Årsmødet 2000

Beretning

Af Tom Vilmer Paamand - maj 2000

Se temaet
Aldrig Mere Krig
Aktuelt fra AMK
Fred eller krig?
Pacifist - ikke passiv
På session...
Soldat? Fortryd!
Hvad kan DU gøre?
Kontakt AMK
Bladet Ikkevold
  OBS! Disse sider er gamle - AldrigMereKrig.dk er AMKs nye sted!  
Foreningen har nu 290 medlemmer. Dette er det samlede antal, korrigeret for par. Der har været 2 udmeldelser og 5 frafaldne abonnenter - men til gengæld 12 nye medlemmer.
 
AMK har i over fem år forsøgt at få afskaffet, at forsvarets rekruttering benytter skolernes erhvervspraktikordning til propaganda. 12.000 elever har hvert år været gennem møllen med en hel uge på kasernerne.
 
Vi har gjort de lærere, der fordeler børnene til erhvervspraktik, opmærksomme på misbruget. Vi vil gennem folketinget søge at få sat et loft for disse militære "tilbud" til skolerne.
 
Vi har ud fra vores oplysninger i AMKs Våbenregister pillet et par særlig betændte virksomheder ud, hvor miljømyndighederne i de amter, hvor de fungerer, er blevet bedt om at tjekke sikkerheden.
 
Vi har skrevet til kulturministeren, om det dog ikke var muligt med gode kunstneres hjælp at kreere en statschefmodtagelse, hvori der ikke indgik soldater. Ministeren svarede, at traditionen kræver militær.
 
Vi har ofte prøvet at briefe professionelle journalister med baggrundsstof, og foreningens menige medlemmer har altid været flittige med læserbreve. Nøgternt må man vurdere, at vores indflydelse målt i spaltemillimeter ikke er dårlig.
 
Vi har så næsten ugentlig haft brevveksling med diverse folketingsmedlemmer. Nogle af dem har været mere lydhøre og hjælpsomme end andre og specielt skal Villy Søvndal fra SF fremhæves.
 
SF har endog på vores opfordring stillet lovforslag om, at Danmark straks ratificerer en FN-konvention om lejesoldater, hvor justitsministeriet hidtil har været bagstræberisk nølende.
 
Hovedbestyrelsen holder nu ofte telefonmøder, hvad der naturligvis har nedsat rejseudgiften.
 
Majken Jul Sørensen deltog i War Resisters' Internationals council i Tyskland. WRI planlægger konferencen "Nonviolence and Social Empowerment" i Indien december 2000.
 
Peace News, det engelsksproget internationale blad som WRI er medudgiver af, udkommer nu fire gange årligt med flotte temanumre.
 
Tom Vilmer Paamand har deltaget i et møde med European Network Against Armstrade i Finland. ENAAT koordinerer kampen mod våbenfabrikkerne og mødet handlede blandt andet om EUs planer om en mere effektiv våbenindustri.
 
Vi har deltaget i en række møder i Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe, hvor vi udveksler information om hvad vores respektive organisationer har foretaget sig, og planlægger at gøre.
 
Vi har meldt os ud af Unicef, der ikke vil støtte kampagnen mod børnesoldater.
 
Vores blad "Ikkevold" udkommer med fire numre om året, igen regelmæssigt fordelt. Bladet har 96 betalende abonnenter, 12 gaveabonnementer, 98 "gratister" og 29 udvekslingsabonnementer.
 
Bladet udsendes i samarbejde med Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed. Det knirker noget, men bladets beskedne størrelse gør en fortsat alliance nødvendig.
 
Aldrig Mere Krig har været på Internettet siden maj 1996 og FRED.dk er nu paraply for ni danske fredsbevægelser. Der har været over 750.000 opkald til FRED.dk - og nettet er nu den primære kontakt til nye medlemmer.
 
Årsresultatet er et overskud på 14.000 kroner - så der er plads til øgede aktiviteter. Det kommende kontingent for 2001-2002 er derfor uændret.
 
Hovedstyrelse og revisorer blev genvalgt, mens rækken af suppleanter blev udvidet med Ulla Røder.
 
Ulla Røder fik årets fredsrose for sin aktion mod de britiske atomubåde. Hun er nu i aktion igen i Skotland, hvor der omkring den 22. maj er en ikkevoldelig blokade af Aldermaston atomvåbenanlægget.
 
Peter Henning og Geert Grønnegaard havde hver lavet et forslag på baggrund af den kommende EU-afstemning om fælles mønt. Begge blev forkastet, da de ikke i tilstrækkelig grad bandt argumenter for fred og mod Euroen sammen.
 
Geert Grønnegaard havde indsendt et forslag mod krigsstatuer, der heller ikke blev vedtaget. De er provokerende, men statuerne står som en del af landets historie.
 
Hovedstyrelsen havde udsendt skriftlig beretning, så der var planmæssigt god tid efter den mere formelle del af årsmødet til drøftelse og vedtagelse af arbejdsplan.
 
Blandt andre følgende områder blev drøftet:
 
- Pensionskassernes investeringer i våben. Vi vil have en kampagneplan klar til deres generalforsamlinger næste forår.
 
- Krigslegetøj, men der var ikke enighed om, at krigslegetøj var et problem og et godt kampagneområde.
 
- Hvordan synliggør vi foreningen generelt? Vi prøver at finde ideer til en ny og aktuel plakat.
 
- Alternativ civil konfliktløsning. Vi prøver at skaffe friske tanker til Ikkevold om emnet, fx fra folk der har været på Balkan.
 
- FNs freds-10år. UNESCO har udsendt "Manifesto 2000", et flot opråb om ikkevold, der skal forelægges FNs generalforsamling.
 
- Konflikt-verdenskort. Vi prøver at udpege de områder, hvor der er risiko for kommende konflikter.
 
- Fredsundervisning. Et Fredsakademi er på vej på Internettet, men kan også ses ved en konference den 30. september på RUC.
 
- Sessionsfolder. Vores folder er udsendt til bibliotekerne. Medlemmerne bedes tjekke om den nu også ligger der.
 
- Atomvåben. Kampen skal fortsættes mod udvikling af atomvåben. Der er fortsat blokader ved de skotske anlæg.
 
Udover de nævnte områder fortsætter arbejdet selvfølgelig også på en lang række andre felter, fx dem der er nævnt i beretningen. Interesserede kan få tilsendt disse papirer.
 
Medlemmerne er også mere end velkomne til at henvende sig, hvis de ønsker at være med i arbejdet - eller er blevet inspireret til at foreslå (og bidrage til) nye aktiviteter.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret maj 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >