Arbejdsplan 2001

I dette år vil MNF overvejende forsøge at holde sidste års aktivitetsniveaue. Vi har relativt beskedne ressourcer og det tager vi højde for i følgende arbejdsplan.:

Rådgivning
Vi fastholder kontortider. I København tirsdag og torsdag 18-20. I Århus mandag til fredag 12-15. Vi redigerer og udgiver desuden Militærnægtervilkår, der sendes til diverse uddannelsesinstitutioner og biblioteker. I den forbindelse iværksættes en biblioteks-kampagne.

Udbyggelse af foreningen

Vores succesfulde udstationeringskartotek ajourføres og opgraderes løbende på vores hjemmeside. Vores nuværende medlemstal på 159 skal gerne fastholdes og forhåbentlig nå et endnu højere niveau inden årets udgang.

NB- udgivelser
NB vil fortsat udkomme 6 gange om året. Ambitionen er kvalitetsmæssige forbedringer layout og tekstmæssigt. Hvert nr. skal helst have et tema, omfattende flere artikler, der belyser en antimilitaristisk problemstilling.

Storm
Målet er 10 møder til gymnasierne øst for Storebælt.

Sessions- og kaserneaktioner
På sessionen i København vil vi fortsat forsøge at dele pjecer ud, når ressourcerne tillader det. Ambitionene er 2 uger både forår og efterår. Vi stiler desuden mod 2 kaserneaktioner i løbet af året, gerne med deltagelse af tjenestegørende nægtere.

Aktioner
1. maj, 15. maj og den 1. december er dage, hvor vi vil manifestere os i det offentlige rum. Ved disse lejligheder kan vi med fordel intensivere vores samarbejde med andre fredsorganisationer. Vi vil her forsøge at mobilisere de tjenestegørende militærnægterne til deltagelse. MNF vil desuden forsøge at deltage i Roskilde Festivalen.

Samarbejde med fredsbevægelsen
Vi fortsætter samarbejdet med resten af fredsbevægelsen i Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe (FK) og Det Danske Fredsakademi.

Internationalt arbejde
Moralsk og til tider økonomisk støtte til fængslede nægtere vil fortsat være et vigtig del af foreningens målsætning. Derudover vil MNF bestræbe sig på at deltage i internationale og navnligt nordiske nægtermøder. Nordico, EBCO-møder og tilsvarende større konferencer vil blive prioriteret, i det omfang de fornødne ressourcer er tilstede.

PR
En ny og forbedret hvervefolder vil blive trykt. Derudover produceres en ny kasernefolder.