Danmark sælger fortsat våben til Israel

Justitsministeriet giver modstridende oplysninger om de danske våbensalg til Israel.

Aldrig Mere Krig - april 2002

Se temaet
Aldrig Mere Krig
Aktuelt fra AMK
Fred eller krig?
Pacifist - ikke passiv
På session...
Soldat? Fortryd!
Hvad kan DU gøre?
Kontakt AMK
Bladet Ikkevold
  OBS! Disse sider er gamle - AldrigMereKrig.dk er AMKs nye sted!  
Danmark sælger våben til Israel, svarede Justitsministeriet sidste år. Nej vi gør ej, siger Justitsministeriet nu.
Den 6. april 2001 fik Terma tilladelse til at eksportere dele til F-16 fly til det israelske luftvåben. Det oplyste Justitsministeriet i et svar til Folketingets Forsvarsudvalg den 27. juni 2001.
Justitsministeriet nyeste svar den 15. april 2002 giver fejlagtigt det indtryk, at ingen danske firmaer har tilladelser i år - men Termas tilladelse er fortsat gyldig. Den er givet efter de nye og mere lempelige regler, hvor gyldighedstiden er sat op fra 6 måneder til 2 år.
 
Ikke-dødbringende kampfly
De lempeligere regler vedtaget foråret 2000 er også grunden til, at Danmark ikke længere har styr på hvor våbnene ender henne. Tidligere skulle brugeren være godkendt af Danmark også ved reeksport. Dette gælder ikke længere ved underleverancer af ikke-dødbringende materiel til EU- og NATO-lande.
Begrebet "ikke-dødbringende materiel" dækker for eksempel over kampfly. Det er baggrunden for Termas salg til Israel, der sker via NATO-partneren USA.
 
Nogle få pistoler - eller millionhandel
Justitsministeriet oplysninger kommer som et svar på Socialdemokratiet og Det Radikale Venstres opfordring om at stoppe eksport af våben til Israel.
Justitsministeriet nævner, at der i 1999 blev givet tilladelse til at eksportere 11 håndvåben til Israel.        
I følge Terma vil firmaets eksport af dele til israelske jagerfly indbringe op mod 100 millioner kroner.
- Det virker som om Justitsministeriet helt bevidst snakker uden om. Termas millioneksport af dele til jagerfly glemmes, mens nogle få håndvåben bliver nævnt. Og Termas flerårige tilladelse eksisterer pludselig ikke mere. Der er alvorligt brug for mere åbenhed, siger Tom Vilmer Paamand fra foreningen Aldrig Mere Krig.
 

 
Ingen ved mere hvor våben ender henne
Siden ovenstående tekst blev skrevet har Justitsministeriet i en række svar gentaget temaet, at "Nej, der er ikke givet nogen tilladelser af våbeneksport til Israel i 2001" og "Ja, Terma har eksporteret våben til Israel i 2001"...
Når Justitsministeriet kan rode sådan rundt i sine udtalelser kunne det skyldes, at ministeriet ikke i sit svar skelner klart mellem tilladelse og handling. En tilladelse til produktion eller eksport bliver ikke nødvendigvis udnyttet med det samme.
Et firma som Terma sikrer naturligvis, at tilladelserne er på plads, før produktionen starter. Våbendelene er i følge Terma under produktion og ikke afsendt endnu. Justitsministeriet kan derfor frit erklære, at der ikke er solgt danske våben til Israel - og Terma kan eksportere dem, når de er klar...
Denne våbenhandel drejer sig om salg af dele for op mod 100 millioner kroner, som Terma har fået tilladelse til. Når beløbets størrelse går op for de gode politikere er det usandsynligt, at den aktuelle handel bliver stoppet - da Terma vil kunne kræve erstatning. Forhåbentlig vil det så i stedet kunne medføre noget større ansvarlighed, når politikerne skal uddeles tilladelser til fremtidig eksport.
Efter en alen lang række spørgsmål lykkedes det omsider at få et klart svar fra Justitsministeriet der bekræftede, at Termas udførselstilladelse står i statistikkerne som en udførsel til USA.
 
For yderligere oplysninger kontakt
Tom Vilmer Paamand - Klemstrupvej 5, 8550 Ryomgård - 5051 0328


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret september 2002 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >