Pacifist: Ja! Passiv: Nej!

Der er ingen vej til fred, fred er vejen.

Aldrig Mere Krig

Se temaet
Aldrig Mere Krig
Aktuelt fra AMK
Fred eller krig?
Pacifist - ikke passiv
På session...
Soldat? Fortryd!
Hvad kan DU gøre?
Kontakt AMK
Bladet Ikkevold
  OBS! Disse sider er gamle - AldrigMereKrig.dk er AMKs nye sted!  
(Gå mod strømmen) En pacifist er en der aktivt vil gøre noget for freden. Og derfor ikke en "der bare er passiv og venter på at blive slået på".
Pacifisme er at skabe fred mellem grupper i konflikt med hinanden. Pacifisme betyder ikke at dæmpe eller at undgå konflikter, men at få dem 1øst med ikkevoldelige midler.
Angst og afmagt er følelser som vi alle kan få, når tanken falder på faren for atomkrig. Men det er også følelser der nemt kan få os til at opgive.
Pacifisme er en livsholdning, en tro på at vi kan handle og at det hjælper.
Hvis man vil høste hvede, må man så hvede. Og vil man høste fred og frihed, er det en dårlig ide at så vold, terrorisme og umenneskelighed.
Det er en almindelig opfattelse, at det ikke nytter noget at arbejde mod krig. Men en ting er sikkert. Hvis ikke vi gør noget, så bliver krig vejen, snarere end freden.
Fredsbevægelserne består af en masse mennesker, hver for sig ikke kan magte ret meget, men sammen her vi magtet at få gang i nedrustningen.
Hvis vi nægter at være med til at føre krig, kan krig ikke føres.

IKKEVOLD er fremtidens løsning
 
Ikkevold er aktiv handling mod krig og magtanvendelse - en fredelig måde at optræde på - mennesker imellem og lande imellem.
Ikkevold blev brugt af en stor befolkning for første gang, da Indien med Gandhi i spidsen frigjorde sig fra engelsk herredømme. Siden er ikkevold som aktivform blevet anvendt over hele verden.
Ikkevold kan bruges i aktioner til fordel for miljøet, vores arbejds- og familieliv. Ikkevold kan bruges til at styrke vores sociale liv på alle områder, hjælpe os med selv at magte vores liv.
I Danmark har tilhængere af ikkevold især samlet sig i Aldrig Mere Krig.

Hvad kan DU gøre?
 
Du kan handle fredeligt selv, og gå et stykke af vejen, men sammen kan vi nå endnu mere. Se her!


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >