Fremstilling af krigsmateriel i 1999

Justitsministeriet har pr. 31. december 1999 givet 103 tilladelser fordelt på 23 firmaer.

Af Tom Vilmer Paamand - opdateret november 2001

Se temaet

Dokumentation

Indholdet i disse beretninger var mærket fortroligt ind til for et par år siden, hvor Justitsministeriet (efter undertegnedes langvarige plagerier) endelig gav fuld offentlighed.
Beretningerne er fortsat ret uinteressante, da de til forskel fra de fleste andre landes hverken indeholder firmanavne eller modtagerlande. Eksporten er fortsat en dyb hemmelighed, som Justitsministeriet vogter over.
Navnene på de 23 firma har Aldrig Mere Krig selvfølgelig fundet frem. Se her hvilke danske firmaer, der aktuelt har tilladelse til våbenproduktion.
Se også den meget længere liste over mange af de våbenproducerende danske firmaer, for de fleste har ikke tilladelse... Listen og beretningen er god dokumentation for, at Danmark er et våbenproducerende land - til de mange, der fortsat bliver overraskede over dette faktum:

 


Justitsministeriet
Civil- og Politiafdelingen

Slotsholmsgade 10 Telefon: 33 92 33 40 E-post: javj@m.dk
1216 København K Telefax: 33 93 35 10 Internet: http://www.jm.dk
  Kontor Civilkontoret
  Sagsbeh.: Birthe Rasmussen
  Sagsnr.: 2000-5000-0017
  Dok. BRS00048

  Dato: 10 FEB - 2000


BERETNING

til Det Udenrigspolitiske Nævn i henhold til § 8 i lov nr. 400 af 13. juni 1990 om krigsmateriel m.v.

Justitsministeriet har pr. 31. december 1999 i henhold til krigsmateriellovens § 2 meddelt tilladelse til fremstilling af krigsmateriel til i alt 23 firmaer.
Hovedparten af tilladelserne vedrører underleverancer til større udenlandske virksomheder. Tilladelserne omfatter følgende former for krigsmateriel:

1) Modifikation af samt produktion af dele til luftbårne våbensystemer, kampfly og helikoptere:
Dele til militære flyvemaskinemotorer.
Mekaniske og elektroniske dele til militære fly og helikoptere.
Dele til F-16 jagerfly.
Støtte- og træningsudstyr til militære fly.
Sequencer Switch, Pylon Integrated Dispenser Station og Dispense Management Unit til jagerfly (ACMDS).
Radar Control Panel F- 16 jagerfly.
Trykte kredsløb til "Helitow"-missiler.
Helicopter refueling booms til HH-3 og HH-53 helikoptere.
Dele til SAAB JAS39 jagerfly.
AIM-9P Training Missiles (dummy missiles).
Dele til Draken F-35 og Viggen jagerfly.


 Dele til Lynx helikoptere.
Chaff-kits til militærfly.
ARW-9L Training Missiles (dummy missiles).
Værktøjer (master- og kontrolværktøjer) til F-16 jagerfly.
Dele til vildledningsudstyr (chaff/flares) til militærfly.
"Control and Warning System" (CWS) til beskyttelse mod lavtgående fly og helikoptere.
Modifikationskit til S-350E Draken jagerfly.
Komponenter til "Modular Reconnaissance POD" (MRP).
Dele af klimastyringsanlæg af aluminium med betegnelsen Internal Duct Outlet Assy Tegn. nr. 700-7580-1 til F-16 jagerfly.
Dele til forsvarsprojektet Joint Strike Fighter (JSF).

2) Modifikation af samt produktion af dele til maritime våbensystemer. Bygning af militære fartøjer:
Enhederne "Shipboard Mounting Interface" (SMI), "Exhaust Control System Unit Vertical Duct" samt Cannister som led i Seasparrow "Lightweight Missile System" (SLMS).
Mikrobølgemodtagere til NATO Seasparrow systemet.
Specialkomponenterne minelægningsudstyr, minecomputer, printkort og specialsoftware til brug for målanvisning til kanon, torpedostyringsenhed, interface til ESM og software interface til Harpoon-missilet, til Taktiske Data Systemer.
FLEX-system til anvendelse i STANDARD FLEX 300 skibstypen.
Efterprogrammeringsmoduler, elektronikkort til tryksensor, elektronikkort til dybdesensor og sikkerheds- og armeringsmodul til sømine SM-G2 (SGM 80).
Dele til kabelkontrolleret søminesystem M-19.
Hjemmeværnsfartøjer af typen MHV 800.
Sea Gnat Decoy Launchers.
Mekaniske dele til RAM Missile Launcher.
Delemner til mobile Harpoon missilbatterier samt samling og testning af det færdige system.
Harpoon Simulator Salg (HMS)
HSK-printkort til søminesystemet SMG 80 (G2).
Skibe med typebetegnelsen STANDARD FLEX 300, surface Auxilliary Vessel (MCM minerydningsdrone).
Sprængemnet Danish Mine Disposal Charge (DAMDIC).
Minerydningsdroner.
Trainerpulte, blindplader og operating pulte til korvetter af Niels Juel-klassen.
Levetidsforlængelse af korvetter af Niels Juel-klassen.


 Den elektriske del til et Chaff Decoy Launcher system.
I MCM Link udstyr.
Dele til torpedo fundament til ASW torpedo.
Evolved missile launch controller (EMLC).
Afstandsrør til trådmagasin til torpedo.
Fundament til ASW torpedo.
Dele til torpedoer til U-både.
Soft Kill Weapon System (SKWS).

3) Modifikation af samt produktion af dele til kampvogne, artilleri og andre landmilitære våbensystemer:
Reservedele til haubitsere.
Dele til kampvogne og andre pansrede køretøjer samt til upansrede køretøjer, der er indrettet som våbenplatforme.
Short Range Air Defense System (SHORAD).
Renovering/opdatering af SHORAD-systemer.
ED 940 radar unit (del af SHORAD-systemet).
Panserminetændere, (Anti-tank Mine Fuze M/88).
EC Velocity calculator.
Dele til Leopard kampvogne.
PMV-våbensystemer med maskinkanon.
Reservedele og øvrige militære komponenter - herunder panser - til kampvogn M-41 våbensystemer.
Modifikation af LEOPARD kampvogn samt fremstilling af militære komponenter hertil.
Kølere til M-41 kampvogne.
Morterer og dele hertil samt de til ammunition og morterer nødvendige stål- og metaldele.
Strømforsyningsmoduler til panserværnsraketsystem MILAN 3.
Lavetter og dele hertil.
Almindelige, mindre elektroniske komponenter til militært udstyr.
Ombygning og reparation af våbentyperne: gevær, model 75, kal. 7,62 mm (fabr. Heckler & Koch, mod. MG3), let maskingevær model 62, kal. 7,62 mm (fabr. Heckler & Koch, mod. MG3) og raketudstyr mrk. Carl Gustav General ARRGT, model 85, kal. 84 mm.
Dele til kampvogne, type LECLERC: Structure Cablée Filtrée, Module Convertisseur, Club 2 electronic cards, RECBUS electronic
Kabelharness til forsvarsmaterielsystemer.
Vedligeholdelsesopgaver og reparation af kampkøretøjer, type CVR(T) (Scorpion/Scimitar).


 4) Modifikation af samt produktion af dele til missilsystemer:
Raketaffyringsmidler med dertil hørende udstyr af elektronisk og mekanisk art.
Mekaniske og elektroniske dele til indbygning i prototyper til militære missiler.
Moduler til NATO HAWK missiler.
Elektronisk udstyr til brug ved raketaffyringsramper.
Dele til missilsystemet Starstreak.
"Dual Mount Stinger Launch strueture Assembly" (DMS).
Dele til Envolved Sea Sparrow Missile (ESSM).
Missillauncher.

5) Modifikation af samt produktion af dele til sensor- og vildledelsesudstyr:
Radiokommunikationsudstyr samt teleudstyr.
Terminalenheder til "Air Defence Alerting Device" (ADAD)-systemet.
Moduler til natsigteudstyr til modernisering af M-113.
Komponenter til NATOs overvågningssystem AWACS.
Common Power Supply, Interface Unit, Computer Procesor til NATOs AWACS fly.
Mekaniske enkeltdele af metal til AWACS-systemet.
Tactical Reconnaissance System (TRS)

6) Ammunition og pyroteknik:
Mekaniske og elektroniske dele til brandrør.
Metalfatninger til øvelsesgranater.
Dele til granatnæser.
Dele til raketnæser.
Dele til granater og brandrør.
Automatdrejede emner som f eks. projektiler, halerør, forpartskruer m.m.
Forpartskruer til 81 mm øvelses- og brisantgranat.
Aluminiumsspidser til øvelsesprojektiler.
Plastholder for tændmekanisme M/54.
Gevindstykke til 200 g og 500 g sprænglegeme.
Dele til granatlegeme til håndgranat M/54, holdere og ben til skærladninger.
Halerør til 81 mm øvelsesgranater M/31, M31/39 og M/60.
Halerør med styrefinne til brug for 81 mm mortergranater.
Emnet Stud Plate til raketmotor.
Blødtjernsdele til styremekanismer i raketter.


 7) Diverse:
Alu-dele til Seasparrow missiler og F- 16 jagerfly.
Løftevogne til MLD.
Dele til Hawk Træningsmissiler MTM-23 B (attrapper). (Punkt 1, næsesektion, Punkt 8, Elevon, og Punkt 10, Wing Panel).
Aluminiumshuse til detonatorenheder i DAMDIC.
Bærebeslag, som er en del af emballagen til mortergranater.
Mekaniske og elektroniske komponenter, herunder modifikationssæt og delsystemer til militære våbensystemer og platforme.


 

Beretningen er elektronisk overført, da der fortsat ikke findes en officiel udgave på internettet. Det har de fleste af vore nabolande forlængst...

Se også Beretningerne for 1996 og 1997.
 

Tilladelse til fremstilling af krigsmateriel - august 2000

Som en særlig service har Aldrig Mere Krig fremskaffet de manglende firmanavne til den officielle beretning:

De givne tilladelser svarer ikke helt til den Beretning, som Justitsministeriet har udsendt. Et par af tilladelserne er nyere end Beretningen og er derfor ikke med.
Ministeriet har åbenbart lidt problemer med retskrivningen - for eksempel havde Danyard fået tilladelse til at lave Standard FLEY-skibe i stedet for Standard FLEX.
Tilsvarende er flere andre forkortelser skrevet forkert. Af uvisse grunde er også selve formuleringerne ofte ændret i Beretningen - det venter jeg fortsat på svar fra Justitsministeriet om.

Se også Beretningerne for 1995, 1996, 2000 og 2001.
OBS: Min elektroniske overførsel af dokumenterne kan have føjet nye fejl til Justitsministeriets.
 
> Se andre artikler om dansk våbenproduktion.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret august 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >