Pressemeddelelse fra Militærnægterforeningen:

Bomber løser ikke problemerne i Kosovo!

- de optrapper til gengæld volden bl.a. pga. den øgede risiko for etnisk udrensning

Militærnægterforeningen tager stærkt afstand fra NATOs bombardementer i det tidligere Jugoslavien som "konfliktløsende" middel.

I stedet skal der satses helhjertet på seriøs konfliktløsning på et parlamentarisk grundlag med gensidig respekt for begge parter. Det har vi og andre, der beskæftiger sig seriøst med fred - deriblandt fredsforsker Jan Øberg, leder af Transnational Foundation for Peace and Future Research (Lund) - længe argumenteret for.

"Freden har ikke haft en chance," udtaler Peter Mikael Hansen fra Militærnægterforeningens bestyrelse, "folkeretten er sat ud af spillet med NATOs intervention. Man løser ikke disse problemer med vold."

"Freden skal styrkes mens den er der, det har NATO-landene undladt - bevidst eller ubevidst," fortsætter Peter Mikael Hansen. "Den militære indsats er et forsøg fra NATOs side på at forsøge at retfærdiggøre sin eksistens."

Hvis man påberåber sig beskyttelse af mennesker, skal man da ikke bombe, det kun gør tingene værre. Resultatet af bombardementerne bliver: flygtningestrømme, etnisk udrensning, krig og humanitær katastrofe. Bombardementerne er ikke nogen løsning tværtimod - de gør kun situationen værre.

"Hvorfor kaste bomber, når vi for færre midler kan skabe mere fred. Lad os bruge pengene på seriøs konfliktløsning!" opfordrer Peter Mikael Hansen.

Danmark er med til at angribe en suveræn stat uden FN-mandat. NATO er ikke FN. Hvis der skal lægges pres på Milosovic skal det ske fra et enigt sikkerhedsråd i FN. Nu er folkeretten sat ud af spillet.

Militærnægterforeningen opfordrer derfor alle soldater - herunder de danske - til at nedlægge våbnene inden der sker yderligere skade.

Med venlig hilsen

Anja Johansen og Øjvind Vilsholm
Militærnægterforeningen

For yderligere oplysninger:

Militærnægterforeningen 32 57 67 25
Peter Mikael Hansen (priv.) 35 84 14 81