Partierne på nettet - 2011

Skriv til dem og brok dig over deres holdning til "det militære bidrag til en multinational indsats i Mellemøsten", hvis de er tilhængere af den.

Af Tom Vilmer Paamand

Se temaet
Se partiernes elektroniske valgoplæg.

A Socialdemokratiet
A DSU
B Det Radikale Venstre
B Radikal Ungdom
C Det Konservative Folkeparti
C Konservativ Ungdom
D Centrum-Demokraterne
D Centrum-Demokraternes Ungdom
F Socialistisk Folkeparti
F SFU
O Dansk Folkeparti
O Dansk Folkepartis Ungdom
Q Kristeligt Folkeparti
Q Kristeligt Folkepartis Ungdom
U Demokratisk Fornyelse
V Venstre
V Venstres Ungdom
Z Fremskridtspartiet
Z Fremskridtspartiets Ungdom
Ø Enhedslisten


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2011 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand