Fremstilling af krigsmateriel i 1995

AMK offentliggjorde dette fortrolige dokument, mens Justitsministeren afslog - og nu frigav det.

Af Tom Vilmer Paamand - opdateret august 2000

Se temaet

Dokumentation

Nedenstående dokument er ikke længere fortroligt og nyere udgaver er nu offentligt tilgængelige - men kun på internettet hos FRED.dk. Se også listen med de firmanavne, som Justitsministeriet havde glemt...
Beretningerne og tilladelserne for 1997 og 2000 passer for øvrigt bedre sammen end her, hvor Beretningen er fra 1996 og tilladelserne er fra 1995 - da åbenheden som nævnt var ringere. Justitsministeriet har pr. 31. december 1995 givet 115 tilladelser fordelt på 29 firmaer.
 JUSTITSMINISTERIET
Civil- og Politiafdelingen
Civilkontoret
SLOTSHOLMSGADE 10
1216 KØBENHAVN K.
33 92 33 40 TELEFAX 33 93 35 10


GHK01060/Sagsbeh.: gkr
J. nr. 1994-5000-200082


Den 16 JULI 1996BERETNING


til Det Udenrigspolitiske Nævn i henhold til § 8 i lov nr. 400 af 13. juni 1990 om krigsmateriel m.v.
Justitsministeriet har pr. 2. januar 1996 i henhold til krigsmateriellovens § 2 meddelt tilladelse til fremstilling af krigsmateriel til i alt 29 firmaer.
Hovedparten af tilladelserne vedrører underleverancer til større udenlandske virksomheder. Tilladelserne omfatter følgende former for krigsmateriel:

1) Modifikation af samt produktion af dele til luftbårne våbensystemer, kampfly og helikoptere:
Dele til militære flyvemaskinemotorer.
Mekaniske og elektroniske dele til militære fly og helikoptere.
Dele til F-16-jagerfly.
Støtte Og træningsudstyr til militære fly.
Sequencer Switch, Pylon Integrated Dispenser Station og Dispense Management Unit til jagerfly (ACMDS).
Radar Control Panel F-16.
Trykte kredsløb til "Helitow"-missiler.
Helicopter refueling booms til HH-3 og HH-53 helikoptere.
Dele til SAAB JAS39 fly.
AIM-9P Traininq Missiles (dummy missiles).
Dele til Draken F-35 og Viggen Fly.
Main Structures and Skins til Mirage Fly.
Dele til Lynx helikoptere.
Chaff-kits til militærfly.


 AIM-9L Training Missiles (dummy missiles).
Dele til Draken F-35 fly.
Værktøjer (master- og kontrolværktøjer) til F-16 jagerfly.
Maqnetic Amplifiers/Power Supplies til Sidewinder Missilet.
Dele til vildledninqsudstyr (chaff/flares) til militærfly.
Central and Warninq System (CWS) til beskyttelse mod lavtgående fly og helikoptere.
Chaffmagasiner (30 huller) og Flare-magasiner (15 huller).
Modifikationskit til S-350E Draken Fly.

2) Modifikation af samt produktion af dele til maritime våbensystemer. Bygning af militære fartøjer:
Enhederne Shipboard Mounting Interface (SMI), Exhaust Control System Unit Vertical Duct samt Cannister som led i Seasparrow Lightweight Missile System (SLMS).
Mikrobølgemodtagere til NATO Seasparrow systemet.
Specialkomponenterne Minelægningsudstyr, Minecomputer, Printkort og specialsoftware til brug for målanvisning til kanon, Torpedostyringsenhed, Interface til ESM og Software interface til Harpoon-missilet, til Taktiske Systemer.
FLEX-system til anvendelse til standard FLEX 300 skibstypen.
Efterprogramneringsmoduler, Elektronikkort til tryksensor, Elektronikkort til dybdesensor og sikkerheds- og armeringsmodul til sømine SM-G2 (SGM 80).
Enheden shipboard Mounting Interface (SMI) som led i Seasparrow
Lightweight Missile System (SLMS).
Dele til SAI-Miner.
Dele til kabelkontrolleret søminesystem M-19.
Restraint Latch til RAM-misssilprogramnet.
Dele til RAM Alternative Launching System.
Hårdaluksering af dele til SMG 2 søminer.
Hjemmeværnsfartøjer af typen MHV 800.
Sea Gnat Decoy Launchers.
Kabelminesystem M19.
Mekaniske dele til RAM Missile Launcher.
Delemner til mobile Harpoon missilbatterier samt samling og testning af det færdige system og HSK-printkort til søminesystemet SMG 80 (G 2).
Modernisering af minelæggere af FALSTER-klassen.
Skibe med typebetegnelsen Standard Flex 300, surface Auxilliary Vessel (MCM minerydningsdrone).


 PR/PR Koppler, Optische Datenübertrager, Verteilereinheit og Kabelbaum til Sømine G-2 projektet.

3) Modifikation af samt produktion af dele til kampvogne, artilleri og andre landmilitære våbensystemer:
Reservedele til Haubitsere.
Dele til kampvogne og andre pansrede køretøjer samt til upansrede køretøjer, der er indrettet som våbenplatform.
Short Range Air Defense System (SHORAD).
Renovering/opdatering af SHORAD-systemer.
ED 940 radar unit (del af SHORAD-systemet).
Panserminetændere (Anti-tank Mine Fuze M/88).
Muzzle Velocity Meter BS 900.
Doppler Radar DR 810.
ED 900 Radar Unit.
EC Velocity calculator.
Dele til Leopard kampvogne.
PMV-våbensystemer med maskinkanon.
Reservedele og øvrige militære komponenter - herunder panser - til kampvogn M 41 våbensystemer.
Modifikation af LEOPARD kampvogn samt fremstilling af militære komponenter hertil.
Kølere til M-41 kampvogne.
Morterer og dele hertil samt de til amunition og morterer nødvendige stål- og metaldele.
Verteilerkasten til Panserhaubits type M109.
Strømforsyningsmoduler til panserværnsraketsystem MILAN 3.
Lavetter og dele hertil.
Almindelige mindre elektroniske komponenter til militært udstyr.

4) Modifikation af samt produktion af dele til missilsystemer:
Raketaffyringsmidler med dertil hørende udstyr af elektronisk og mekanisk art.
Mekaniske og elektroniske dele til indbygning i prototyper til militære missiler.
Moduler til NATO HAWK missiler.
Elektronisk udstyr til brug ved raketaffyringsramper.
Dele til missilsystemet Starstreak.
Starstreak Spare Missile Racking.
Dele til mobilt landbaseret sømålsmissilsystem (Junction Box).
Dual Mount Stinger Launch structure Assembly (DMS).


 5) Modifikation af samt produktion af dele til sensor- og vildledelsesudstyr:
Elektrooptiske og elektromekaniske dele til sigteudstyr.
Mekaniske og elektroniske dele til radarudstyr.
Radiokommunikationsudstyr.
Terminalenheder til Air Defence Alertinq Device (ADAD)-systemet.
Moduler til natsiqteudstyr til modernisering af M l13.
Komponenter til NATO'S overvåqninqssystem, AWACS.
Common Power Supply, Interface Unit, Computer Procesor til NATO'S AWACS fly.

6) Ammunition og pyroteknik:
Mekaniske og elektroniske dele til brandrør.
Metalfatninqer til øvelsesqranater.
Dele til granatnæser.
Dele til raketnæser.
Dele til granater og brandrør.
Automatdrejede emner som f.eks, projektiler, halerør, forpartsskruer m.v.
Dele til brandrør.
Aluminiumsspidser til øvelsesprojektiler.
Mekaniske dele til granater.
Øvelsesprojektiler M/23.
Bundskruer til 120 mm Brisantgranat M/50.
Forpartsskruer til 81 mm øvelsesgranat, 81 mm røggranat M/56 og
81 mm brisantgranat.
Morterer og dele hertil samt de til ammunition nødvendige stål- og metaldele.
Pyrotekniske emner.
Termitladninqer.
Plastholder for tændmekanisme M/54.
Gevindstykke til 200 g og 500 g sprænglegeme.
Dele til granatlegeme til håndgranat M/54, holdere og ben til skærladninqer.
Halerør til 81 mm øvelsesgranater M/31, M31/39 og M/60.
Røgladning til M/88 og røglegeme M/91.
Halerør med styrefinne til brug for 81 mm mortergranater.
Emnet Stud Plate til raketmotor.
Blødtjernsdele til styremekanismer i raketter.
Tætningsskruer.

7) Diverse:
Mekaniske og elektroniske dele til Det Danske Forsvar.


 Inaktiverede gasser.
Attrapsæt til ABC-øvelsesbrug.
Alu-dele til Seasparrow og F-16.
Løftevogne til MLD.
Kølesystemer (varmevekslere til afkøling af elektroniske systemer).
Wartungsplatforme til anvendelse på minestrygere.
Trefod til Doppler radar.
Hawk Træningsmissiler til MIM-23 B (attrapper).
Dele til Hawk Træningsmissiler MIM-23 B (attrapper). (Punkt1, næsesektion, Punkt 8, Eleven, og Punkt 10, Wing Panel).
Aluminiumshuse til detonatorenheder i DAMDIC.
Bærebeslag, som er en del af emballagen til mortergranater.


 


Originalen kan nu rekvireres hos Justitsministeriet...

Se også Beretningerne for 1997 og 2000.
 

Tilladelse til fremstilling af krigsmateriel september 1995

Som en særlig service har Aldrig Mere Krig fremskaffet de manglende firmanavne til den officielle beretning:

De givne tilladelser svarer ikke helt til den Beretning, som Justitsministeriet har udsendt. Et par af tilladelserne er nyere end Beretningen og er derfor ikke med.
Ministeriet har åbenbart lidt problemer med retskrivningen - for eksempel havde Danyard fået tilladelse til at lave Standard FLEY-skibe i stedet for Standard FLEX.
Tilsvarende er flere andre forkortelser skrevet forkert. Af uvisse grunde er også selve formuleringerne ofte ændret i Beretningen - det venter jeg fortsat på svar fra Justitsministeriet om.

Se også Beretningerne for 1996, 1999, 2000 og 2001.
OBS: Min elektroniske overførsel af dokumenterne kan have føjet nye fejl til Justitsministeriets.
 
> Se andre artikler om dansk våbenproduktion.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret august 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >