Hvad er civil ulydighed?

"Den nødvendige ulydigheten" er en dejlig bog med masser af gode eksempler på brugen af civil ulydighed i norsk historie og frem til i dag.

Af Majken Jul Sørensen - november 1998

Se temaet
Forfatterne er begge aktive i freds- og miljøbevægelsen gennem mange år. De går bag principperne i civil ulydighed og definerer klart, hvad DE mener, begrebet bør dække.
Bogen indeholder også et velskrevet afsnit om, hvorfor civil ulydighed kan forsvares i et demokratisk samfund som det norske (og danske) - hvem er mest farlige for demokratiet, de blindt lydige eller de ulydige?
Anden halvdel af bogen supplerer den første gennem talrige eksempler på, hvordan det, der var ulovligt og uacceptabelt, gik hen og blev alment accepteret og senere noget vi tager for givet.
Religionsfrihed, ytringsfrihed, trykkefrihed, strejkeret, militærnægtelse etc. er ikke guddommelige love, serveret til et fikst og færdigt demokrati, men rettigheder som nogle mennesker har kæmpet hårdt for, er gået i fængsel for og er døde for.
Dette er ikke en håndbog i, hvordan man laver en aktion med brug af civil ulydighed, men store mængder af viden for den som vil vide hvordan forandringer i samfundet bl.a foregår ved "bevisste, ikkevoldelige, ulovlige handlinger gjort i åbenhet, som har som mål å påvirke samfunnsmessige eller etiske forhold som av deltakerne oppfattes som alvorlige."
Bogen diskuterer massemediernes rolle, sammenhæng mellem mål og middel, definitioner af ikkevold, hvad et flertal er, og om flertallet altid har ret. Og kan civil ulydighed misbruges?

Kan vi lære af historien?
Bogens anden del indeholder som sagt eksempler fra den civile ulydigheds historie i Norge, lige fra Hans Nielsen Hauge, der kæmpede for religionsfrihed over militærnægtere, strejkende arbejdere og aktioner under anden verdenskrig til miljøbevægelsen, der har besat bevaringsværdige huse, blokeret udbygningen af atomkraft, vandkraft og gaskraftværker til kvindebevægelsen, aktioner mod natobaser, kampagner for og imod fri abort, flygtninge der søger kirkeasyl og handicappede der kæmper for bedre forhold for kørestolsbrugere i den kollektive trafik.
Ikke alle disse mennesker har selv betegnet deres reaktioner som civil ulydighed, men falder alligevel ubetinget ind under den før citerede definition.
"Den nødvendige ulydigheten" er en læsevenlig bog med mange eksempler, ikke kun i det historiske afsnit, men også i første del, hvor begreberne bliver defineret og diskuteret.
Forfatterne er omhyggelige i deres forklaringer, og personligt engagement i civil ulydighedsdiskussionen skinner tydeligt igennem.
Som dansker savner jeg eksempler fra dansk historie, men udviklingen i Danmark er alligevel gået så meget parallelt, at bogen er mere end brugbar. Og landegrænser har jo ingen betydning for de overvejelser enhver bør gøre sig inden civil ulydighed tages i brug.
Skynd dig at læse bogen og bliv som anmelderen grebet af at finde eksempler fra dansk historie.

Jørgen Johansen og Åsne Berre Persen:
Den nødvendige ulydigheten
Folkereisning Mot Krig, 1998, 256 s.
Pris 175 kroner.

Bogen kan bestilles gennem Aldrig Mere Krig.Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret november 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand