Myten om våbeninspektørernes afrejse fra Irak i 1998…

Flere citater fra politikere og medier med myten om at Saddam Hussein smed FNs våbeninspektører ud af Irak i 1998.

DOKUMENTATION Af Tom Vilmer Paamand - juli 2003

Se temaet
FNs våbeninspektører forlod i 1998 Irak den 16. december, dagen før USA og Storbritannien indledte et bombardement af landet. Det er alle enige om, men historien om hvordan har ændret sig voldsomt. Se mere om hvordan et dyk i de gamle aviser dokumenterer dette - og se herunder flere citater med den ændrede virkelighed. Se først hvordan de indblandede personer selv beskriver det:

Den daværende chefinspektør for UNSCOM var Richard Butler. Han har i sin bog "Saddam Defiant" fra år 2000 beskrevet begivenheden således:
"… [US Ambassador Peter] Burleigh informed me that on instructions from Washington it would be 'prudent to take measures to ensure the safety and security of UNSCOM staff presently in Iraq.' … I told him that I would act on this advice and remove my staff from Iraq. …"

Richard Butlers version bekræftes af Kofi Annan på Reuter World Service den 16. december 1998, samme dag som våbeninspektørerne forlod Irak:
"… [Secretary-General Kofi] Annan told reporters: 'I did get a call from [American U.N.] ambassador [Peter] Burleigh saying they are asking U.S. personnel in the region to leave. And they had also advised Butler to withdraw UNSCOM, and Butler and I spoke.' … [U.N. weapons inspector Richard] Butler told reporters earlier on Wednesday that he instructed all UNSCOM and International Atomic Energy Agency staff to leave Iraq overnight and he presumed they were all now safe. …"

Ovenstående dokumentation nævner intet om en udsmidning - våbeninspektørernes trak sig selv ud af hensyn til deres egen sikkerhed under de forestående bombninger af Irak, på opfordring af USA. Våbeninspektørerne var blevet groft chikaneret og hindret i at udføre deres arbejde. Irak besluttede flere gange før december 1998 at smide våbeninspektørerne ud, men det blev hver gang afværget ved forhandlinger kombineret med militære trusler. Disse forsøg kan derfor ikke i god tro bruges som argument for generelle formuleringer om at "Saddam smed våbeninspektørerne ud i 1998" - højest til en formulering om at de til sidst blev "truet ud".
 
Det ældste danske citat om en udsmidning, som jeg pt har kunnet finde, er dette:
 
Informatíon den 27. juli 1999:
Lars Erslev Andersen, leder af Center for Mellemøst-studier ved Syddansk Universitet: "… At USA og de vestlige allierede i dag står rådvilde over for, hvordan de skal tackle tyrannen i Bagdad kan let finde sin begrundelse i, at sanktionspolitikken entydigt har været en fiasko, og at det oven i købet er lykkedes for Irak at få FN's våbeninspektører definitivt smidt ud af landet. …"

Juli 2003 forklarer Lars Erslev Andersen:
Når jeg i Informatíon i 1999 formulerer det "smidt ud", er det formelt set IKKE korrekt - de rejste selv.
Det skete efter en længere konflikt mellem inspektørerne og Saddam, der allerede i november havde truet med at ende i krig. Efter inspektørenes opfattelse ville Saddams regime ikke samarbejde - det siger sig selv, at Saddam havde en anden tolkning. Da inspektørerne ikke kan få adgang til de steder og det materiale, som de mener er nødvendigt, kan de ligeså godt holde op med at arbejde.
Butler ville sige, at Saddams regime hindrede dem i at gøre deres arbejde, hvilket er det samme som at presse dem ud. Ret beset rejser de selv, men det havde de jo ikke gjort hvis Irak havde samarbejdet - derfor kan man godt sige, mener jeg, at Saddams regime tvang dem til at afbryde arbejdet og rejse hjem.
Men i bogstavelig forstand er det IKKE rigtig at sige at Saddam smed dem ud - de rejste selv - og derfor har jeg efterfølgende ændret sprogbrug, i hvert fald siden efteråret sidste år, hvor debatten for alvor blussede op her.
Det er klart, at Butler har ret i, at inspektørerne forlader Irak fordi de føler sig truet - dels af Saddams regime, dels af udsigten til en krig.

At det ikke kan kaldes en udsmidning, har dog ikke distraheret nedenstående politikere fra at sige lige netop dette i tiden omkring og lige efter Irak-krigen 2003:

Ritzaus Bureau den 21. marts 2003:
Statsminister Anders Fogh Rasmussens taler ved et pressemøde: "… Det er vigtigt at huske, … at Saddam Hussein i 1998 smed våbeninspektørerne ud af landet …"
 
Fyens Stiftstidende den 19. marts 2003:
"Anders Fogh Rasmussen … henviste blandt andet til, at der ikke var enighed i FN i 1998, da en række lande - inklusiv Danmark - planlagde et angreb på Irak, som havde smidt våbeninspektørerne ud af landet. …"
 
Juli 2003 forklarer statsminister Anders Fogh Rasmussen:
Den 31. oktober 1998 meddelte den irakiske regering, at den havde besluttet at standse alle våbeninspektørernes aktiviteter. Inspektørerne forlod Irak den 11. november. Den 14. november meddelte Irak FN’s Generalsekretær, at man var rede til at samarbejde fuldt ud med våbeninspektørerne. Våbeninspektørerne vendte tilbage til Irak den 17. november og søgte at genoptage deres arbejde.
Den 15. december 1998 meddelte UNSCOM’s chef i et brev til FN’s Generalsekretær, at Iraks adfærd siden 17. november 1998 betød, at der ikke kunne gøres fremskridt, hverken med hensyn til afvæbning af Irak eller redegørelse for dets forbudte våbenprogram, og at UNSCOM derfor ikke var i stand til at udføre den opgave, Sikkerhedsrådet havde pålagt det.
Våbeninspektørerne forlod igen Irak den 16. december. Ved at umuliggøre våbeninspektørernes arbejde, den eneste grund til deres tilstedeværelse i Irak, havde de irakiske myndigheder i realiteten smidt dem ud.

Folketinget den 19. marts 2003:
Udenrigsminister Per Stig Møller: "… Jeg skal ikke gå i detaljer med hr. Niels Helveg Petersens udtalelser om væsensforskellene fra 1998, men der er nogle forskelle. Dengang var våbeninspektørerne blevet smidt ud …"
 
Berlingske Tidende den 14. juni 2003:
Uffe Ellemann Jensen, tidl. udenrigsminister: "… Saddam Hussein hævdede selv, at disse våben var blevet ødelagt, efter at FNs våbeninspektører var smidt ud af Irak i 1998. …"
 
Berlingske Tidende den 20. marts 2003:
Ulrik Kragh, forsvarspolitisk ordfører (V): "… i 1998 da man med baggrund i resolutionerne fra 1990 og 1991 straffede Saddam Hussein for at smide våbeninspektørerne ud. …"
 
Juli 2003 sender jeg Ulrik Kragh et konkret og direkte spørgsmål:
... Hvilke kilder brugte I, når I kunne berette, at Saddam smed våbeninspektørerne ud i 1998? ...
 
Ulrik Kragh svarer, men overhovedet ikke på spørgsmålet:
Årsagen til at jeg anbefalede vi deltog i krigen i Irak var at Saddam Hussein ikke accepterede FN resolution 1441 som krævede at Saddam Hussein redegjorde for de masseødelæggelsesvåben som FN siden 98 har haft landet registreret for. FN har bl.a. i sine opgørelser anført 6500 liter miltbrand, samt ca. 100 tons kemiske våben.
FN forlangte at Saddam Hussein redegjorde for destruktionen af disse, dette modarbejdede Saddam, hvilket sammen med mandens øvrige synderegister gjorde at jeg mener det var rigtigt at afvæbne Irak. For øvrigt en beslutning som medfører en række andre positive effekter, demokrati i Irak, fremdrift i fredsprocessen i Israel osv.
 
Ulrik Kragh får det samme spørgsmål en gang til:
... Hvilke kilder brugte I, når I kunne berette, at Saddam smed våbeninspektørerne ud i 1998? ...
 
Ulrik Kragh svarer, men fortsat ikke på spørgsmålet - men har dog ændret sprogbrug. Nu snakker han ikke om at Saddam smed dem ud, men mere diffust om "våbeninspektørernes stop":
Under konflikten som førte til våbeninspektørernes stop i 98 blev Saddam Hussein bombet af USA (Clinton) med godkendelse fra FN, den danske Nyrup-regering gav på daværende tidspunkt udenrigspolitisk nævn en orientering, og Danmark var indstillet på at deltage, men det hele gik så hurtigt at DK ikke kom i aktion. Bombningerne blev for øvrigt gennemført på samme grundlag som i marts, nemlig de to gamle resolutioner som blev vedtaget lige efter golfkrigen.
 
Tålmodigt gentager jeg spørgsmålet til Ulrik Kragh:
... Hvilke kilder brugte I, når I kunne berette, at Saddam smed våbeninspektørerne ud i 1998? ...
 
Ulrik Kragh kan heller ikke svare i tredje forsøg, men fortsætter med at bakke. Han er nu overraskende nok helt enig i, at "FN trak våbeninspektørerne ud":
Jeg undres over hvorfor denne lille detalje interessere dig så meget. Det er ikke specielt mærkeligt at FN trak våbeninspektørerne ud i 98, idet man var generet så hårdt i arbejdet at man valgte at straffe Saddam Hussien med et angreb - og samtidigt kendte FN Saddam´s gidseltagning fra Golfkrigen. Den tidligere Nyrup-regering anbefalede dansk deltagelse og FN blåstemplede USA´s angreb i 98, idet Saddam Hussein ikke samarbejde som forlangt i resolutionerne, så er den historie ikke længere.
 
Ulrik Kragh fik en sidste opsummering - og så holdt han op med at besvare mine henvendelser:
... Min interessere for denne lille detalje er en ret naturlig udløber af den aktuelle debat om begrundelserne for den danske krigsdeltagelse. Og min interesse vokser naturligvis, når du heller ikke i tredje forsøg viser dig i stand til at besvare mit ret simple spørgsmål.
Det er dog bemærkelsesværdigt, at du har bevæget dig fra det oprindelige udtryk om, at Saddam Hussein smed våbeninspektørerne ud, over våbeninspektørernes stop, for nu at lande på, at FN trak våbeninspektørerne ud. ...

Jyllands-Posten 18 marts 2003:
Socialdemokratiets formand Mogens Lykketoft: "… For det andet blev FN's våbeninspektører dengang smidt ud af Irak …"
 
Ritzaus Bureau den 16. marts 2003:
Tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen (RV): "… Som jeg husker det, var der i 1998 tale om, at FN's våbeninspektører blev smidt ud af Irak …"
 
Informatíon den 28. februar 2003:
"… Den 29. januar sidste år sagde præsident Bush i sin tale til nationen: 'Dette er et regime, der accepterede internationale inspektioner - men så sparkede inspektørerne ud.' Og hans våbenfælle, Storbritanniens Tony Blair, sagde i marts sidste år, at 'før han (Saddam Hussein, red.) sparkede FN's våbeninspektører ud for tre år siden, havde de opdaget og destrueret tusinder af kemiske og biologiske våben … Da de kom tættere på, fik de besked på at skrubbe ud af Irak.' …"

Efter disse politikere følger her en lang række lige så fordrejende citater fra medierne:

Jyllands-Posten den 25. februar 2003:
"… Rasende bad irakerne i 1998 UNSCOM om at forlade landet. …"
 
Jyllands-Posten den 18. marts 2003:
"… I 1998 tilsluttede begge partier sig magtanvendelse i Irak med afsæt i en tidligere vedtaget resolution, da FN's våbeninspektører var smidt ud af Irak, og Operation ørkenræv gik løs. Den manglende hukommelse om dette er tilsyneladende total, og dobbeltmoralen synes fuldkommen. …"
 
Informatíon den 18. marts 2003:
"… I 1998 deltog Danmark i et amerikansk-ledet angreb på Irak som svar på, at Saddam Hussein nægtede FN's våbeninspektører adgang til landet …"
 
Berlingske Tidende den 19. marts 2003:
"… I 1998 var situationen, at våbeninspektørerne var smidt ud af Irak. …"
 
Ritzaus Bureau den 20. marts 2003:
"… 1998: FN's våbeninspektører forlader Irak med den begrundelse, at de irakiske myndigheder hindrer deres arbejde. …"
 
Vejle Amts Folkeblad den 14. april 2003 samt Fyens Stiftstidende 13 april 2003:
"… Saddam Hussein stod tilmed stærkere end længe i Bagdad, efter at han i 1998 havde smidt FN's våbeninspektører ud af Irak. …"
 
Ritzaus Bureau den 18. juni 2003:
"… I centrum er en vigtig efterretningsrapport, det nationale efterretnings-estimat (NIE), som blev produceret i oktober 2002. … I rapporten konkluderes det også, at de irakiske forsøg på at lave kemiske, biologiske og atomare våben var blevet intensiveret, efter at det irakiske styre i 1998 smed FN's våbeninspektører ud af landet. …"
 
Ritzaus Bureau den 4. juli:
"… Men selv om beviserne efter 1998, hvor FN's våbeninspektører blev tvunget til at forlade Irak, kun var indirekte …"

Et par længere "forklaringer" fra et par top-politikere:
 
Daværende udenrigsminister Mogens Lykketoft i Folketinget den 20. marts 2001:
"… Den første undersøgelseskommission, UNSCOM, United Nations' Special Commission, der blev nedsat af Sikkerhedsrådet i 1991, blev budt helt uacceptable arbejdsvilkår fra det irakiske regimes side. Og det udviklede sig som bekendt så vidt, at Irak i 1998 nægtede at give våbeninspektørerne yderligere adgang til landets territorium. …"
 
Statsminister Anders Fogh Rasmussen i Folketinget den 14. november 2002:
"… Med Sikkerhedsrådets resolution 687 af 1991 blev FN's særlige kommission for Irak nedsat, den såkaldte UNSCOM. Våbeninspektørernes arbejde i Irak var fra starten præget af det irakiske regimes chikanerier, trakasserier og sabotage. Men på trods heraf lykkedes det i perioden 1991 til 1998 at destruere et større antal masseødelæggelsesvåben og missiler og irakiske fabrikker til fremstilling af disse forfærdelige våben. Effektiviteten i denne afvæbning fik så i 1998 det irakiske regime til at trække i nødbremsen. Våbeninspektørerne blev simpelt hen nægtet yderligere adgang til Irak. Som modtræk oprettede Sikkerhedsrådet i 1999 FN's overvågnings-, verifikations- og inspektionskomité for Irak under ledelse af Hans Blix, der tidligere var chef for det internationale atomenergiagentur. Heller ikke Hans Blix' våbeninspektører har dog fået adgang til Irak. …"
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret juli 2003 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >