Stemmer mod krig i 1998

Partiernes svar...

Samlet af Tom Vilmer Paamand - opdateret marts 1998

Se temaet
 

Det Konservative Folkeparti:


From: Ann Sofie Andersen <KFANSA@folketinget.dk>
Subject: Fred på Nettet
Date: Sun, 01 Mar 1998 11:08:06 +0100 (MET)
Tak for din mail.
Som det er dig bekendt, er Det Konservative Folkeparti stærk
tilhænger af dansk engagement i fredsskabende, fredsbevarende og
humanitære aktioner. Vi stemte helhjertet for udsendelse af en dansk
Herkules-maskine til Golfen, ligesom vi støtter dansk deltagelse i
Bosnien. Denne politik stemmer til fulde overens med partiets
principprogram og målene for konservativ forsvarspolitik, hvorfor der
ikke blandt Det Konservative Folkepartis kandidater er opbakning til
dit projekt.
Med venlig hilsen
Den konservative pressetjeneste
Ann Sofie Andersen

 

Venstres Landsorganisation:


From: venstre@venstre.dk (Venstres Landsorganisation)
Subject: valget
Date: Tue, 24 Feb 1998 11:17:21 +0100 (CET)
Tak for din fax til Venstre.
Vi må nok konstatere, at der ikke blandt de nyvalgte for Venstre - og 
nok et større antal end i det nuværende folketing - vil være nogen, der 
ikke ville have stemt for regeringens forslag om støtte til at lægge 
maksimalt pres på Irak med,. hvad deraf følger.
Så du skal nok ikke sætte plads af til Venstre-kandidater på din liste.
Venligst
Tom Matz

 

En kandidat for Fremskridtspartiet:


From: "Brian Laybourn" <brian.laybourn@teliamail.dk>
Subject: FRED.dk - Kandidat
Date: Tue, 24 Feb 1998 23:08:25 +0100
Jeg er glad for at støtte FRED.dk.
Det er vigtigt for mig at sige at dette er min personlige holdning, da 
jeg ikke alene kan udtrykke at fremskridtspartiet støtter mig på dette 
punkt.
Min mening er at krig er ALDRIG den rette løsning. Hvis det var det, så 
ville der være langt flere krige…
Det kan være at man mener at Sadam Hussein bør straffes, men man skal 
huske at mange uskyldige også vil blive straffet.
Hvis Sadam Hussein ville gøre gengæld,f.eks. ved at sende raketter mod 
Israel, ville mange uskyldige blive straffet.
Med venlig hilsen
Brian Laybourn
brian.laybourn@teliamail.dk

 

Et nej fra Fremskridtspartiet:


From: Kjeld Flarup <flarup@login.dknet.dk>
Subject: Re: Fredsvalg 1998
Date: Tue, 03 Mar 1998 19:11:52 -0100
Vores politik baserer sig først og fremmest på sund fornuft, og
tilfældet Saddam Hussein er altså ekstremt. Desuden er en kemisk
oprustning i princippet også en trussel imod Danmark og vore
allierede.
Men det er da fint nok at der er en enkelt kandidat som har meldt sig.
Det er ikke et punkt hvor vi har partidiciplin.

 

En venlig kommentar fra Socialdemokratiet:


Subject: Re: Støtte til fredelige folketingskandidater
From: Jens Brinck <Jens.Brinck@net.dialog.dk>
Date: Tue, 24 Feb 1998 22:51:24 +0200
Alle folketingsmedlemmer har en Grundlovs sikret ret til at stemme
efter egen overbevisning. Hvad de enkelte folketingsmedlemmer vælger at
stemme i enkelt sager er noget de selv afgør, hvilket man bl.a. ser i
SF i spørgsmålet om EU.
Som parti derimod kan vi klart bifalde den beslutning Folketinget traf 
ifm. det militære bidrag til en multinational indsats overfor Irak.
Gudskelov kom det ikke til en konfrontation, men hvis verdenssamfundet
ikke har en alvorlig trussel i baghånden overfor Iraks diktator Saddam
Hussien, vil han blive ved med at spille kispus med FN og verden og
fortsætte fremstillingen af biologiske og kemiske kampstoffer til fare
for den lokale befolkning og landene omkring Irak. At USA sammen med
Storbritannien og andre nationer herunder Danmark påtog sig at opstille
denne trussel, har medført, at FNs Generalsekretær var i stand til at
opnå det resultat ingen anden delegation til Irak har kunnet nå.
Ingen ønsker krig, men vi skal kunne trække på pressionsmidler, så FNs
våbeninspektører kan udføre deres arbejde i Irak. Disse
våbeninspektørers arbejde har i øvrigt medført, at der er blevet fundet
og destrueret flere biologiske og kemiske kampstoffer end det lykkedes
under hele Golf krigen, derfor er det så vigtig at sikre dem optimale
arbejdsbetingelser for at sikre freden i Mellemøsten.
Vi håber, du ud fra dette svar kan se, at vi ikke kan anbefale vores
Folketingskandidater at opstille på den af dig foreslåede liste
Med venlig hilsen
Socialdemokratiet

 

En uvenlig kommentar fra en socialdemokrat:


From: Henrik Sass Larsen <sass@net.dialog.dk<>
Subject: Jeres henvendelse ang. et eller andet fred
Date: Tue, 24 Feb 1998 20:44:41 +0200
Tak for jeres henvendelse
Jeg må desværre meddele Jer at jeg er helt og aldeles uenig med jeres
formål og aktiviteter og vil være mere end lykkelig for ikke at blive
sat i forbindelse med jeres "promovering"!
Med venlig hilsen
Henrik Sass Larsen

 

En venlig kommentar fra Jytte Hilden (S):


From: Jytte Hilden <Jytte_Hilden@socialdemokratiet.dk<>
Date: Tue, 10 Mar 1998 17:47:37 +0200
Subject: Re: Fredsvalg 1998?
Tak for din henvendelse om "Fredsvalg 1998". Jeg har kigget på jeres 
hjemmeside, og den er ganske flot.
Tak for de rosende ord om mine holdninger til fredsspørgsmål. De 
holdninger har jeg stadig, men verden har jo heldigvis ændret sig 
grundlæggende.
Derfor er jeg heller ikke enig i den holdning, der ligger bag jeres 
kampagne mod Folketingets beslutning om at yde et mindre bidrag til en
aktion mod Saddam Hussein.
Det er simpelten forkert, når det af nogen på venstrefløjen fremstilles
som om, dette er USAs krig. Der var tale om, at USA og en række andre
lande ønskede at gennemtvinge fortsættelsen af de fredelige
inspektioner, som siden Golf-krigen har fået ødelagt langt flere våben
end selve krigen.
Nu fik vi så en diplomatisk løsning, og det er alle parter glade for -
forudsat, at Saddam Hussein for en gangs skyld holder, hvad han har
lovet. Men jeg er ganske enig med udenrigsministeren i, at
forudsætningen for, at denne diplomatiske løsning kunne nås, netop var
truslen om anvendelse af militær magt.
Husk på, at Saddam Hussein er en despot af værste skuffe - han har
sågar anvendt kemiske våben mod sin egen befolkning. Derfor må vi være
villige til at gå lidt længere, end vi måske ville foretrække, fordi
alternativet - Saddam Hussein udrustet med masseødelæggelsesvåben -er
så skræmmende.
Derfor kan jeg ikke støtte jeres kampagne.
Med venlig hilsen
Jytte Hilden
Forskningsminister

 

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom:


From: Johannes Lundsfryd Jensen <Johannes-Lundsfryd@net.dialog.dk>
Subject: Re: Støtte til fredelige folketingskandidater
Date: Mon, 23 Feb 1998 14:35:24 +0200
Tak for din henvendelse. Her følger en pressemeddelelse, som DSU har
lavet om emnet.
Med venlig hilsen
Johannes Jensen
informationssekretær
PRESSEMEDDELELSE:
Sallingsund, den 15. februar 
DSUs Hovedbestyrelse udtaler:
Nej til dansk deltagelse i Golfen uden FN-mandat
DSU mener ikke, at danske styrker skal sendes til Golfen og deltage som
part i en optrappet international konflikt, der ikke foregår på
grundlag af anbefalinger fra et enigt FN
FN står som en central aktør i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Danmark er en af verdens største bidragsydere af bistand til
udviklingslandene gennem FN-systemet. Vi har sat os i spidsen for
oprettelsen af en egentlig FN-styrke og hver eneste gang danske styrker
har deltaget i aktioner uden for landets grænser er det sket på et
mandat fra et enigt Sikkerhedsråd.
Derfor støttede DSU også dansk deltagelse i arbejdet for at genoprette
stabiliteten i Albanien. På samme måde støtter vi defor også danske
styrkers deltagelse i den såkaldte S-FOR styrke i Bosnien. 
Hvis den nuværende konflikt eskalerer til et amerikansk ledet angreb på
Irak uden et FN mandat udhules FNs troværdighed og autoritet som
international samlingspunkt for løsning af lignende konflikter. Det er
ikke i DSUs interesse, at FN således efterlades som en organisation,
der bruges, når lejligheden byder sig. Det kan heller ikke være i dansk
interesse.
FN er ikke mere end medlemmerne gør det til. At et sikkerhedsråd nu af
forskellige årsager ikke kan opnå enighed om forholdet til Irak, skal
ikke have indflydelse på, at FN også i den nuværende konstruktion er
det internationale omdrejningspunktet for løsningen af internationale
konflikter. At DSU så også støtter grundlæggende reformer af FN, så
organisationen både bliver mere reaktionsdygtig, smidig og mere
effektiv, er en anden sag. 
DSU mener, at når der ikke kan findes enighed i Sikkerhedsrådet om
grundlag for at optrappe konflikten med Irak, er det i alles
interesser, at alle muligheder for en diplomatisk løsning på konflikten
afprøves.
Den irakiske diktator Saddam Huseins grusomheder mod den irakiske
befolkning er forfærdelige ud over alle grænser. Det samme er den
trussel, han udgør mod stabiliteten i området. Men det rykker ikke ved
DSUs grundsynspunkt, at hvis danske styrker skal deltage i en aktion
vendt mod Saddam Husein, skal det ske på baggrund af mandat fra et
enigt Sikkerhedsråd i FN.

 
Du kan læse mere om baggrunden for Fredsvalg 1998 og se kandidatlisten.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2011 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >