50 år for meget med NATO

Måtte denne litteraturliste være medvirkende til, at der igen rejses en ny folkelig debat om hvordan NATO nedlægges inden for de næste 50 år.

Af Holger Terp

Se temaet
NATO Litteraturlisten er en alfabetisk liste over bøger og en kronologisk over artikler fra danske og udenlandske aviser og tidsskrifter. Litteraturlisten om NATO dækker perioden fra 1948 og frem til og med 1998 og kan bruges af alle som har brug for at finde oplysninger om militæralliancen.
Der er hovedsagelig medtaget dansksprogede bøger og artikler med hovedvægten lagt på udviklingen inden for de seneste år. Der er vidende akademiske indlæg, redaktørers ledere, journalisters nyheder, politikernes argumenter og enkeltpersoners debatindlæg uden smålig skelen til politisk ståsted. Her er både NATO tilhængerne og modstandernes debatindlæg.
Der er ikke medtaget generelle firmapublikationer og publikationer fra Atlantsammenslutningen. Debatten om en tre procent stigning i militærudgifterne i begyndelsen af 1980erne er heller ikke medtaget. Den meget omfattende avisdebat om Vesttysklands optagelse i NATO i Danmark frem til midten af halvtredserne er kun antydet.

Et dyrt bekendtskab
Bøgerne og artiklerne synes at antyde, at NATO har været et dyrt bekendtskab, samt, at organisationen har et stort demokratisk underskud (Hellebust), både hvad angår aktuelle politiske beslutninger og historiske begivenheder.
Den kommende udvidelse af den eneste større militæralliance i verden er, at dømme efter avisartikler i selv borgerlige og liberale aviser, kun til gavn for aktionærer hos de vestlige landes krigsmaterielproducenter.
Danmark blev medlem af NATO for 50 år siden under omstændigheder som endnu ikke er klarlagt, men inden for de senere år er der kommet adskilligt frem i dagens lys som tyder på, at amerikanske baserettigheder på Grønland og senere på Færøerne spillede en afgørende rolle, både for Danmarks optagelse blandt de allierede lande efter anden verdenskrig, vort medlemsskab af FN (Lidegaard 1996) og af NATO (Lundestad ; Villaume).

Ingen indflydelse
NATO har altid været domineret af amerikanske militærfolk og politikere. Selv om medlemskabet spiller en stor rolle i de danske politikeres retorik, specielt når større militærbevillinger er på den politiske dagsorden, er det et godt spørgsmål, hvor meget danske politikere overhovedet har brugt deres indflydelse.
Til trods for at NATO-pagten kræver enstemmighed i alle beslutninger, magtede danske politikere ikke engang at få udsat beslutningen om udstationering af mellemdistance atomvåben i Europa (Adler 1984).
Heller ikke forbehold over for melllemdistance atomvåben kunne danske politikere få med i dokumenternes tekst, kun i form af fodnoter (Budtz). Møderne i NATOs atomplanlægningsgruppe har hverken danske politikere eller embedsmænd deltaget i (Buteux).
NATO-medlemskabet er dyrt og producerer ringe sikkerhed. Stort set alle store militære anlægsarbejder i Danmark i 1980erne i forbindelse med de amerikanske forstærkningsaftaler er opgivet, til trods for de enorme summer som skiftende danske regeringer dengang i største hemmelighed bevilligede til disse projekter.

Download NATO Litteraturlisten over udvalgte bøger og artikler fra NATOs 50 år.


NATO Kronologi

Der er en historisk, politisk sammenhæng omkring NATO, Thule-basen, og den danske militærpolitik i tiden efter anden verdenskrig. Der er tale om forbundne kar.
NATO Kronologien indeholder udvalgte oplysninger om NATO, de amerikanske militæranlæg på Grønland, og enkelte stikord omkring international og dansk politik og efterretningstjenesterne.
Brug kronologien til inspiration til at lede efter flere informationer om NATO, som i foråret 1999 fejrer sin 50 års dag, som den sidste store militæralliance.

Download NATO Kronologien med udvalgte oplysninger fra NATOs 50 år.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret januar 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >