Sådan nægter du
- hvis du vil ud af forsvaret eller Redningsberedskabet

Hvis du ikke har overholdt fristen på 8 uger efter du har modtaget din indkaldelse, giver loven dig mulighed for at blive militærnægter, hvis der i dit tilfælde foreligger særlige omstændigheder. "Særlige omstændigheder" betyder i praksis, at du først er blevet overbevist om, at du er militærnægter, efter du er begyndt at aftjene din værnepligt i forsvaret eller Redningsberedskabet.

Sådan gør du:
Du skal skrive en ansøgning til Militærnægteradministrationen, hvor du forklarer:

1. Hvorfor du først søger nu
Hvorfor søgte du ikke inden 8 uger efter, du fik din indkaldelse? Hvad har gjort, at du først nu er sikker på, at du er militærnægter?

- Her må du meget gerne tage udgangspunkt i en konkret oplevelse:

  • Den første dag på kasernen, hvor du blev klar over, hvilket menneskesyn, man har i forsvaret (Redningsberedskabet).
  • Ved en skydeøvelse, indså du, at du aldrig vil kunne slå et menneske ihjel.
  • Du har måske talt med nogen i din familie eller nogle venner, der har overbevist dig om, at militæret (Redningsberedskabet) ikke kan løse verdens problemer.
  • Du kan også have set et indslag i Nyhederne / TV-Avisen, der handlede om en eller anden form for militær indsats.
Kort sagt: Fortæl, hvad der skete, og hvad du tænkte.

2. Hvad din samvittighedskonflikt går ud på

  • Bryder du dig ikke om at slå mennesker ihjel?
  • Mener du ikke, at militær krigsforberedelse kan være med til at løse konflikter?
  • Er du imod militærets ressourcespild?
  • Mener du, at alle bør tage ansvar for deres handlinger, og derfor kan du ikke være en del af et system, der bygger på, at man skal adlyde enhver ordre?

Udover dit navn og din adresse, skal du huske at anføre personnummer samt dato og underskrift på ansøgningen.

Send din ansøgning til:
Militærnægteradministrationen
Hedelykken 10
2640 Hedehusene

- og aflever en kopi til kasernen!

Den officielle procedure er, at du skal aflevere ansøgningen på kasernen, som så vedlægger deres mening om sagen og sender den videre til Militærnægteradministrationen. Vores erfaring er, at nogle kaserner finder på at sylte sagen, derfor vil vi råde dig til at sende din ansøgning direkte til Militærnægteradministrationen.

Hvis alt går vel, så får du besked om, at du er hjemsendt om 2 uger. Reglerne siger, at du skal blive på kasernen, mens din ansøgning bliver behandlet. Hvis du vælger at stikke af, bliver du efterlyst hos politiet, og MP'erne kommer efter dig. Du risikerer også at få en bøde, men det skader ikke din overførselssag. Kontakt os, hvis du stikker af.

Tag en kopi
Hvis du vil være helt sikker på, at din ansøgning når frem, så send den anbefalet. Tag under alle omstændigheder en kopi af din ansøgning, så du har den som bevis, hvis noget skulle gå galt.

Få hjælp på Militærnægterkontoret
Hvis du er i tvivl om et eller andet, så kontakt Militærnægterkontoret
i Fredsbutikken, Mejlgade 107 kld., 8000 Århus C. Tlf. 20 47 96 99 / 20 47 96 99.


Nægter inden 8-ugersfrist Nægter efter 8-ugersfristen
Nægter efter aftjent værnepligt Hvad er Militærnægterforeningen?