Stemmer mod krig - v2

Grafisk oversigt over Folketingets krigsbeslutninger

Af Tom Vilmer Paamand - opdateret februar 2019

Se temaet

[OBS: Siden er under ombygning!!!]
Stem på fredeligere kandidater - de må findes i alle partier!

Krig støttes ikke kun af de borgerlige, og Dansk Folkeparti ser fredeligere ud end Socialdemokraterne, når stemmerne tælles op - men begges krigsmodstand var mest for længe siden. Det viser partiernes stemmetal efter flere årtier med såkaldt aktivistisk udenrigspolitik, hvor selv SF har været krigeriske ved en tredjedel af afgørelserne.

Dette er nu version 2 af denne oversigt, for at markere at listen er forlænget med et dusin flere krigsbeslutninger. Justisministeriet har nemlig langt om længe selv leveret en en liste over situationer, hvor "Folketinget har besluttet at udsende danske styrker med mandat til magtanvendelse", og listen rummer nu både disse og de tidligere udvalgte, der interessant nok ikke altid er de samme. Læs mere under tabellen - de runde grafikker blir opdateret. så snart jeg har fundet på en bedre systematik!

Danmark har deltaget aktivt i krige siden 90erne, hvor både borgerlige og socialdemokratiske regeringer fik Danmark med i krigene i Irak og på Balkan. Siden kastede borgerlige regeringer med Venstre og Konservative i front Danmark ud i endnu flere krige. De seneste socialdemokratiske regeringer har sømløst fortsat denne militante linje, også med SF-ministre på betydende poster, og dette er fortsat under Venstre-regeringen.


Se herunder udvalgte krigeriske beslutningsforslag, som Folketinget har vedtaget, vist overskueligt og grafisk. Før musen nedover Områderne, og få det relevante beslutningsforslag samt stemmefordelingen vist i den gule boks. Hele listen kan ses nederst på siden.


Afstemning   AL DF EL KF RV S SF V LA Område FN
5/2 2019    Mellemøsten  
16/1 2018    Mellemøsten  
16/1 2018    Mellemøsten  
23/5 2017    Baltikum  
9/2 2017    Mellemøsten  
19/8 2016    Mellemøsten  
1/4 2016    Mellemøsten  
17/11 2015    Afrika  
10/11 2015    Irak  
Afstemning   AL DF EL KF RV S SF V LA Område FN
18/12 2014      Afghanistan  
10/4 2014      Afrika  
2/10 2014      Irak  
27/8 2014      Irak  
27/03 2014      Baltikum  
Afstemning     DF EL KF RV S SF V LA Område FN
19/12 2013      Afrika  
15/1 2013      Afrika  
Afstemning     DF EL KF RV S SF V LA Område FN
18/3 2011      Libyen  
17/12 2009      Afrika  
24/11 2009      Libanon  
Afstemning     DF EL KF RV S SF V LA Område FN
9/12 2008      Afghanistan  
10/6 2008      Afghanistan  
24/1 2008      Ο Afrika  
24/1 2008      Afrika  
Afstemning     DF EL KF RV S SF V LA Område FN
23/10 2007      Afghanistan  
1/6 2007        Irak  
1/6 2007        Afghanistan  
14/9 2006        Libanon  
30/5 2006        Irak  
2/2 2006        Afghanistan  
26/1 2006        Irak  
31/5 2005        Irak  
Afstemning   KD DF EL KF RV S SF V   Område FN
25/11 2004      Afghanistan  
25/11 2004      Irak  
2/6 2004      Irak  
2/6 2004    Ο   Baltikum  
2/12 2003      Afghanistan  
2/12 2003      Irak  
10/10 2003      Irak  
15/5 2003      Irak  
21/3 2003      Irak  
28/5 2002      Afghanistan  
11/1 2002      Afghanistan  
14/12 2001      Afghanistan  
Afstemning CD KD DF EL KF RV S SF V   Område FN
25/10 2001    Balkan  
9/10 2001    Balkan  
9/11 2000    Afrika  
9/10 2001    Balkan  
24/6 1999  Ο Balkan  
17/6 1999  Balkan  
28/5 1999  Balkan  
22/4 1999  Balkan  
13/4 1999  Balkan  
8/10 1998  Balkan  
7/5 1998  Afrika  
Afstemning CD KD DF EL KF RV S SF V FP Område FN
18/2 1998    Irak  
2/5 1997    Balkan  
Afstemning CD KD DF EL KF RV S SF V FP Område FN
20/12 1996    Balkan  
15/12 1995    Balkan  
16/12 1994      Balkan  
Afstemning CD KD DF EL KF RV S SF V FP Område FN
17/8 1993      Balkan  
8/6 1993      Balkan  
1/4 1993      Balkan  
Afstemning CD KD DF EL KF RV S SF V FP Område FN
18/9 1992      Balkan  
31/8 1990      Irak  
Afstemning CD KD     KF RV S SF V FP Område FN
Se også denne grafik som PDF til print.


Version 2 - nu med endnu mere officielle tal!

Nye oplysninger er kommet til på listen, efter Folketingets indførsel af genoplivede straffe for landsforræderi, så det "særskilt kriminaliseres, at en dansk statsborger eller herboende udlænding er tilsluttet en fjendtlig væbnet styrke, som kæmper mod den danske stat". Det udløste en vis forvirring, da det jo altid har været uklart hvornår Danmark egentlig var "i krig". Justitsministeren blev derfor presset til at samle en liste over "hvilke statslige og ikkestatslige væbnede styrker, som Danmark i tidsrummet 1. januar 1990 - 1. november 2015 har befundet sig i væbnet konflikt med".

Justisministeriet sendte i stedet en liste over situationer, hvor "Folketinget har besluttet at udsende danske styrker med mandat til magtanvendelse, jf. Grundlovens § 19, stk. 2.", da "skiftende danske regeringer ikke tidligere i forbindelse med dansk deltagelse i disse internationale militære operationer nødvendigvist har forholdt sig udtrykkeligt til, hvorvidt der var tale om en væbnet konflikt og i givet fald, hvorvidt Danmark i så fald var part i konflikten og hvem der i øvrigt var parter til konflikten".

Deres officielle liste er ikke helt magen til FRED.dks daværende version, der var og er en hel del længere - men den fyldte også nyt på. Listen på FRED.dk "koncentrerer sig mest om krigshandlinger, som FN ikke står bag", som det stod anført. Og at FNs fredsbevarende operationer som regel vedtages enstemmigt, om end Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet har stemt imod.

Denne skelnen var for skarpere at udpege, hvornår Danmark opførte sig krigerisk - men for oversigtens skyld er også de FN-støttende operationer nu sat på listen. En del af dem var der allerede, for selvom FN støtter et militært angreb, er det fortsat et angreb. I sådanne situationer kunne Danmark som regel vælge blandt ikkemilitære muligheder for hjælp, men gør det ikke.

Også de runde grafikker blir snarest opdateret. Den ny metodik vil markere ud fra om det militære indgreb er FN-støttende, imod ikke-statslige styrker i udlandet eller er en konflikt mod en anden stat - og hvad jeg ellers kan finde på. Pt er aktioner fra statens liste markeret med stjerner herunder, to hvis de er nytilføjede.


Krig er ikke normalt

Danmark havde en tradition for at deltage i FNs fredsbevarende operationer. Disse blev som regel vedtaget enstemmigt, om end Dansk Folkeparti har stemt imod. Optællingen her koncentrerer sig mest om krigshandlinger, som FN ikke står bag. For overskuelighedens skyld er nedstemte forslag fra oppositionen heller ikke med.

Samtlige partier har stemt sammen for "dansk militær deltagelse" i fire tilfælde, der handlede om ammunitionsrydning, pirateri, om oprøret i Libyen og senest om at transportere våben til kurderne.

Enhedslisten har mest konsekvent stemt imod, men har på det seneste støttet krigeriske løsninger. Socialistisk Folkeparti var oftest imod, men stemmer nu (som partier har for vane) for krig, når de er tæt på regeringsmagten. Radikale Venstre er vanen tro både for og imod, men har lige som Dansk Folkeparti støttet det meste. Begge disse partier har dog stemt imod en krigsbeslutning hele fem gange.

Socialdemokraterne har kun stemt imod to gange, i marts 2003 og i maj 2006, hvor de forsøgte at vise en smule opposition. 80ernes to fodnoter er meget længe siden, og da disse ikke i sig selv var om krigsindsats, er de heller ikke med på listen. Socialdemokraterne støtter militære eventyr når de selv har magten, men er en smule mere kritiske udenfor, lige som de små Kristendemokrater var.

Dansk Folkeparti lærte samme nummer som krigsstøtteparti for en borgerlig regering, og var mest krigskritisk (eller rettere isolationistisk) i sine helt unge år. Forgængeren Fremskridtspartiet nåede at stemme imod en enkelt gang, inden partiet forsvandt.

Venstre, De Konservative og Liberal Alliance har støttet al den krig, de kunne få lov at deltage i, ligesom Ny Alliance gjorde - i grafikken er de to versioner af partiet ikke adskilt. Også Centrum-Demokraterne støttede konsekvent krig.


Modige personer imod krig

Grønland og Færøerne i krig

De nordatlantiske mandater er ret selvstændige - repræsentanter for Fólkaflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Tjóðveldi har også stemt imod. Dette skyldes oftest ikke egentlig krigsmodstand, men er mere en kommentar til kongedømmets parlamentariske skævhed. Et særligt tilfælde er Lisbeth L. Petersen fra Sambandsflokkurin, der er tilknyttet Venstres folketingsgruppe. Ved en afstemning, blev hun talt med blandt krigsflertallet gennem clearingen, selv om hun ikke ønskede dette.
I nogle få tilfælde har enkelte politikere markeret sig med særstandpunkter. Dette har dog hidtil ikke været tilfældet for de personer, der har skiftet til et andet parti - og fx derved nu stemmer for krige, som de plejede at stemme imod. En række borgerlige politikere, der i en nylig periode stod som løsgængere, benyttede ikke friheden til selvstændig modstand.

Den overvejende partiløse Jacob Haugaard stemte for krige, og i nyere tid har også Uffe Elbæk mest fulgt krigslinien, efter han forlod Radikale Venstre. Til gengæld har en flot række garvede socialdemokrater modigt brudt partidisciplinen - blandt andre har Hardy Hansen, Holger Graversen, Jytte Madsen, Jytte Wittrock, Lissa Mathiasen og Thomas Adelskov flere gange stemt mod krig.

De fraværende tæller også med

Samtlige folketingsmedlemmer har altid et personligt ansvar, da deres stemmer tælles med for partiet, uanset om de er til stede i Folketingssalen, eller ej. Dette skyldes at partierne (samt løsgængerne) på forhånd har clearet afstemningen sammen, så eventuelle fraværende medlemmer ikke vil påvirke udfaldet.

Tilhængere og modstandere aftaler på forhånd hvem der stemmer i salen, så der møder et beslutningsdygtigt antal på over 89 medlemmer frem, samtidig med at afstemningen viser den korrekte afstand mellem partiernes blokke - såfremt der er noget at være uenige om. At fokusere på hvor mange og hvem, der stemmer for eller imod, er altså mere vildledende end oplysende, så længe disse blindt følger partilinjen.

Det er kun forskellen, der betyder noget - det reelle stemmetal skal findes ved at sammentælle partigrupperne bag. Samtidig er det overraskende normalt, at Folketingets mekanik tæller en anelse forkert ved at udelade et par afgivne stemmer - der dog ikke ville rokke ved magtfordelingen. Men fravær er altså ingen undskyldning, alle er lige ansvarlige!


Den danske krigeriske rolle er noget nyt

Danmarks krigeriske fremfærd er helt ny for vor tid. Det fik Enhedslisten til symbolsk at opsige deres egen deltagelse i clearingen ved afstemningen i november 2004. Sammen med SF bad Enhedslisten ved krigsafstemningerne november 2004 og maj 2006 også om navneopråb for at markere alvoren. Dette blev afvist af Folketingets formand efter en særlig afstemning, hvorefter afstemningsresultaterne dog undtagelsesvist blev trykt i Folketingstidende med navnene på de folketingsmedlemmer, der tilfældigvis var placeret ved knapperne i salen den dag.

Politikernes forklaring på den konsekvente brug af vold som politisk middel er ofte, at det er det eneste værktøj, de har til rådighed. Fulgt op af spørgsmålet, om hvad oppositionen ville have gjort i stedet - men lad os dog i stedet finde løsninger sammen. De militære indgreb har spillet fallit. Der er ingen nemme løsninger, men Aldrig Mere Krig ønsker at give politikerne bedre værktøj. En begrænset del af de militære budgetter kunne nemt betale forskning og udvikling af ikkevoldelige konfliktløsninger, gerne i et nordisk samarbejde mellem militær, nødhjælp og græsrødder.


Kontakt din politiker!

De enkelte beslutningsforslag her på listen svinger mellem meget vidtrækkende og mere perifere beslutninger, og det skal naturligvis tages med i vurderingen af stemmeafgivningen.
Partiernes stemmetal viser dog stor konsekvens - der er desværre nu kun Enhedslisten tilbage, der (for det meste) stemmer imod militære løsninger. Hvis du er ked af dette - så kontakt et fredeligt folketingsmedlem fra de andre partier, og giv dem et godt råd!
Krigeriske beslutningsforslag

UP Løsgængere FF Fólkaflokkurin IA Inuit Ataqatigiit
 

SP Sambandsflokkurin SIU Siumut           T Tjóðveldi
 Institut for Strategi, Forsvarsakademiet og Center for War Studies har benyttet denne oversigt som kilde.
FN-observatører er ikke talt med
I perioden siden 1990, hvor Danmark reelt blev krigsførende igen, fortsatte nogle få FN-missioner indtil deres udløb. Disse udsendelser var fredsbevarende operationer og er ikke med på listen, da de var uden våbenmagt og efter samtykke fra de stridende parter. Før Danmark udelukkende brugte en aktivistisk udenrigspolitik, nåede Danmark at bidrage med over 80.000 FN-observatører:

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2019 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand