Partiernes politik om krig og fred -
EU- og Folketingsvalg 2019

Fredelig vurdering baseret på de opstillede partiers stemmer, citater fra handlingsprogrammer og udspil.

Af Tom Vilmer Paamand - opdateret 2019

Krigsstemmer


Partierne er her skønsomst rangordnet fra fredeligst grøn til krigerisk rød - mest baseret på afgivne stemmer i det sidste tiår, for handling vejer tungt, men også på diverse andet. Hvert parti beskrives først gennem deres egne ord, og får så en oplysende kommentar.

De runde symboler til højre for partiets tekst illustrerer krigsstemmer. Partier uden nyere stemmetal () er kun vurderet på deres uprøvede løfter, læst optimistisk. For EU-valget se nederst. Se de forkortede pluk her, og tænk så selv!

Er du utilfreds med placeringen af dit yndlingsparti, så henvend dig
direkte til partiet, og bed dem rette deres politik!

Se også oversigten over partiernes politik om krig og fred gennem de seneste 30 år
 1. K - Kristendemokraterne
  Krigsstemmer..."… FNs muligheder for at forebygge konflikt skal styrkes, især medlemslandenes pligt til at løse uoverensstemmelser gennem forhandling og ikke ved magt. FN skal have et forhandlingskorps, der kan sættes ind ved konflikter tidligt nok til at undgå krig. Hvis konflikten alligevel bryder ud, skal FN-tropper skabe sikkerhed. …"
  OBS:
  Partiets topplacering er en venlig gestus for det uventede omsving til et meget fredeligere partiprogram - stik modsat de tidlige år, hvor partiet med den højeste norm i det bibelske kærlighedsbud uafbrudt stemte for krig.
 2. Ø - Enhedslisten
  Krigsstemmer...
  "… Demokrati og menneskerettigheder kan ikke indføres med bomber. Partiet vil hellere bruge ressourcer på nødhjælp, konfliktløsning og genopbygning ude i verden. Ikke angrebshære forankret i NATO eller EU, men styrket samarbejde i FN samt OSCE, som foregangsland for en fredelig og bæredygtig udvikling globalt. …"
  OBS:
  Folketingets mest konsekvente NEJ-siger. Partiet sendte dog kampfly mod Libyen, men fortrød. Partiet har også støttet en omtvistet våbentransport i Irak, og danske kampfly til NATOs integrerede luftforsvar.
   
