Hvad de ikke fortæller dig på sessionen

Selv om du trækker frinummer...

Aldrig Mere Krig

Se temaet
Aldrig Mere Krig
Aktuelt fra AMK
Fred eller krig?
Pacifist - ikke passiv
På session...
Soldat? Fortryd!
Hvad kan DU gøre?
Kontakt AMK
Bladet Ikkevold
  OBS! Disse sider er gamle - AldrigMereKrig.dk er AMKs nye sted!  
(dreng på session) Hvis du trækker frinummer, ønsker vi dig naturligvis tillykke. Men tro ikke, at du dermed er sikker på ikke at blive soldat. I en såkaldt krisesituation vil militæret indkalde nogle af dem, der slap i første omgang.
Der er kun een måde, du kan vide dig sikker på: Mød op på session og lad dem måle og veje dig - men når du kommer hjem, skal du skrive til Indenrigsministeriets Militærnægteradministration. Forlang at blive registreret som nægter - Militærnægteradministration har et særligt skema, som du kan udfylde. Kun derved bliver du slettet af personelreserven. Forslag til en sådan ansøgning kan også ses her og her.

Hvorfor militærnægter?
 
Danske soldater sendes til borgerkrigshærgede områder. Skulle vi ikke i stedet sende civile fredsarbejdere? Vi bør styrke FN og OSCE - Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Lige nu oplever vi NATOs udvidelse på trods af Ruslands angst. De nye NATO-lande bliver pålagt ekstra udgifter til militært isenkram - og våbenfabrikkerne har fede tider.
Du kan sige nej til at deltage i oprustningen og eventuelle krigshandlinger ved at nægte militæret din arbejdskraft. Uanset hvordan du vender og drejer det, vil du som soldat yde støtte til oprustningen. Er det dig eller andre, der skal bestemme over dit liv?
At blive militærnægter er ikke at vælge den lette løsning - den lette løsning ville være at gøre, som man får besked på. Det er ikke mindre forkert at slå ihjel, hvis man får ordre til det - ansvaret er stadig dit.
At sige nej til militæret er ikke ensbetydende med, at man ikke vil forsvare fædreland og familie - tværtimod. Kravet om fred er ikke en eller anden venstreorienteret fiks idé, men et bredt folkeligt krav. Nægt militærtjeneste - afvis at konflikter kan løses militært!

Selve nægtertjenesten
 
Tjenestetid: Varigheden af civilt arbejde svarer til varigheden af den tjeneste inden for forsvaret eller redningsberedskabet, som den værnepligtige overføres fra.
Du begynder med et introduktionsophold ved Militærnægteradministrationen i Slagelse i en uge. Her får du en lang række praktiske oplysninger om bl.a. dine rettigheder og pligter som nægter, nægternes faglige og parlamentariske organisation - LKU, økonomiske forhold, orientering om arbejdsforhold og udstationering. Derefter skal du udstationeres - de ledige tilbud ligger til gennemsyn og der er frit valg.
 
Udstationering: Som udstationeret arbejder man oftest som eneste nægter på kulturelle (museer, teatre, foreninger osv.) eller sociale (hospitaler, plejehjem osv.) institutioner. Se en beskrivelse af mulighederne her. Nægteren tæller som overtallig arbejdskraft, dvs. han udfører forefaldende arbejde.
 
Fredstjeneste: Som militærnægter kan du arbejde med f.eks. freds- og miljøarbejde. Du kan vælge at blive udstationeret hos miljøorganisationer og fredsbevægelser. Hermed er det muligt for nægtere at aftjene værnepligt i form af positiv fredstjeneste, der fremmer fredens og antimilitarismens sag.

Fredsarbejdet
 
Det er vigtigt at nægte militærtjeneste, men det er ikke nok. Hvis ikke almindelige mennesker siger stop, vil militæret stadig i fremtiden blive betragtet som den eneste løsning på de konflikter, der hærger verden.
  Kun et udbredt pres fra befolkningen kan få politikerne og magthaverne på bedre tanker. Flere og flere slutter op om protester imod våbenproduktion, krigsforherligelse og krig - men vi mangler dig!
  Aldrig Mere Krig arbejder for et afmilitariseret og menneskevenligt samfund - et samfund, hvor de penge, der i dag ødsles bort til våben og militær, i stedet bruges til at afhjælpe den kolossale nød i u-landene.
  I tidsskriftet Ikkevold kan du læse mere om antimilitarisme og pacifisme. Det ligger fremme i tidsskriftsafdelingen på de fleste biblioteker, men du må hellere bestille det.
Du kan handle fredeligt selv, og gå et stykke af vejen, men sammen kan vi nå endnu mere. Se her!
Praktiske oplysninger
 
Når du bliver indkaldt til session, får du forinden tilsendt en del materiale. Heri kan du læse mere om de praktiske sider af militærnægtertjenesten bl.a. om de økonomiske forhold. Du får som militærnægter, alt iberegnet, omtrent den samme indtægt som soldaterne - og så kan du endda gøre noget fornuftigt, som du kan have glæde af efter aftjeningen af din værnepligt.
Hvis du vil have rådgivning om militærnægtertjeneste, så kontakt:
Militærnægterforeningen, Dronningensgade 14, 1420 København K. Tlf: 3157 6725. Fax: 3295 4418. E-mail: mnf@FRED.dk.

To nyttige bøger
 
- der kan lånes på biblioteket:


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret marts 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >