Oversigt:
Temasider og artikler

FRED.dk

- Generel
oversigt

- Temasider
og artikler

- Danmark på
krigsstien

- Artikler fra
fredsbladet

- Nægter-
Kontoret

Velkomst

Hvem er med her?
Hvor er det nyeste?
Send en kommentar
Se vores gæstebog
Fredelige adresser
Fredelig kalender
Find
Fred

Fredelige plakater

Her er et par tusind sider, så oversigten er underopdelt - brug listen øverst til højre. Generel oversigt indeholder alt det mere generelle materiale, plus de ældre sider fra foreningen Aldrig Mere Krig. Militærnægterkontoret har sin egen liste. Under Temasiderne herunder er de blandede artikler samlet, fulgt af temaet Danmark på krigsstien samt andre artikler fra bladet "Fred & frihed - Ikkevold". For de særligt interesserede er her også en samling af PDFer, der ofte er slettet fra nettet eller meget svære at finde andetsteds. Meget af dette er nærmest historisk materiale fra de sidste årtier. Hvis du gerne vil se det mest aktuelle, så tryk her.
Læs også aktuelle fredsnyheder på Aldrig Mere Krig.Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2019-07-01 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >