Hvad kan DU gøre?

Hvis ikke almindelige mennesker som du og jeg siger stop, vil militæret stadig i fremtiden blive betragtet som den eneste løsning på de konflikter, der hærger verden.

Aldrig Mere Krig

Se temaet
Aldrig Mere Krig
Aktuelt fra AMK
Fred eller krig?
Pacifist - ikke passiv
På session...
Soldat? Fortryd!
Hvad kan DU gøre?
Kontakt AMK
Bladet Ikkevold
  OBS! Disse sider er gamle - AldrigMereKrig.dk er AMKs nye sted!  
(Protest!) Kun et udbredt pres fra befolkningen kan få politikerne og magthaverne på bedre tanker. Flere og flere slutter op om protester imod våbenproduktion, krigsforherligelse og krig - men vi mangler dig!
Aldrig Mere Krig arbejder for et afmilitariseret og menneskevenligt samfund - et samfund, hvor de penge, der i dag ødsles bort til våben og militær, i stedet bruges til at afhjælpe den kolossale nød i u-landene.
Du kan ikke frelse verden fra krig her og nu. Men du kan som andre almindelige mennesker over hele verden yde dit bidrag:
Aldrig Mere Krig (AMK) er en forening af pacifister. Det betyder, at vi vil arbejde for, at krige afskaffes og at vi vil finde fredelige midler til løsning af konflikter.
Vi er dansk afdeling af War Resister's International, som i øvrigt har afdelinger i mange lande.
Vi udgiver bladet ikkevold og vi arbejder for øjeblikket med mange forskellige opgaver: Du kan kontakte Aldrig Mere Krig på flere måder: Giv freden en chance - bliv medlem af Aldrig Mere Krig:

Fred er en menneskeret. Krig er en forbrydelse mod menneskeheden.
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret juni 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >