart, at brug af eller trussel med atomvåben generelt er stridende mod international lov. Retten kunne ikke finde nogen lovlige omstændigheder for trussel med eller brug af atomvåben.
Vi forstår, at det er enhver borgers pligt at overholde love relaterede til atomvåben, og med henvisning til Nürnberg processens grundprincipper fredeligt og sikkert at drage omsorg for afrustning af ethvert våbensystem, der bryder humanitær lov. Disse Ploughshares 2000 aktivister handler som fuldt ansvarlige globale borgere, og vi støtter deres intentioner om ansvarligt, sikkert og fredeligt at afruste Storbritanniens atomvåben system senest år 2000.
Vi bifalder Trident Ploughshares 2000 aktivisternes forsøg på at opfordre til, at Storbritanniens regering, NATO og andre i politiske og militære magt positioner garanterer for total nedrustning af Storbritanniens Trident system inden år 2000. Trident Ploughshares 2000 aktivister ønsker ikke selv at foretage afvæbningen, men de er imidlertid villige hertil om nødvendigt, og vi støtter dem i deres hensigter.

Navn & Adresse


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret juli 2002 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand