Den hemmelige Sirene-manual

Se Sirene-manualen, der er integreret i EU via Amsterdam-traktaten. Offentliggørelsen af den kan straffes med bødestraf eller fængsel...

Af Tom Vilmer Paamand - opdateret juni 2006

Se temaet
Fortroligt!
"Fortrolighedskravet er fortsat gældende. Dette gælder uanset, om en udgave af Sirene-manualen måtte være tilgængelig på Internettet."
Justitsministeriet 22/3-2002
Schengen-aftalen er et led i EU-traktaten efter vedtagelsen af Amsterdam-traktaten. En del af Schengen-aftalen er den fortroligt-stemplede Sirene-manual, som du altså ikke må kende. SIRENE står for "Supplementary Information Request at the National Entry". Det kan oversættes som "Supplerende Informations Indhentning ved den Nationale Grænseovergang".
Dele af den er heldigvis sivet ud til offentligheden alligevel - og nu kan du læse den hele her. Politikerne har sikkert haft gode grunde til at holde disse papirer hemmelige, nemlig at hindre offentlig debat - for der er masser af kontroversielle tanker i papirerne.
For eksempel står der omhyggeligt, at politiet skal overholde national lovgivning, når de indhenter oplysninger, men kort efter aflives dette forbehold totalt:
"Såfremt den målrettede kontrol ikke er tilladt i henhold til den nationale lovgivning, indhentes på passende måde alle eller dele af oplysningerne uden at personens opmærksomhed henledes herpå."
Dokumentationen af denne del af Schengen-aftalen er vigtig, da den viser hvor omfattende en overvågning politikerne planlægger for os.
 
Sirene Danmark SIRENE-manualen er fortsat hemmelig
Marts 1999 forsøgte en advokat at få lov til at fremlægge manualen i en retssag. Sagen drejede sig om lovligheden af Esbjerg Politis opbevaring af fingeraftryk på RI-BUS aktivister. Dommeren nægtede at fremlægge det fortrolige dokument.
I august 2000 afgjorde Højesteret, at den ikke ville hjælpe en gruppe borgere med at få SIRENE-manualen offentliggjort. Foreningen "Grundlovsværn 1997" var gået til Højesteret efter afslag på aktindsigt hos Justitsministeriet.
Marts 2002 spurgte jeg den ny justitsminister Lene Espersen, om hun kunne se det uholdbare i at fastholde, at et offentligt tilgængeligt dokument ikke er offentligt tilgængeligt.
Justitsministeriet svarede 22/3-2002 at, "den daværende Schengen-eksekutivkomité traf den 14. december 1993 beslutning om, at visse Schengen-dokumenter, herunder Sirene-manualen, skal behandles fortroligt. Fortrolighedskravet er fortsat gældende. Dette gælder uanset, om en udgave af Sirene-manualen måtte være tilgængelig på Internettet."
På linje med de tidligere justitsministre fastholder Lene Espersen altså krampagtigt, at en beslutning i eksekutivkomitéen rangerer højere end virkeligheden. Kun de få fortrolige må altså læse hele dette dokument. Ikke en gang Folketingets almindelige medlemmer har officielt set den, kun Europa- og Retsudvalget.
Oktober 2002 blev visse dele af Sirene-håndbogen dog afklassificeret af Schengen-Eksekutivkomitéen. Den censurerede udgave af Sirene-håndbogen blev offentliggjort februar 2003 i Den Europæiske Unions Tidende i en anden oversættelse end denne udgave - og alt af interesse er naturligvis fjernet. Så FRED.dk er fortsat det eneste sted, hvor hele SIRENE-manualen kan læses.
Velbekomme!

 • Kik i en dårlig OCR-oversættelse af mange af siderne, eller hent SIRENE-manualen som PDF.

  Debatten i Folketinget: Andre links:
  "Det her er en manual til, hvordan man bestyrer et politikontor, og det skal altså ikke være muligt for kriminelle at læse. Jeg er brandærgerlig over at skulle fortælle vores partnere, at den manual er lækket, inden alle de andre lande har tiltrådt aftalen."
  - Justitsminister Frank Jensen 1998.  Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret juni 2006 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
 • FRED.DK
  < FRED.dk
  Oversigt - Søg >