Til Folketingets Forsvarsudvalg

Danmark burde arbejde på, at FN i enighed gik i forhandling med Irak ud fra et oprigtigt ønske om at forhindre krigshandlinger.

Fra hovedbestyrelsen i Aldrig Mere Krig - december 1998

Se temaet
Aldrig Mere Krig
Aktuelt fra AMK
Fred eller krig?
Pacifist - ikke passiv
På session...
Soldat? Fortryd!
Hvad kan DU gøre?
Kontakt AMK
Bladet Ikkevold
  OBS! Disse sider er gamle - AldrigMereKrig.dk er AMKs nye sted!  
I lov om forsvarets formål og opgaver af den 2. december 1993 står det angivet at
 
§ 1 Det militære forsvar skal bidrage til at fremme fred og sikkerhed
 
Stk. 2.
1. Det skal forebygge konflikter og krig
2. Det skal hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens
3. Det skal fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne.
 
Stk. 3.
Det skal på mandat af FN og CSCE kunne bidrage til løsning af konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende og humanitære opgaver.
 
Ingen af de gode formål, som er nævnt i ovenstående "grundlov" for det danske forsvar, bliver tilgodeset ved en aktion som den foreslåede mod Irak.
Tværtimod er der jo tale om en trussel om væbnet angreb, krig mod et andet land, som aldrig har angrebet Danmark.
Vi burde arbejde på, at FN i enighed gik i forhandling med Irak ud fra et oprigtigt ønske om at forhindre krigshandlinger og ud fra ønsket om at forbedre de sociale og økonomiske forhold for det irakiske folk.
 
For hovedbestyrelsen i Aldrig Mere Krig Haakon Larsen & Geert Grønnegaard


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >