Sådan nægter du
- hvis du har overskredet 8-ugersfristen

Hvis du ikke har overholdt fristen på 8 uger efter du har modtaget din indkaldelse, giver loven dig mulighed for at blive militærnægter, hvis der i dit tilfælde foreligger særlige omstændigheder. "Særlige omstændigheder" betyder i praksis, at du først er blevet overbevist om, at du er militærnægter efter fristens udløb.

Sådan gør du:
Du skal skrive en ansøgning til Militærnægteradministrationen, hvor du forklarer:

1. Hvorfor du først søger nu
Hvorfor søgte du ikke inden 8 uger efter, du fik din indkaldelse? Hvad har gjort, at du først nu er sikker på, at du er militærnægter?

- Her må du meget gerne tage udgangspunkt i en konkret oplevelse:

  • Du har måske talt med nogen i din familie, der har overbevist dig om, at militæret (Beredskabsstyrelsen) ikke kan løse verdens problemer.
  • Måske har du talt med en af dine venner, der har været soldat (eller værnepligtig i Beredskabsstyrelsen). Ud fra det, han har fortalt, er du blevet klar over hvor meningsløst og ressourceforbrugende, forsvaret (Beredskabsstyrelsen) er.
  • Du kan også have set et indslag i Nyhederne / TV-Avisen, der handlede om en eller anden form for militær indsats.
Kort sagt: Fortæl, hvad der skete, og hvad du tænkte.

2. Hvad din samvittighedskonflikt går ud på

  • Bryder du dig ikke om at slå mennesker ihjel?
  • Mener du ikke, at militær krigsforberedelse kan være med til at løse konflikter?
  • Er du imod militærets ressourcespild?
  • Mener du, at alle bør tage ansvar for deres handlinger, og derfor kan du ikke være en del af et system, der bygger på, at man skal adlyde enhver ordre?

Udover dit navn og din adresse, skal du huske at anføre personnummer samt dato og underskrift på ansøgningen.

Send din ansøgning til:
Militærnægtersadministrationen
Hedelykken 10
2640 Hedehusene

Det tager normalt 2-3 uger før du får svar på din ansøgning. Hvis tidspunktet, hvor du skal møde på kasernen nærmer sig, kan du roligt tillade dig at ringe til Militærnægteradministrationen (58 52 68 80) og høre, hvornår du kan forvente et svar.

Hvis du ikke har fået svar fra Militærnægteradministrationen om, at du er blevet overført til militærnægtertjeneste, gælder din indkaldelse til forsvaret (Beredskabsstyrelsen) stadig. Du skal derfor møde op på kasernen. Hvis du udebliver, er det ulovligt, og du vil blive efterlyst hos politiet. Hvis du er indkaldt til forsvaret, risikerer du, at militærpolitiet kommer og henter dig.

Kontakt Militærnægterforeningen, hvis du overvejer at udeblive.

Tag en kopi
Hvis du vil være helt sikker på, at din ansøgning når frem, så send den anbefalet. Tag under alle omstændigheder en kopi af din ansøgning, så du har den som bevis, hvis noget skulle gå galt.

Få hjælp på Militærnægterkontoret
Hvis du er i tvivl om et eller andet, så kontakt Militærnægterkontoret i Fredsbutikken, Mejlgade 107 kld., 8000 Århus C, tlf. 20 47 96 99. Træffetid dagligt kl. 16 - 18.


Nægter inden 8-ugersfrist Ud af forsvaret / Beredskabsstyrelsen
Nægter efter aftjent værnepligt Hvad er Militærnægterforeningen?