 3. Å - Alternativet
  Krigsstemmer...
  "… Et akut kursskifte: Forebyggelse og politiske løsninger - ikke militære - skal i centrum. Partiet vil kun deltage i militære operationer på klart folkeretligt mandat. NATO skal tilbage til udgangspunktet som forsvarsalliance og prioritere fredsmægling, infrastruktur og deltagelse med specialstyrker ved forebyggende indsatser. …"
  OBS:
  Partiet har gode tanker, men har også støttet en koloni-agtig FN-operation i Mali, og danske kampfly til Baltikum. Partiet kom heller ikke med et endegyldigt nej til køb af nye kampfly.
 4. E - Partiet KRP
  Krigsstemmer...
  "… Danmark skal kun undtagelsesvis deltage i væbnede konflikter og kun hvor danske særinteresser er truet (terror, sikkerhed, menneskerettigheder). EU's forsvarsforbehold skal ophæves, NATO udfases og en stærkere europæisk forsvarssøjle udgøre fundament for dansk forsvarsalliance. Irak-kommissionen skal genåbnes. …"
  OBS:
  Klaus Riskær Pedersens nye parti mener NATO skal rulles tilbage til ren forsvarsalliance: Ukraine er mest mongoler og rager ikke Europa. Det gør Rusland, som forholdet til skal normaliseres - lige som 'bufferzonen' Tyrkiet.
 5. F - Socialistisk Folkeparti
  Krigsstemmer...
  "… Krig er et katastrofalt overgreb for millioner af mennesker. SF arbejder for, at dansk udenrigspolitik bliver mindre krigerisk. I verdenspolitikken skal FN spille en større og mere magtfuld rolle. På den scene skal EU også være stærkere. SF ønsker en trussels- og sikkerhedskommission, der kan identificere nye trusler. …"
  OBS:
  Partiet ønsker forsvarsforbeholdet afskaffet. I nyere tid har partiet oftest stemt for krig. Tidligere omkring halvt af hver, mens partiet mere aktivt samarbejdede med fredsfolk. Aktuelt fortsat mod a-våben.
 6. B - Radikale Venstre
  Krigsstemmer...
  "… Medlemskab af NATO er fundamentet i dansk sikkerhedspolitik, men forebyggelse og løsning af konflikter og krige hører ikke kun under NATO, men er også en opgave for EU, FN og OSCE. Radikale Venstre går ind for at afskaffe det danske forsvarsforbehold, og forsvaret skal omdannes til en reelt professionel hær. …"
  OBS:
  Partiet har kun stemt NEJ fem gange i fortiden - om Balkan og Irak. Partiet blev ellers i høj grad grundlagt netop på krigsmodstand, hvilket mange ældre vælgere fortsat husker. Men partiet støtter dog en ny krigskommission.
 7. O - Dansk Folkeparti
  Krigsstemmer...
  "… Danmark bør indgå i NATO og yde det nødvendige bidrag. Partiet vil arbejde for et troværdigt og effektivt forsvar med hær, flåde, flyvevåben og hjemmeværn. Partiet støtter Danmarks medlemskab af FN, som bør arbejde for fredelig sameksistens medlemslandene imellem samt sikre, at hjælp bibringes mennesker i nød. …"
  OBS:
  Partiets enlige NEJ-stemme var om Mali. Danmarks "knappe ressourcer" bør nemlig "bruges i nærområdet og der, hvor der udgår en reel trussel fra, og det gør der jo ikke fra Mali". Danmark kan ikke være "verdens politibetjent".
 8. A - Socialdemokratiet
  Krigsstemmer...
  "… Danmark har brug for et stærkt forsvar, som partiet vil tilføre flere penge, og som kan forsvare Danmarks grænser, hvis andre nationer udviser aggressiv adfærd. Ude i verden skal danske soldater deltage i internationale missioner med NATO og FN. Det er afgørende, at udsendte soldater har bred opbakning i Folketinget. …"
  OBS:
  Partiet stemte ihærdigt og højlydt imod Irakkrigens tvivlsomme præmisser to gange, hhv i 2003 og i 2006. Al anden krig har partiet støttet, og har intensiveret danske våbensalg til konfliktlande.
 9. I - Liberal Alliance
  Krigsstemmer...
  "… Forsvaret skal både i forhold til materiel og uddannelse af personel sikre, at det danske forsvar styrker NATO mest muligt, et stærkt forsvarssamarbejde på EU-niveau. Partiet vil afskaffe værnepligt. I lyset af et stigende trusselsniveau er der behov for, at Danmark i de kommende år opgraderer det danske forsvar. …"
  OBS:
  Partiet stemmer for al krig. Hverken udenrigsministerpost eller forsvar lader til at interessere partiet, som ofte bruger magten til "sognerådspolitik". Partiet var dog i front med eksportforbud mod våben til flere arabiske lande.
 10. C - Det Konservative Folkeparti
  Krigsstemmer...
  "… Partiet vil bevare et stærkt dansk forsvar, som kan garantere Danmarks og resten af rigsfællesskabets suverænitet. Forsvarets tre værn; hæren, søværnet og flyvevåbenet, skal til stadighed være fleksible operationelle enheder, som kan løse missioner såvel herhjemme og i udlandet. Det kræver, at vi afsætter flere midler. …"
  OBS:
  Partiets enlige NEJ-stemme var om Mail, og "et spørgsmål om prioritering af, hvilke konflikter vi skal involvere os i", for "Forsvarets personale har været spændt for hårdt for", og Mali er "en mindre vigtig konflikt".
 11. V - Venstre
  Krigsstemmer...
  "… Danmarks sikkerhed skal bygge på at bevare de grundlæggende værdier og interesser, som Europa og USA deler. Danmark skal være fuldt og helt medlem af NATO. Vi skal være parate og i stand til at deltage i forsvaret af alliancen, og villige til at påtage os vores del af den samlede byrde gennem et troværdigt forsvar. …"
  OBS:
  Partiet har ikke mødt en eneste krigsbeslutning, de ikke kunne lide. Og stod selv ihærdigt bag den mest velkendte - Irakkrigen i 2003. Men stemte dog kortvarigt mod atomraketter i 1980erne!
 12. D - Nye Borgerlige
  Krigsstemmer...
  "… Partiet ønsker en betydelig militær tilstedeværelse i Arktis med ubåde og specialtropper til kamp. Værnepligt for både mænd og kvinder - 10.000 indkaldes i 9 måneder til kaserner over hele landet. Forsvarsbudgettet hæves til 2% af BNP, først og fremmest til at styrke forsvaret af Danmarks territorium. …"
  OBS:
  I det mindste er partiet protektionistisk, og ønsker derfor mest at holde tropperne hjemme omkring Danmarks nærområder - hvilket så indebærer en militarisering af Nordpolen & Omegn. Men partiet vil dog godt yde nødhjælp længere væk.
 13. P - Stram Kurs
  Krigsstemmer..."… Et stort og effektivt politi er ganske nødvendigt for at bekæmpe De Fremmede Fjender, som er udlændinge i Danmark, der hader Danmark og danskerne. Politiet skal bekæmpe Den Femte Kolonne - danskere, der hjælper De Fremmede Fjender med at undergrave Danmark. Danskere kan få lov til at bære våben. …"
  OBS:
  Partiet har pt ingen anden. fælles politik end at udvise muslimer, og er derfor ikke muligt at kategorisere korrekt, før partiprogrammet er udvidet med nok relevante oplysninger - om dette vil ske.

Valg til Europa-Parlamentet

De ni "gamle" partier opstiller også til Europa-Parlamentet, brug vurderingen herover.
Partiet herunder opstiller kun i EU:
 1. N - Folkebevægelsen mod EU
  Krigsstemmer..."… Partiet er klar modstander af EU's militære stormagtsdrømme. Dansk støtte til EU's våbenindustri vil stride mod forsvarsforbeholdet. Kun udenfor EU kan Danmark føre en selvstændig udenrigspolitik. Fred og menneskerettigheder sikres bedst gennem international dialog, globalt samarbejde og støtte til FN og Europarådet. …"
  OBS:
  Hvis de opstillede til Folketinget, ville deres klare fredspolitik nå toppen af ovenstående liste. Partiet har offentliggjort omfattende dokumentation imod EUs militære institutioner, forsvarssamarbejdet og fælles våbenudvikling.
Husk at klikke i fodnoterne herover, og se også en mere detaljeret oversigt. De runde diagrammer til højre illustrerer partiernes stemmer ved det sidste tiårs afstemninger, hvor Folketinget har sendt Danmark i krig, mere præcist tilbage til det sidste år med en Anders Fogh-regering i 2008.

Grøn farve er en stemme imod militære løsninger, rød er for. Stemmevægten er baseret på enhver støtte til militære løsninger, og ikke kun på diverse angrebskrige - men helt løsrevet fra al øvrig politik, hvor fx ufredelig socialt denne end måtte være.
Fodnote- og kildeliste
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2019 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >