Partiernes politik om krig og fred -
Folketingsvalg 2019

Vurdering baseret på de opstillede partiers stemmer, citater fra handlingsprogrammer og udspil.

Af Tom Vilmer Paamand - opdateret 2019

Se temaet
[OBS: Siden er fortsat under opbygning!!!]
Partierne er skønsomst rangordnet i fredelig rækkefølge med de bedste i top - mest baseret på afgivne stemmer, for handling vejer tungt, men også bevæggrund. Alle uden nyere stemmetal er vurderet på deres uprøvede løfter, læst optimistisk. De runde grafer til højre illustrerer partiernes stemmer ved de sidste ti års krigsafstemninger - grøn farve er en stemme imod militære løsninger, rød er for dem. 1. K - Kristendemokraterne
  Krigsstemmer...
  Danmark skal styrke FNs muligheder for at forebygge konflikt, især om medlemslandenes pligt til at forsøge at løse uoverensstemmelser gennem forhandling og ikke ved magt. FN skal have et forhandlingskorps, der kan sættes ind ved konflikter, tidligt nok til at undgå krig. Hvis konflikten alligevel bryder ud, skal FN-tropper skabe sikkerhed.
  Fodnote: Partiets topplacering er en venlig gestus til kristendemokraternes omsving til et pludseligt meget fredeligere partiprogram - stik modsat deres tidlige år, hvor partiet ud fra den højeste norm i det bibelske kærlighedsbud uafbrudt stemte for krig.
 2. Å - Alternativet
  Krigsstemmer...
  Et akut kursskifte: Forebyggelse og politiske løsninger - ikke militære - skal i centrum. Vi vil kun deltage i militære operationer på et klart folkeretligt mandat. NATO skal tilbage til udgangspunktet som forsvarsalliance og prioritere fredsmægling, infrastrukturelle indsatser og deltagelse med specialstyrker ved forebyggende indsatser.
  Fodnote: Partiet har gode tanker, men har også sendt soldater til en omtvistet FN-operation i Mali, og danske kampfly til Baltikum. Partiet kom heller ikke med et endegyldigt nej til nye kampfly.
 3. Ø - Enhedslisten
  Krigsstemmer...
  Demokrati og menneskerettigheder kan ikke indføres med bomber. EL vil hellere bruge ressourcer på nødhjælp, konfliktløsning og genopbygning ude i verden. Ikke angrebshære forankret i NATO eller EU, men styrket samarbejde i FN samt OSCE, som foregangsland for en fredelig og bæredygtig udvikling globalt.
  :
 4. E - Partiet KRP
  Krigsstemmer...
  Danmark skal kun undtagelsesvis deltage i væbnede konflikter og kun hvor danske særinteresser er truet (terror, sikkerhed, menneskerettigheder). EU's forsvarsforbehold skal ophæves, NATO udfases og en stærkere europæisk forsvarssøjle udgøre fundament for dansk forsvarsalliance. Irak-kommissionen skal genåbnes.
  :
 5. F - Socialistisk Folkeparti
  Krigsstemmer...
  Krig er et katastrofalt overgreb for millioner af mennesker. SF arbejder for, at dansk udenrigspolitik bliver mindre krigerisk. I verdenspolitikken skal FN spille en større og mere magtfuld rolle. På den scene skal EU også være stærkere. SF ønsker en trussels- og sikkerhedskommission, der kan identificere nye trusler, og en diskussion om forsvarsforbeholdet.
  :
 6. B - Radikale Venstre
  Krigsstemmer...
  Medlemskabet af NATO er fundamentet i den danske sikkerhedspolitik, men forebyggelse og løsning af konflikter og krige hører ikke kun under NATO, men er også en opgave for EU, FN og OSCE. Radikale Venstre går ind for at afskaffe det danske forsvarsforbehold, og forsvaret skal omdannes til en reelt professionel hær.
  :
 7. A - Socialdemokratiet
  Krigsstemmer...
  Danmark har brug for et stærkt forsvar, som Socialdemokratiet vil tilføre flere penge, og som kan forsvare Danmarks grænser, hvis andre nationer udviser aggressiv adfærd. Ude i verden skal danske soldater fortsat deltage i internationale missioner i tæt samarbejde med NATO og FN. Det er afgørende, at udsendte soldater har bred opbakning i Folketinget.
  Fodnote: Partiet stemte ihærdigt og højlydt imod Irakkrigens tvivlsomme præmisser to gange, hhv i 2003 og i 2006. Al anden krig har partiet støttet.
 8. I - Liberal Alliance
  Krigsstemmer...
  Forsvaret skal både i forhold til materiel og uddannelse af personel sikre, at det danske forsvar styrker NATO mest muligt, et stærkt forsvarssamarbejde på EU-niveau. LA vil afskaffe værnepligten, og i lyset af et stigende trusselsniveau i Europa er der behov for, at Danmark i de kommende år opgraderer det danske forsvar.
  :
 9. O - Dansk Folkeparti
  Krigsstemmer...
  Danmark bør indgå i NATO, til hvilken landet skal yde det nødvendige bidrag. DF vil arbejde for et troværdigt og effektivt forsvar med hær, flåde, flyvevåben og hjemmeværn. DF støtter Danmarks medlemskab af FN, som bør arbejde for fredelig sameksistens medlemslandene imellem samt sikre, at hjælp bibringes mennesker i nød.
  Fodnote: Partiets enlige NEJ-stemme var om Mali. Danmarks "knappe ressourcer" skal "bruges i nærområdet og der, hvor der udgår en reel trussel fra, og det gør der jo ikke fra Mali". "Danmark kan ikke være "verdens politibetjent".
 10. C - Det Konservative Folkeparti
  Krigsstemmer...
  Det Konservative Folkeparti vil bevare et stærkt dansk forsvar, som kan garantere Danmarks og resten af rigsfællesskabets suverænitet. Forsvarets tre værn; hæren, søværnet og flyvevåbenet, skal til stadighed være fleksible operationelle enheder, som kan løse missioner såvel herhjemme og i udlandet. Det kræver, at vi afsætter flere midler.
  Fodnote: Partiets enlige NEJ-stemme var om Mail, og "et spørgsmål om prioritering af, hvilke konflikter vi skal involvere os i", udfra forsvarets ressourcer. "Forsvarets personale har været spændt for hårdt for", og Mali er "en mindre vigtig konflikt".
 11. V - Venstre
  Krigsstemmer...
  Danmarks sikkerhed skal bygge på at bevare de grundlæggende værdier og interesser, som Europa og USA deler. Danmark skal være fuldt og helt medlem af NATO. Vi skal være parate og i stand til at deltage i forsvaret af alliancen. Det indebærer, at vi er villige til at påtage os vores del af den samlede byrde gennem et troværdigt forsvar.
  :
 12. D - Nye Borgerlige
  Krigsstemmer...
  Nye Borgerlige ønsker en permanent og betydelig militær tilstedeværelse i Arktis med ubåde og specialtropper til kamp. Værnepligt for både mænd og kvinder - 10.000 indkaldes i 9 måneder til kaserner over hele landet. Forsvarsbudgettet hæves til 2% af BNP, først og fremmest til at styrke forsvaret af Danmarks territorium.
  :
Hvis du er utilfreds med placeringen af dit yndlingsparti, så henvend dig venligst til dem, og få rettet deres politik. Vær opmærksom på, at stemmetal er baseret på enhver støtte til militære løsninger de sidste ti år, og ikke kun på diverse angrebskrige. Mulige tilføjelser kunne være JA/NEJ-afkrydsninger til aktuelle emner som ny krigsundersøgelse, højere forsvarsbudget, FN-forbud mod atomvåben plusplus...


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2019 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand