Våbeneksport til Tyrkiet genoptaget

Militære angreb på kurderne fik Danmark til at stoppe salget i 1995. Nu sælger vi igen.

PRESSEMEDDELELSE - januar 2001

Se temaet
Aldrig Mere Krig
Aktuelt fra AMK
Fred eller krig?
Pacifist - ikke passiv
På session...
Soldat? Fortryd!
Hvad kan DU gøre?
Kontakt AMK
Bladet Ikkevold
  OBS! Disse sider er gamle - AldrigMereKrig.dk er AMKs nye sted!  
Den nu forhenværende udenrigsminister Niels Helveg Petersen stoppede i 1995 den danske våbeneksport til Tyrkiet, efter et langvarigt folkeligt pres. Tyrkiet havde blandt meget andet bombet kurdiske landsbyer i sin bestandige jagt på kurdiske separatister.
De politiske forhold i Tyrkiet er tilfredsstillende nu, synes Niels Helveg Petersen åbenbart, for våbeneksporten er i al diskretion genoptaget. Og det er da også lige lykkedes ham at få en dansk statsborger løsladt fra et tyrkisk fængsel, arresteret i Tyrkiet for at have støttet kurderne ved lovlig politisk aktivitet i Danmark.
- Dette tyrkiske eksempel viser hvor ringe offentlighed, der hidtil har været om den danske våbeneksport. Afgørelser om eksport til problematiske lande sker i hemmelighed og helt uden mulighed for åben demokratisk debat, siger Tom Vilmer Paamand fra foreningen Aldrig Mere Krig.
Våbensalget til Tyrkiet fremgår af regeringens nye rapport om "Udførsel af våben" Officiel dansk politik er ikke at sende våben til lande, hvor forholdene er så ustabile, at der er risiko for væbnede konflikter. Men udover Tyrkiet er f.eks. Grækenland, Israel, Malaysia, Sydkorea, Swaziland, Ukraine, USA og Zimbabwe på listen over modtagere af våben fra Danmark.
- Mange af de lande, som vi leverer våben til, optræder jævnligt i nyhederne fra verdens urocentre. Det burde ikke være Danmarks rolle at hælde mere benzin på bålet, siger Tom Vilmer Paamand fra foreningen Aldrig Mere Krig.
 
Åbenhed er andet end papir
 
Regeringens første rapport om dansk våbeneksport dokumenterer, hvor ringe åbenheden er.
 
Danmark leverer våben til hele verden, fra Albanien til Zimbabwe. I den ny rapport er der for første gang sat navn på landene, men derudover er det ikke blevet til megen offentlighed.
Rapporten om "Udførsel af våben" sætter ikke navne på firmaerne bag og angiver hverken antal eller værdi af eksporten. Men rapporten indeholder dog navnene på 41 lande, som Danmark har solgt våben til.
- Listen over disse lande har hidtil været umulig at få adgang til, så det skal regeringen have ros for. Det er et lille skridt i den rigtige retning, da Danmark hidtil har været et af de mest hemmelighedsfulde lande i EU om våbenindustrien, siger Tom Vilmer Paamand fra foreningen Aldrig Mere Krig.
De to eneste lande, hvor der er givet afslag på udførsel, er til Vietnam og Indien. Umiddelbart indbyder listen ellers til mange spørgsmål om andre af de nævnte lande, der åbenbart er så stabile, at Danmark vil sende våben til dem - f.eks. Tyrkiet, Ukraine og Zimbabwe.
Navnene på disse lande er det eneste konkrete i rapporten. Det er ikke muligt på nogen måde at vurdere, hvor omfattende eksporten er, og det fremgår heller ikke, om det er dansk producerede våben. Listen med landene er forsynet med antal for tilladelserne, men selv dette tal er i praksis ubrugeligt.
For eksempel nævnes, at der er givet 1 tilladelse til udførsel af våben til Zimbabwe. Men om der bare er tale om en dansk jæger, der tager sit gevær med hjem igen - eller om 1000 nye rifler, der skal blive i det krigsplagede land, fremgår ikke.
 
"Størst mulig åbenhed"
Hovedindholdet i rapporten er en fin gennemgang af gældende love, men det er der jo ikke megen åbenhed i. "Danmark ønsker størst mulig åbenhed om våbenoverførsler", erklærede forhenværende udenrigsminister Niels Helveg Petersen. Men der er lang vej op til de andre EU-lande.
Nordiske lande som Finland og Sverige har traditionelt stor åbenhed om beslutningerne. Finland brillerer ved at lægge tilladelser til eksport frem på Internettet. Sverige har siden 1985 udgivet en udførlig rapport om sine våbensalg, og tilladelserne afgøres af et politisk udvalg under den svenske Rigsdag.
Hvis den danske regering virkelig mener noget med åbenheden, er det ikke gjort med en rapport. Foreningen Aldrig Mere Krig opfordrer regeringen til at lægge handling bag ordene, både nationalt og internationalt. Gør Danmark til et godt eksempel:
 
- En harmonisering i EU bør ske med de mest åbne eksempler fra Finland og Sverige som minimumsstandarder.
- Styrk den parlamentariske kontrol ved at inddrage Folketinget i de konkrete beslutninger om våbenhandel.
- Styrk åbenheden gennem en årlig rapport med detaljer om våbenhandel med angivelse af sælger og modtager, samt afslag.
- Styrk den folkelige debat ved at offentliggøre spørgsmål om eksporttilladelser, før de besluttes.

For yderligere oplysninger kontakt Tom Vilmer Paamand
Aldrig Mere Krig - 5051 0328 - info@aldrigmerekrig.dk
Klemstrupvej 5, 8550 Ryomgård
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret januar 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >