Ansvarlige myndigheder

Danmark lader sine gamle politivåben ende hos skurke i hele verden.

Af Geert Grønnegaard - december 2002

Se temaet
Aldrig Mere Krig
Aktuelt fra AMK
Fred eller krig?
Pacifist - ikke passiv
På session...
Soldat? Fortryd!
Hvad kan DU gøre?
Kontakt AMK
Bladet Ikkevold
  OBS! Disse sider er gamle - AldrigMereKrig.dk er AMKs nye sted!  
En af Aldrig Mere Krigs mærkesager i over seks år har gået på, at vores væbnede styrker skulle sørge for effektivt at destruere de våben, som de efterhånden udfasede, så de ikke skulle gå videre i "fødekæden" til eksotiske militser og bankrøvere.
Sommeren 1997 vedtog FN en anbefaling til alle medlemslande om lige netop at destruere deres udfasede håndvåben. Vi tilbød så i et brev til folketingets forsvarsudvalg, at vi gerne skulle påtage os destruktionen af de danske overskudsvåben, og at vi endog ville gøre det gratis.
Senere blev der af SF i folketinget stillet mindst to spørgsmål til ministrene, om man nu huskede og fik gjort noget ved den våbendestruktion, som vi med dansk underskrift havde lovet i FN.
For det danske forsvar og politiet fortsatte, som om de aldrig havde hørt om nogen FN-anbefaling, eller som om den da i hvert fald ikke kunne omfatte "deres" våben.
Hjemmeværnet forærede fra sine depoter brugte våben til militser i de baltiske lande og vistnok også Zimbabwe, medens politiet rask væk løbende solgte l0.000 brugte tjenestepistoler til det tyske firma, som leverede nye pistoler til dem.
Det var til sidst blevet så broget, at vi i sommeren 2002 indgav en officiel klage til Ombudsmanden om embedssvigt i Justitsministeriet. Om at de dér ikke havde sørget for at instruere de våbenansvarlige om de nye destruktionsregler, og specielt at de ikke havde instrueret politiet, der som bekendt er underlagt justitsen.
Ombudsmanden mente ikke han kunne gribe ind, så længe appelmulighederne ikke var udtømte. Appelinstansen er sindrigt nok netop det Justitsministerium, som vi havde anklaget for forsømmelse - men de fik da vores klage oversendt i september og lovede svar inden 6 uger. Efter nu 6 måneder har der endnu ikke været tid til noget svar.
I mellemtiden er folketingsmedlem Line Barfod fra Enhedslisten begyndt at bore i sagen med de l0.000 polititjenestepistoler. Weekend-Avisen havde i december sporet et par af dem til en privat våbenhandler helt ovre i Massachusetts i USA, som allerede havde videresolgt dem. Det var jo netop det man skulle forhindre gennem destruktionen, så det var pinligt.
Endnu mere pinligt blev det, da et andet kontor i Justitsministeriet - eller måske var det det samme - fandt ud af, at det officielt havde meddelt FN, at de l0.000 politipistoler var blevet destrueret. AV, av, av. Sådan en bommert kan ikke engang en jurist med førstekarakter "skrive sig ud af".
Man vægrer sig ved at tro på, at politiet og hjemmeværnet med vilje sender de brugte skydere i omløb, for at de hele tiden kan have nogle bevæbnede forbrydere at slås imod. Omtrent ligesom en glarmester der uddeler slangebøsser til kvarterets gadedrenge.
Men man savner altså en forklaring - lidt ansvarlighed.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 2002 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >