Soldat? Fortryd!

VED DU, at du nårsomhelst i tjenesten kan sige militæret farvel - nu?

Aldrig Mere Krig

Se temaet
Aldrig Mere Krig
Aktuelt fra AMK
Fred eller krig?
Pacifist - ikke passiv
På session...
Soldat? Fortryd!
Hvad kan DU gøre?
Kontakt AMK
Bladet Ikkevold
(soldat - sprællemand) VED DU, at din militære tjenestetid bliver godskrevet i det øjeblik, du forlader hæren og i stedet bliver militærnægter i den resterende periode?
 
VED DU, at du ikke behøver at erklære dig psykisk uligevægtig for at kvitte hæren? Du skal blot indsende en ansøgning om overflyttelse til civil tjeneste!
 
VED DU, at militærnægternes tjenestetid er den samme som alle andres?
 
VED DU, at du efter en uges introduktion i Slagelse kan vælge at arbejde for en freds-, miljø- eller lignende organisationer, i sociale institutioner, på museer, teatre, u-landsarbejde osv?
 
VED DU, at du som militærnægter får omtrent de samme ydelæser, som andre værnepligtige?
 
HVIS DU vil ansøge om overflyttelse fra militæret, kan din ansøgning se således ud:


Til Indenrigsministeriets Militærnægteradministration!
Undertegnede, som aftjener værnepligt ved ... begærer hermed overførsel til civil værnepligt, da militærtjeneste af enhver art, herunder beredskabstjeneste, nu strider mod min samvittighed. Det er ikke foreneligt med min samvittighed at ...

Her er nogle eksempler på samvittighedskonflikter:

  • lære at slå ihjel.
  • være med til at forberede krig.
Det er også nødvendigt at skrive, hvornår og hvordan samvittighedskonflikten opstod - f.eks. da jeg ...
  • blev trænet i våbenbrug.
  • hørte nogle soldater, der havde været i krig, fortælle om det.
  • mødte flygtninge fra krigsområder.
  • gennem undervisningen forstod, hvilke holdninger militæret/beredskabstjenesten har til krig.

 
DU SENDER din ansøgning til dit tjenestested med kopi til Militærnægteradministrationen, hvor den vil blive behandlet. Du skal oplyse dit fulde navn og cpr-nummer, hvor du for øjeblikket er indkaldt og din adresse. Militærnægteradministrationen har også et særligt skema, som du kan udfylde i stedet for selv at formulere ansøgningen.
 
DU KAN også blive totalnægter, d.v.s. nægte enhver form for tjeneste, også militærnægtertjeneste. Du får i første omgang bøder og i sidste ende fængsel for at gøre som mange unge i andre lande gør, bl.a. i Norge og Sverige.
 
LOVEN SIGER: DU HAR næsten 100% garanti for, at din ansøgning anerkendes, hvis den opfylder lovgivningens krav. Din underskrift på en ansøgning om udtræden af militærtjeneste giver dig i dag sikkerhed for at kunne vinke hæren farvel - og goddag til militærnægtertiden og evt. anti-militaristisk arbejde.
Er du interesseret i yderligere oplysninger kan du kontakte:

Fredsarbejdet.

Det er vigtigt at nægte militærtjeneste, men det er ikke nok. Hvis ikke almindelige mennesker som du og jeg siger stop, vil militæret stadig i fremtiden blive betragtet som den eneste løsning på de konflikter, der hærger verden.
Du kan handle fredeligt selv, og gå et stykke af vejen, men sammen kan vi nå endnu mere. Se her!


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret januar 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >