Disse kandidater vandt!

Fredsvalg 1998

Af Tom Vilmer Paamand

Se temaet
 
logo "Jeg kan berolige med, at dette beslutningsforslag ikke sætter nogen grænser for flyets anvendelse."
Forsvarsminister Hans Hækkerup om det militære transportfly, der kan sendes til Golfen.


Kort før dette folketingsvalg tonede de fleste medlemmer rent flag med krigstrusler, da afstemningen om dansk støtte til USAs bombning af Irak blev hastet igennem. Afstemningen burde have gjort det forrygende nemt at anbefale fredelige folketingskandidater, men virkeligheden så anderledes ud.
 
Genvalg af to fredelige socialdemokrater!
Fem socialdemokrater stemte mod Hercules-loven ved afstemningen.
Holger Graversen og Lissa Mathiasen genopstillede og blev genvalgt. Jytte Madsen blev ikke genvalgt. Thomas Adelskov sad i Folketinget som suppleant og blev heller ikke valgt ind. Hardy Hansen genopstillede ikke.
To ud af de fem fredelige socialdemokrater vil derfor fortsat kunne tale folketingets mere krigerisk sindede flertal imod - og tillykke med det!
De to venstrefløjspartier Enhedslisten og SF fastholdt stort set deres tilslutning, men der var en vis omrokering i geledderne. Begge partier fik genvalgt deres forsvarspolitiske ordførere.
Den enlige fremskridtskandidat Brian Laybourn kom ikke ind, men druknede i partiets generelle tilbagegang.
 
Der kommer andre valg... Generelt gik det dog ikke godt for freden og denne kampagne. Der var kun en enkelt ny kandidat, der meldte sig. Ud fra de tilbagemeldinger, der kom, var der kun få kandidater at fremhæve: Fire gode socialdemokrater fra afstemningen, en enkelt nytilkommen fremskridtsmand - og samtlige kandidater fra de to venstrefløjspartier Enhedslisten og SF.
Det var ikke meget at byde på, når udgangspunktet var at finde kandidater fra alle partier og fordelt over landet. Men enten er samtlige af de øvrige kandidater enige i Folketingets beslutning eller også har de valgt at følge partidisciplinen - resultatet er det samme.
Dette valg blev ikke Fredsvalg 1998. Den ny danske sikkerhedspolitik har stort set ikke været nævnt under valgkampen og det nye folketing består af stort set ligeså krigeriske medlemmer, som det forrige.
Men der kommer også et valg efter dette...
 
Kampagnen Fredsvalg 1998
Folketinget vedtog, at Danmark skal yde "et militært bidrag til en multinational indsats i Mellemøsten". Bag de pæne omsvøb ligger dansk støtte til en folkeretslig tvivlsom angrebskrig mod Irak, dikteret af storebror USA. Som om massebombning vil forbedre forholdene for de plagede indbyggere i Irak, der i forvejen må lide under en tåbelig diktator.
Kun 18 medlemmer af Folketinget strittede imod. De 18 retfærdige var samtlige folketingsmedlemmer fra Enhedslisten De rød-grønne og Socialistisk Folkeparti, samt 5 løsgængere fra Socialdemokratiet. Alle medlemmer i Folketinget havde muligheden for at sige fra, men kun disse 18 gjorde det.
Ordet Fredsvalg bruges normalt om et valg, hvor der ikke er modkandidater. Det er der så absolut her, hvor 161 selvretfærdige medlemmer af Folketinget bør udskiftes.
Fredsvalg 1998 vil støtte alle kandidater, der tør stå frem med deres modstand mod "det militære bedrag".

Fredeligere spidskandidater
De fem socialdemokrater, der brød partidisciplinen, står noget isolerede. En direkte henvendelse til Socialdemokratiet om Fredsvalg 1998 fik to svar: En usædvanlig markant og to mere afdæmpede afvisninger. Til gengæld støttes de fem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, der skriver at danske styrker ikke bør sendes til Golfen, når FN ikke står bag. Det er dog ingen af DSUs folketingskandidater, der har meldt sig til listen for at leve op til de gode ord.
Uden for Folketinget har kritikken rumlet i mange af partiernes bagland, men kun en enkelt folketingskandidat har meldt sin modstand rent ud.
Specielt uroen hos menige medlemmer af Det Radikal Venstre burde have vist sig i form af fredeligere spidskandidater, end de nuværende valgte. Partiets gruppeformand Jørgen Estrup, der noget modvilligt accepterede loven, har svaret, at han ikke mener at beslutningsforslag B 114 var "forkert" - og at partiet ikke har nogen partidisciplin. Partiet stemte enstemmigt for loven og ingen kandidater har markeret, at de er imod.
Venstre og Det Konservative Folkeparti har svaret, at deres kandidater ikke ville komme på listen. De fik de ret i. Fra andre borgerlige partimedlemmer har der lydt mere forsonlige tanker, men kun en enlig svale fra Fremskridtspartiet har meldt sig.
Nej'et er officiel partipolitik for Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti, så her må samtlige kandidater kunne stå på positivlisten. For de øvrige partier er sagen stik modsat.

Et godt valgoplæg
De få retfærdige kandidaters holdning til den aktuelle afstemning om USAs bombning af Irak gør dem naturligvis ikke automatisk til pacifister eller antimilitarister - men dette afstemningspunkt er en nem og hurtig lakmusprøve, uanset om USA får prøvet sine nye bomber af i Irak eller ej. For mange vil modstanden dog være begrænset til det folkeretslige problem, mens de godt i andre situationer ville støtte en bombning.
Andre punkter kunne være inddraget, som vedtagelsen af kvindelig værneret, der blev hastet igennem før valget af et enigt Folketing. For at gøre sagen enklere vil Fredsvalget udelukkende dreje sig om den danske støtte til USAs bombning af Irak.
Valgløfter er ofte glemt efter valget, hvor partidisciplinen får banket de genstridige på plads. Endelig vil de nye medlemmer altid kunne hævde, at et tilsvarende spørgsmål i den kommende folketingsperiode ikke helt er det samme. Men ind til da vil vi lade tvivlen komme dem til gode.
Tak til Folketinget for det gode valgoplæg - og velkommen til Fredsvalg 1998.
 
Disse folketingskandidater står inde for:
 
Fredsvalg 1998
Følgende kandidater kan anbefales på det fredeligste:
 
Valgt? Navn Parti Kreds
 
  Nye folketingskandidater  
Nej Brian Laybourn Fremskridtspartiet Sønder Storkreds/Nørrebro
 
! Alle kandidater fra Enhedslisten Hele landet
! Alle kandidater fra Socialistisk Folkeparti Hele landet
 
  Følgende hædres fra folketingsafstemningen  
Nej Bent Hindrup Andersen Enhedslisten Vejle Amtskreds, Horsens
Ja Keld Albrechtsen Enhedslisten Aarhus Amtskreds, Aarhus Øst
Nej Bruno Jerup Enhedslisten Frederiksborg Amtskreds, hele kredsen
Ja Jette Gottlieb Enhedslisten Østre Storkreds, Brønshøj (partiliste)
Nej Thomas Adelskov Socialdemokratiet Nykøbing Sj. kredsen
Ja Holger Graversen Socialdemokratiet Hobro kredsen
(Nej) Hardy Hansen Socialdemokratiet Genopstiller ikke!
Nej Jytte Madsen Socialdemokratiet Skanderborg kredsen
Ja Lissa Mathiasen Socialdemokratiet Kolding kredsen
Ja Margrete Auken Socialistisk Folkeparti 3. kreds Hillerød
Ja Anne Baastrup Socialistisk Folkeparti 2. kreds Køge
Ja Aage Frandsen Socialistisk Folkeparti 1. kreds Århus Øst
Ja Steen Gade Socialistisk Folkeparti 1. kreds Odense Øst
Ja Jes Lunde Socialistisk Folkeparti 7. kreds Ålborg Øst
Nej Kjeld Rahbæk Møller Socialistisk Folkeparti 9. kreds Amagerbro
Ja Holger K. Nielsen Socialistisk Folkeparti 4. kreds Glostrup
Ja Anni Svanholt Socialistisk Folkeparti 3. kreds Århus Syd
Ja Villy Søvndal Socialistisk Folkeparti 2. kreds Kolding
 

De nuværende folketingsmedlemmer, der har stemt mod forslaget, er selvskrevne på listen. Det samme er alle folketingskandidater fra Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti, hvor modstanden er partipolitik. De øvrige navne er tilmeldinger af kandidater, der ikke sidder i Folketinget endnu.
Listen er ikke en anbefaling af kandidaternes politik på andre områder end dette ene punkt. Men hvis du alligevel vil stemme på et bestemt parti, så vælg en kandidat her på listen - og støt freden.
Her kommer desværre ikke flere kandidater end de nævnte, da resten af politikerne i Danmark støtter "det militære bedrag".

Du kan læse mere om baggrunden for Fredsvalg 1998 og se de breve, vi har fået.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2011 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand