Danmark tavs om våbensalg

Som det eneste EU-land oplyser Danmark ikke værdien af sine våbensalg.

PRESSEMEDDELELSE - december 2000

Se temaet
Aldrig Mere Krig
Aktuelt fra AMK
Fred eller krig?
Pacifist - ikke passiv
På session...
Soldat? Fortryd!
Hvad kan DU gøre?
Kontakt AMK
Bladet Ikkevold
  OBS! Disse sider er gamle - AldrigMereKrig.dk er AMKs nye sted!  
EU-landene står for 38% af verdens våbensalg, med Frankrig, Storbritannien og Holland i front. Danmarks rolle er mere beskeden, men de faktiske tal for danske våbensalg er fortsat hemmelige.
Der er dog lys forude. EU har en særligt "Adfærdskodeks for våbeneksport", der regulerer våbensalget. EUs udenrigsministre modtog den nyeste årsberetning i Frankrig for et par uger siden, men den er ikke frigivet endnu. Foreningen Aldrig Mere Krig er i besiddelse af en foreløbig fransk udgave.
Danmark står for 1999 ene om ikke at oplyse den samlede værdi af landets våbeneksport. Sidste år var Grækenland lige så efterladende, men viser nu samme åbenhed som de 13 andre lande. En undskyldende note i årsberetningen forklarer dog, at Danmark i juli begyndte at indsamle de manglende oplysninger.
Værdien af våbeneksporten er den mest konkrete oplysning, som adfærdskodeksen tilbyder i årsberetningen. De øvrige summariske oplysninger drejer sig om antallet af eksporttilladelser.
Her står Danmark for 228 tilladelser til våbeneksport, hvor det året før var 219. Dette tal kan dog ikke bruges til sammenligninger, da intet viser om tilladelsen dækker over fem patronhylstre eller 500 kanoner.
Disse sporadiske oplysninger i årsberetningen skal følges op med nationale rapporter. Justitsminister Frank Jensen har lovet, at der kommer flere oplysninger på bordet inden årets udgang - i form af en dansk rapport om udførsel af forsvarsmateriel.
- Det skal blive spændende at se, om Justitsministeriet kan bryde med generationers tradition for ekstrem lukkethed. Men Danmark er fortsat EU-landet med den ringeste åbenhed, så det kan kun blive bedre, udtaler ordfører Geert Grønnegaard fra foreningen Aldrig Mere Krig.

Styrk kontrollen med våbenhandlen
 
Danmark må hjælpe EU til større åbenhed - og selv indføre den, foreslår Aldrig Mere Krig.
 
"Danmark er i front, når det gælder åbenhed om våbeneksport", mener både justitsminister Frank Jensen og udenrigsminister Niels Helveg Petersen.
Men i Danmark er våbeneksporten fortsat lukket land for offentligheden. Systematiske oplysninger om produktion af våben er stort set kun offentliggjort af fredsbevægelserne, under stort besvær og uden megen hjælp fra et vrangvilligt Justitsministerium.
Seks EU-lande underskrev i sommers en samarbejdsaftale om harmonisering af våbenproduktionen - Frankrig, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland. Aftalen er en konsekvens af udviklingen væk fra nationalt ejede fabrikker, og kan betyde fortsat ringere åbenhed.
Disse seks lande er de største våbeneksportører i EU, så aftalen vil i høj grad styre udviklingen for resten. Fælles våbenproduktion kan forplumre åbenheden, når f.eks. en besværlig eksportordre kan flyttes internt, så den formelt besluttes i det land, hvor modstanden er mindst.
EU har vedtaget en "Adfærdskodeks for våbeneksport", men kravene i den har reelt ikke betydet meget for offentlighedens mulighed for indblik i EU-landenes ret skjulte handel med våben. Nogle få lande - men ikke Danmark - er dog gode eksempler på åbenhed.
Nordiske lande som Finland og Sverige har traditionelt stor åbenhed om beslutningerne. Finland brillerer ved at lægge tilladelser til eksport frem på Internettet. Sverige har siden 1985 udgivet en udførlig rapport om sine våbensalg, og tilladelserne afgøres af et politisk udvalg under den svenske Rigsdag.
Selv i disse gode eksempler er beslutningerne først offentlige, efter at tilladelserne er givet. Det begrænser naturligvis muligheden for offentlig debat, så kontroversielle salg til f.eks. Mellemøsten kan listes igennem uden indsigt fra offentligheden.
Foreningen Aldrig Mere Krig opfordrer regeringen til at lægge handling bag ordene, både nationalt og internationalt. Gør Danmark til et godt eksempel:
- En harmonisering i EU bør ske med de mest åbne eksempler fra Finland og Sverige som minimumsstandarder. Danmark bør gå forrest.
- Styrk den parlamentariske kontrol af våbenhandlen i EU. Inddrag Folketinget i de konkrete afgørelser om dansk våbenproduktion og -eksport.
- Styrk åbenheden gennem en årlig rapport med detaljer om våbenproduktion og -eksport med angivelse af sælger og modtager, samt afslag og begrundelser.
- Styrk den folkelige debat ved at offentliggøre spørgsmål om eksporttilladelser, før de besluttes.

For yderligere oplysninger kontakt ordfører Geert Grønnegaard
Aldrig Mere Krig - 5752 8250 - Leragervej 8, 4174 Jystrup
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret januar 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >