Sådan nægter du (den simple)

Det er lige meget, om du søger om at blive militærnægter, lige efter du har været på session, eller om du venter med at søge, til du får at vide, hvad du skal indkaldes til. Det vigtigste er, at du sørger for at indsende din ansøgning senest 8 uger, efter du har modtaget din indkaldelse (8-ugersfristen).

Proceduren er ganske simpel:

Ansøgningsskema
Du kontakter Militærnægterkontoret (20 47 96 99) eller Militærnægteradministrationen (58 52 68 80) og beder om at få tilsendt et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet skal blot udfyldes med navn og cpr.nr. og skrives under.

Du kan også bestille et ansøgningsskema her.

Personlig ansøgning
Du kan også vælge selv at skrive din ansøgning.

Din ansøgning skal indeholde din samvittighedsmæssige begrundelse for, at du ønsker dig fritaget for militærtjeneste. Samvittighedsmæssige begrundelser kan f.eks. være religiøse, pacifistiske og politiske begrundelser. Det er nok, at din ansøgning har følgende ordlyd:

"Da udførelse af militærtjeneste af enhver art, herunder tjeneste i Beredskabsstyrelsen, strider mod min samvittighed, søger jeg hermed om at blive overført til militærnægtertjeneste".


Udover dit navn og din adresse, skal du anføre personnummer samt dato og underskrift på ansøgningen.

Ansøgningen skal sendes til:
Militærnægteradministrationen
Hedelykken 10
2640 Hedehusene

Tag en kopi
Hvis du vil være helt sikker på, at din ansøgning når frem, så send den anbefalet. Tag under alle omstændigheder en kopi af din ansøgning, så du har den som bevis, hvis noget skulle gå galt.

Få hjælp på Militærnægterkontoret
Hvis du er i tvivl om et eller andet, så kontakt Militærnægterkontoret, Fredsbutikken, Mejlgade 107 kld., 8000 Århus C, tlf. 20 47 96 99.


Overskredet 8-ugersfrist Ud af forsvaret / Beredskabsstyrelsen
Nægter efter aftjent værnepligt Hvad er Militærnægterforeningen?