Fremstilling af krigsmateriel i 1996

Åbenhed indskrænker sig til en fortrolig liste med anonyme tilladelser til produktion.

Af Tom Vilmer Paamand - opdateret september 2000

Se temaet

Dokumentation

Læs en uddybende tekst om firmaerne på listen, om kampen for at få denne beretning gjort offentlig - eller se den nyeste Beretning. Justitsministeriet har pr. 31. december 1996 givet 107 tilladelser fordelt på 28 firmaer.
Beretningen blev lov fæstet i 1987 som et kompromis, da Det radikale Venstre fremsatte et forslag om større åbenhed. Industrien brokkede sig og beretningen blev indskrænket til en fortrolig liste med anonyme tilladelser til produktion.
 


JUSTITSMINISTERIET
Civil- og Politiafdelingen

Slotsholmsgade 10 Telefon: 33 92 33 40
1216 København K Telefax: 33 93 35 10
  Kontor Civilkontoret
  GHK01060/Sagsbeh.: gkr
  J. nr.: 1994-5000-0082
 

  Den 16 JUNI - 1997


BERETNING

til Det Udenrigspolitiske Nævn i henhold til § 8 i lov nr. 400 af 13. juni 1990 om krigsmateriel m.v.

Justitsministeriet har pr. 31. december 1996 i henhold til krigsmateriellovens § 2 meddelt tilladelse til fremstilling af krigsmateriel til i alt 28 firmaer.
Hovedparten af tilladelserne vedrører underleverancer til større udenlandske virksomheder. Tilladelserne omfatter følgende former for krigsmateriel:

1) Modifikation af samt produktion af dele til luftbårne våbensystemer, kampfly og helikoptere:
Dele til militære flyvemaskinemotorer.
Mekaniske og elektroniske dele til militære fly og helikoptere.
Dele til F-16-jagerfly.
Støtte Og træningsudstyr til militære fly.
Sequencer Switch, Pylon Integrated Dispenser Station og Dispense Management Unit til jagerfly (ACMDS).
Radar Control Panel F-16.
Trykte kredsløb til "Helitow"-missiler.
Helicopter refueling booms til HH-3 og HH-53 helikoptere.
Dele til SAAB JAS39 fly.
AIM-9P Traininq Missiles (dummy missiles).
Dele til Draken F-35 og Viggen Fly.
Main Structures and Skins til Mirage Fly.
Dele til Lynx helikoptere.
Chaff-kits til militærfly.


 AIM-9L Training Missiles (dummy missiles).
Værktøjer (master- og kontrolværktøjer) til F-16 jagerfly.
Dele til vildledninqsudstyr (chaff/flares) til militærfly.
"Central and Warninq System" (CWS) til beskyttelse mod lavtgående fly og helikoptere.
Chaffmagasiner (30 huller) og Flare-magasiner (15 huller).
Modifikationskit til S-350E Draken Fly.
Komponenter til "Modular Reconnaissance POD" (MRP)

2) Modifikation af samt produktion af dele til maritime våbensystemer. Bygning af militære fartøjer:
Enhederne Shipboard Mounting Interface (SMI), Exhaust Control System Unit Vertical Duct samt Cannister som led i Seasparrow Lightweight Missile System (SLMS).
Mikrobølgemodtagere til NATO Seasparrow systemet.
Specialkomponenterne Minelægningsudstyr, Minecomputer, Printkort og specialsoftware til brug for målanvisning til kanon, Torpedostyringsenhed, Interface til ESM og Software interface til Harpoon-missilet, til Taktiske Systemer.
FLEX-system til anvendelse til standard FLEX 300 skibstypen.
Efterprogramneringsmoduler, Elektronikkort til tryksensor, Elektronikkort til dybdesensor og sikkerheds- og armeringsmodul til sømine SM-G2 (SGM 80).
Dele til SAI-Miner.
Dele til kabelkontrolleret søminesystem M-19.
Restraint Latch til RAM-misssilprogramnet.
Dele til RAM Alternative Launching System.
Hårdaluksering af dele til SMG 2 søminer.
Hjemmeværnsfartøjer af typen MHV 800.
Sea Gnat Decoy Launchers.
Kabelminesystem M19.
Mekaniske dele til RAM Missile Launcher.
Delemner til mobile Harpoon missilbatterier samt samling og testning af det færdige system og HSK-printkort til søminesystemet SMG 80 (G 2).
Modernisering af minelæggere af FALSTER-klassen.
Skibe med typebetegnelsen Standard Flex 300, surface Auxilliary Vessel (MCM minerydningsdrone).
PR/PR Koppler, Optische Datenübertrager, Verteilereinheit og Kabelbaum til Sømine G-2 projektet.
Sprængemnet Danish Mine Disposal Charge (DAMDIC).
Minerydningsdroner.


 3) Modifikation af samt produktion af dele til kampvogne, artilleri og andre landmilitære våbensystemer:
Reservedele til Haubitsere.
Dele til kampvogne og andre pansrede køretøjer samt til upansrede køretøjer, der er indrettet som våbenplatform.
Short Range Air Defense System (SHORAD).
Renovering/opdatering af SHORAD-systemer.
ED 940 radar unit (del af SHORAD-systemet).
Panserminetændere (Anti-tank Mine Fuze M/88).
EC Velocity calculator.
Dele til Leopard kampvogne.
PMV-våbensystemer med maskinkanon.
Reservedele og øvrige militære komponenter - herunder panser - til kampvogn M 41 våbensystemer.
Modifikation af LEOPARD kampvogn samt fremstilling af militære komponenter hertil.
Kølere til M-41 kampvogne.
Morterer og dele hertil samt de til amunition og morterer nødvendige stål- og metaldele.
Verteilerkasten til Panserhaubits type M109.
Strømforsyningsmoduler til panserværnsraketsystem MILAN 3.
Lavetter og dele hertil.
Almindelige mindre elektroniske komponenter til militært udstyr.

4) Modifikation af samt produktion af dele til missilsystemer:
Raketaffyringsmidler med dertil hørende udstyr af elektronisk og mekanisk art.
Mekaniske og elektroniske dele til indbygning i prototyper til militære missiler.
Moduler til NATO HAWK missiler.
Elektronisk udstyr til brug ved raketaffyringsramper.
Dele til missilsystemet Starstreak.
Starstreak Spare Missile Racking.
Dele til mobilt landbaseret sømålsmissilsystem (Junction Box).
"Dual Mount Stinger Launch structure Assembly" (DMS).
Dele til Envolved Sea Sparrow Missile (ESSM).

5) Modifikation af samt produktion af dele til sensor- og vildledelsesudstyr:
Elektrooptiske og elektromekaniske dele til sigteudstyr.
Mekaniske og elektroniske dele til radarudstyr.
Radiokommunikationsudstyr samt teleudstyr.
Terminalenheder til Air Defence Alertinq Device (ADAD)-systemet.
Moduler til natsiqteudstyr til modernisering af M l13.


 Komponenter til NATO'S overvåqninqssystem, AWACS.
Common Power Supply, Interface Unit, Computer Procesor til NATO'S AWACS fly.

6) Ammunition og pyroteknik:
Mekaniske og elektroniske dele til brandrør.
Metalfatninqer til øvelsesqranater.
Dele til granatnæser.
Dele til raketnæser.
Dele til granater og brandrør.
Automatdrejede emner som f.eks, projektiler, halerør, forpartsskruer m.v.
Forpartsskruer til 81 mm øvelses- og brisantgranat.
Dele til brandrør.
Aluminiumsspidser til øvelsesprojektiler.
Mekaniske dele til granater.
Morterer og dele hertil samt de til ammunition nødvendige stål- og metaldele.
Pyrotekniske emner.
Termitladninqer.
Plastholder for tændmekanisme M/54.
Gevindstykke til 200 g og 500 g sprænglegeme.
Dele til granatlegeme til håndgranat M/54, holdere og ben til skærladninqer.
Halerør til 81 mm øvelsesgranater M/31, M31/39 og M/60.
Røgladning til M/88 og røglegeme M/91.
Halerør med styrefinne til brug for 81mm mortergranater.
Emnet Stud Plate til raketmotor.
Blødtjernsdele til styremekanismer i raketter.

7) Diverse:
Mekaniske og elektroniske dele til Det Danske Forsvar.
Inaktiverede gasser.
Attrapsæt til ABC-øvelsesbrug.
Alu-dele til Seasparrow og F-16.
Løftevogne til MLD.
Kølesystemer (varmevekslere til afkøling af elektroniske systemer).
Trefod til Doppler radar.
Hawk Træningsmissiler til MIM-23 B (attrapper).
Dele til Hawk Træningsmissiler MIM-23 B (attrapper). (Punkt1, næsesektion, Punkt 8, Eleven, og Punkt 10, Wing Panel).


 Aluminiumshuse til detonatorenheder i DAMDIC.
Bærebeslag, som er en del af emballagen til mortergranater.Visse virksomheder, der kun i ringe omfang fremstiller krigsmateriel eller udelukkende fremstiller sprængstoffer kan få en formel dispensation og er så ikke med i beretningen. 13 virksomheder har en tidsbegrænset dispensation og en er permanent.

Beretningen er elektronisk overført, da der fortsat ikke findes en officiel udgave på internettet. Det har de fleste af vore nabolande forlængst...

Se også Beretningerne for 1996 og 2000.  

Tilladelse til fremstilling af krigsmateriel - maj 1997

Som en særlig service har Aldrig Mere Krig fremskaffet de manglende firmanavne til den officielle beretning:

De givne tilladelser svarer ikke helt til den Beretning, som Justitsministeriet har udsendt. Et par af tilladelserne er nyere end Beretningen og er derfor ikke med.
Ministeriet har åbenbart lidt problemer med retskrivningen - for eksempel havde Danyard fået tilladelse til at lave Standard FLEY-skibe i stedet for Standard FLEX.
Tilsvarende er flere andre forkortelser skrevet forkert. Af uvisse grunde er også selve formuleringerne ofte ændret i Beretningen - det venter jeg fortsat på svar fra Justitsministeriet om.

Se også Beretningerne for 1995, 1999, 2000 og 2001.
OBS: Min elektroniske overførsel af dokumenterne kan have føjet nye fejl til Justitsministeriets.
 
> Se andre artikler om dansk våbenproduktion.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret september 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >