Appel fra serbiske NGO-organisationer

Genoptag fredsprocessen med international mægling på Balkanniveau

Af Sammenslutningen af Borgere for Demokrati mfl

Se temaet

Dybt bekymrede over NATOs ødelæggelser og kosovaalbanernes hårde prøvelser kræver vi, repræsentanter for NGO-organisationer og fagforeningen Uafhængighed, af alle de ansvarlige for denne tragedie, at der umiddelbart skabes grundlag for en genoptagelse af fredsprocessen.
 
De mest indflydelsesrige militære, politiske og økonomiske magter i verden har i 2 uger uophørligt dræbt mennesker og ødelagt ikke alene militære, men også civile mål, sprængt broer og jernbanespor, fabrikker og varmeværker, varehuse og vandværker.
 
Samtidig har frygt for bombekampagnen og militære aktioner fra regimet og UCK sendt hundrede tusinder af kosovaalbanere ud på en ikke tidligere set exodus og tvunget dem til at forlade deres ødelagte hjem og søge redning fra denne tragedie og usikkerhed ved at flygte.
 
Det er indlysende, at dette er vejen til en katastrofe. Den fredelige og retfærdige løsning på kosovaproblemet gennem international mægling, som vi har støttet i årevis, synes i dag fjernere end nogen sinde før. Vores tidligere aktiviteter for demokratisering, udvikling af det civile samfund og accept af Restjugoslavien i alle internationale institutioner har været under konstant pres og trusler fra det serbiske regimes side.
 
Vi, medlemmer af det civile samfunds sammenslutninger, har modigt og velovervejet bekæmpet krig og nationalistisk propaganda og støttet menneskerettigheder. Vi understreger, at vi altid har hævet vores stemmer mod undertrykkelsen af kosovaalbanerne og krævet respekt for deres frihed og garanti for deres rettigheder. Vi har også krævet genindførelse af autonomien for Kosovo. Vi har understreget, at den eneste forbindelse til og samarbejde med serbere og albanere i årevis har været det civile samfunds institutioner. NATOs militære intervention har undergravet alle de resultater, vi har opnået, og truet selve den civile sektors overlevelse i Serbien.
 
Stillet over for denne tragiske situation, vi befinder os i, i humanistiske ideers og værdiers navn og i overensstemmelse med alle vores tidligere aktiviteter kræver vi:
 
Øjeblikkeligt stop for bombekampagnen og alle militære bevægelser. Genoptagelse af fredsprocessen med international mægling på Balkanniveau og på europæisk niveau inden for rammerne af FN. Deling af ansvaret med EU og Rusland og deres bidrag til en fælles fredelig løsning af krisen. Stop for etniske udrensninger og umiddelbar tilbagevenden af alle flygtninge. Støtte til borgerne i Montenegro for at kunne bevare freden og stabiliteten, løse de alvorlige konsekvenser af flygtningekatastrofen og genoptage de demokratiske processer, som er undervejs. Vi kræver, at de serbiske og internationale medier informerer offentligheden på en professionel måde og ikke ansporer til mediekrig, ophidser til interetnisk had, skaber en irrationel offentlig opinion og hylder magt som menneskesindets ultimative resultat.
 
Vi kan ikke alene gennemføre disse krav. Vi regner med, at I støtter vores krav, og at I i jeres initiativer og aktioner hjælper med at gennemføre dem.
 
Underskrevet: Sammenslutningen af Borgere for Demokrati, Social Retfærdighed og Støtte til Fagforeningerne, Beogradcirklen, Center for Demokrati og Frie Valg, Center for Overgang til Demokrati, Borgerinitiativer, Den Europæiske Bevægelse i Serbien, Forum for Etniske Relationer og Fonden for Fred og Krisestyring, Gruppe 484, Helsinki Komiteen for Menneskerettigheder i Serbien, Studenterunionen i Serbien, Unionen for Sandheden om Antifascistisk Modstand, Fællesafdelingen for Fagforeningen Nezavisnost (Uafhængighed), Kvinder i Sort, Jugoslaviske Advokater for Menneskerettigheder og EKO Center.Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret april 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >