Den sorte liste bag Danmarks krig

De 94 personer på denne liste har kastet Danmark i krig. Kontakt dem - og hør hvorfor.

DOKUMENTATION Af Tom Vilmer Paamand - april 2003

Se temaet
B 118 (vedtaget): Folketinget meddelte den 21. marts 2003 sit samtykke til, at danske militære styrker stilles til rådighed for en multinational indsats i Irak.
 
Så kort er ordlyden af den beslutning i Folketinget, der har kastet Danmark ud i en krig med Irak. Beslutningen blev truffet med en sådan skødesløshed, at mange medlemmer af Folketinget ikke stod personligt frem med deres holdninger. Som ved en hver ordinær afstemning clearede partierne styrkeforholdet på forhånd, så fraværende medlemmer ikke påvirker udfaldet. Tilhængere og modstandere aftaler på forhånd hvor mange der stemmer i salen, så flertallet burde svare korrekt til forskellen mellem blokkene.
 
Blot 4 stemmers forskel sendte Danmark i krig!
Hvis fire stemmer var flyttet fra krigstilhængere til modstandere, var forslaget faldet - for flertallet i mandater for at sende Danmark i krig var reelt på sølle 7 stemmer. Kun 111 deltog samlet i afstemningen, men også de fraværende har alle taget stilling. De 61 fremmødte fra krigspartierne, der sendte militæret til Irak, stemte via clearingen på deres fraværende partifællers vegne. Et par stykker sad kun som suppleanter, men trykkede jo fuldt med alligevel. Samtlige 94 krigeriske folketingsmedlemmer står derfor hver især fuldt ud inde for deres partis stemme, og er derfor med på listen. Bag de 94 navne på nedenstående liste er der links med flere oplysninger, så I kan kontakte de skyldige og høre mere om deres begrundelser.
 
  • Klik på et navn for at få flere oplysninger.
    Navne mærket med 0 var ikke til stede under afstemningen, men er tilhængere.
    Anders Møller og Peter Brixtofte er begge afhoppere fra Venstre - og tilhængere.

 
Fordelingen i Folketinget
  9 - Det Radikale Venstre (RV)
  4 - Enhedslisten (EL)
  1 - Inuit Ataqatigiit (IA)
  4 - Kristeligt Folkeparti (KRF)
  1 - Siumut (SIU)
52 - Socialdemokratiet (S)
12 - Socialistisk Folkeparti (SF)
  1 - Tjóðveldisflokkurin (TF)
22 - Dansk Folkeparti (DF)
16 - Det Konservative Folkeparti (KF)
  2 - Uden for folketingsgrupperne (UFG)
54 - Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
  1 - Sambandsflokkurin (tilknyttet Venstre,
       talt med som For, men var Imod.

Ialt 179 medlemmer, her af 94 for krig.

Nordatlantiske mandater udjævner forskellen
Clearingaftalen i 2003 dækkede to af de nordatlantiske mandater, der var integrerede i syddanske folketingsgrupper på hver sin side af denne afstemning. To andre stod udenfor clearingen, men var imod krigen - og derfor giver clearingen en forskel på 11, mens den reelle mandat-optalte afstand kun var på 9.
Eller rettere på 7, for Lisbeth L. Petersen fra Sambandsflokkurin skal trækkes fra tilhængerne og lægges til modstander-siden. Hun er tilknyttet Venstres folketingsgruppe, men har erklæret at hun i denne sag ikke er del af flertallet for B 118. Lisbeth L. Petersen blev alligevel talt med ved clearingen, og er et godt eksempel på at flertallet er så tyndt, at beslutningen aldrig burde have været vedtaget.
I Lisbeth L. Petersens første kommentar til mig skrev hun blot, at hun ikke var til stede i folketinget den dag, da afstemningen foregik - og dermed ikke har blandet sig i beslutningen. Dette har hun senere uddybet til, at hun mener alle tiltag mod Irak og Saddam Hussein skal forankres i FN. Det samme mener hendes færøske kollega Tôrbjørn Jacobsen fra Tjóðveldisflokkurin.

Lisbeth L. Petersen (Sambandsflokkurin) skriver at hun
... er valgt på Færøerne for Sambandspartiet. Mit parti har gennem årene og langt tilbage i partiets historie været tilknyttet Venstre, når vi har været så heldige at få det ene af folketingets to færøske mandater. ...
Angående Irak krigen har jeg den 28 febr. 2003 været med til at fremstille forslag i Lagtinget om at alle tiltag mod Irak og Saddam Hussein skal forankres i FN. Dette forslag er vedtaget. Venstres gruppe er også informeret om dette. ...

Tôrbjørn Jacobsen (Tjóðveldisflokkurin) er også valgt på Færøerne (i Folketinget under Høgni Hoydals orlov) og var den 28. februar med til at stille ovennævnte forslag i Lagtinget om at alle tiltag mod Irak og Saddam Hussein skal forankres i FN.
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret april 2003 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >