Stjernefred-protest mod Starwars

Ulla Røder har de sidste måneder kæmpet mod oprustningen i rummet fra sin Stjernefredslejr ved radastationen Fylingdales i Storbritannien.

Af Arne Hansen - oktober 2002

Se temaet
Fylindales er en advarselsstation nær Yorkshire for missiler rettet mod USA, der er ved at blive opgraderet som en del af USAs kommende rumskjold. Her foregår Ulla Røders nyeste kamp.
- Efter at Bush ensidigt har opsagt ABM-traktaten er der fri adgang for Bush til at opbygge sit nationale missilforsvarssystem. Næste led er et forsvarssystem for alle de udstationerede tropper i verden, fortæller Ulla Røder.
- Og den 3. fase er så, at placere våben - herunder laservåben - i rummet. USAs plan er at dominere alt land, havet, luftrummet og nu også det ydre rum. USA bør overholde Måne-traktaten om kun at bruge rummet til fredelige formål.
Ulla Røder ser ikke USAs planer udelukkende som et forsvarssystem. Det kan meget vel blive anvendt som et angrebssystem. ABM-traktaten var et forbud mod at opbygge missilforsvarssystemer, så ingen atommagt kunne gøre sig usårlig overfor angreb med atomvåben - og dermed heller ikke fristes til selv at angribe.
- Hvis USA kan registrere alt, så kan de også skyde alt ned. som de ikke kan lide. Det vil give USA en kontrol, som kan få andre til at gøre ligeså (f.eks. Kina). Og det kan så i en opbygningsfase for “fjendens” missilforsvar friste USA til at skyde det ned.
 
Thule-basen skal styre rumvåben
- Ethvert rumsystem er styret fra jorden, og det er disse lytte- og kontrolposter som Fylingdales og Thulebasen, der bliver de nye angrebsmål, hvis det altså lykkes for Bush at komme igennem med sine planer overfor de europæiske NATO-allierede Storbritannien og Danmark.
- Fylindales er en tidlig advarselsstation for ballistiske missiler rettet mod USA. Basen er af afgørende betydning for USAs National Missile Defence [NMD] system og skal have en kraftig opgradering, der indbefatter X-Band Radar.
MILSTAR og SATCOM US er militære satellit-kommunikationssystemers antenner på basen, som forbinder den direkte med US Space Command. MILSTAR bliver også brugt af det amerikanske militærs vigtigste samarbejdspartnere, som f.eks. de atombevæbnede Trident-undervandsbåde i Storbritannien.
Udstyret er leveret af USA, som overvåger missiler og satellitter. Informationen bliver transmitteret til US Space Command ved Cheyenne Mountain, Colorado. Fylingdales registrerer og kontrollerer alt 360 grader rundt
- Uden overvågningsbaserne ved Fylingdales og Menwith Hill i Storbritannien, Thule i Grønland og Clear i Alaska kan NMD-antimissilsystemet ikke fungere.
For Ulla Røder er det afgørende, at Stjernefredslejrens få daglige beboere får fortalt civilbefolkningen, hvad der foregår - at NMD, National Missils Defence, ikke blot er et forsvarssystem, men begyndelsen på en meget videre netværk af systemer.
Ulla Røder fortæller, at hun startede for 7 år siden med at forske i det og fandt sammen med amerikanske aktivister, som havde viden om at amerikanerne var i gang med at forske i rumvåben.
- Det er en genoptagelse og videreudvikling af præsident Ronald Reagans planer fra først i 1980erne. Det meste er dog stadig på tegnebrættet. Indenfor US Space Command er der helt klart visioner og strategier om kontrol og dominans af rummet og jorden for at varetage USAs økonomiske militære interesser - og skal vi sige våbenindustriens og atomindustriens interesser. Det er det, det kommer til at handle om.
Den aftale, der er indgået med Rusland, gør det muligt for Rusland at beholde deres langtrækkende missiler, men holder samtidigt Rusland lidt hen. Kina er stadig negativ og vil sikkert starte en oprustning af deres atomvåben. Ligeledes vil andre lande nok gøre det samme.
 
Nye mini-atombomber
- USA har planer om udvikling af nye miniatombomber rettet mod “slyngelstater”. Det er de samme udviklingsplaner, man er i gang med i Storbritannien i Aldermaston i tæt samarbejde med amerikanske forskere. Det drejer sig sikkert også om udvikling af fussionsvåben.
Det er hyklerisk, at USA siger man er for atomnedrustning, men samtidig er i gang med at udvikle nye mini-atomvåben. Man siger man vil bruge dem imod slyngelstater, men hvem er slyngelstaterne næste gang? Så min opgave er at få stoppet, at de nye atomvåben bliver udviklet. Ulla Røder stoler ikke på USA.
- Vi har set hvordan USA har tilsidesat traktater og aftaler, og kørt sit sololøb uden hensyn til andre. Nu ser det ud til, at USA godt vil tage europæiske lande med under sit missilforsvarssystem.
- Men hvis vi er med og ikke er enige med USA, som kontrollerer systemet 100%, og som får våben som kan nedskyde hvad som helst fra rummet, så er vi prisgivet, idet vi vil være helt under USAs kontrol.
Under alle omstændigheder er vi kun under USA atomforsvarsparaply, hvis USA ønsker det, da det er USA der bestemmer over den, siger Ulla Røder. Den trussel fra “slyngelstaterne”, som antimissilforsvaret siges at være imod, eksisterer jo ikke så længe Nordkorea o.a. ikke har de nødvendige langtrækkende missiler, der kan fremføre atomvåben.
- De såkaldte “slyngelstater” har biologiske og kemiske våben, som de snarere vil bruge i et evt. terrorangreb mod USA. En svaghed ved et missilforsvar er også, at vi i Europa kan risikere at få de nedskudte atombomber i hovedet.
 
USA vil være usårlig
Ulla Røder taget stærkt afstand fra Bush-regeringens filosofi, at gøre sig usårlig gennem missilskjoldet, for at skaffe sig frie hænder til at slå hårdt ned mod de folk, der er imod de amerikanske interesser.
USA skal ikke have lov til at intervenere militært hver gang der er noget, som går deres interesser imod. Det er uanstændigt, at USA vil bruge ressourcer til at opbygge rumvåbensystemer på bekostning af nødlidende og sultende mennesker i verden.
- Det skræmmebillede, der i 1980erne fik folk op på mærkerne af frygt for at USAs præsident Reagan ensidigt ville starte en atomkrig, har nu set dagens lys som virkelighed.
Blot er USA nu almægtig, og den amerikanske regering fører en militaristisk politik med at bombe sig til kontrol over olieledningerne for at få deres vilje. Ulla Røder er ikke USA-fjendtlig, men ikke alle i verden skal nødvendigvis synes, at den amerikanske livsstil er den eneste rigtige. Vi skal beholde et frit valg mht. hvordan vi vil leve vores liv.
Ulla Røder udbreder sit budskab ved at uddele informationsmateriale fra Stjernefredslejren, tale med alle besøgende - også med base-kommandenten, da han henvendte sig. Samtidigt prøver Ulla Røder at komme ud med budskabet igennem deltagelse i et globalt netværk mod våben i rummet.
Ulla opfordrer danskerne til at tage samme problematik op og gør opmærksom på, at Thulebasen vil få de samme opgaver i stjernekrigsprojektet som Fylingdales-basen.
 
Ringe debat i Folketinget
Men danskerne har et problem. Ulla Røder finder debatten i det danske Folketing rystende lav, når flertallet afviser bekymringer for amerikanernes planer med at de må være hentet fra science fiction-fortællinger.
Hvis blot disse politikere ville gå ind og tjekke på US Space Commands hjemmeside. Der er åbenbart kun to politikere - Villy Søvndal og Søren Søndergaard - som har forstået stjernekrigsprojektets alvor.
Og så det grønlandske folketingsmedlem Kuupik Kleist, som ser sig selv som bombemål ligesom i Fylingdales. Men Kuupik Kleist rejser også debatten om befolkningens ret til at være med til at bestemme. Derfor ønsker han også Thule-aftalen genforhandlet.
Det drejer sig ikke blot om Thulebasen kan blive bombemål eller ej, men at der nu træffes beslutninger for de næste 20 år bag lukkede døre, og der påbegyndes tests og produktioner, som kan få skæbnesvangre følger - også for vore børn - også pga. de økonomiske omkostninger stjernekrigsbeslutningerne pålægger befolkningen.
På forespørgsel i folketinget svarer Forsvarsministeren at der blot var vejarbejder og vedligeholdelse i gang på Thule. Også i Fylingdales har man noget i gang, som myndighederne kalder noget andet.
Forsvarsministeren havde ikke fået henvendelser fra USA. Ulla Røder mener, at de danske politikere bliver ført bag lyset, idet USA vil fortsætte aktiviteterne bag de danske politikeres rygge. Hun vil i denne situation henholde sig til de informationer, hun har indsamlet igennem 7 år
- Jeg bliver her for at holde øje med udbygningen her i Fylingdales i Storbritannien og håber at nogle i Danmark vil holde øje med udbygning på Thulebasen, siger Ulla Røder
 
Kritik i Labourpartiet
Ulla fortæller om Trident Plougshares projektet om at stoppe Trident ubådene med deres atombomber, som er ulovlige fordi de ikke kan skelne imellem militære mål og civilbefolkningen, sådan som Den Internationale Domstol i Haag krævede i 1996.
Senere har man så foranstaltet en høring for at stoppe denne tolkning i andre sager, da konsekvensen ellers havde været, at man måtte stoppe Trident atomvåbenprogrammet.
- Hvordan kan man i Storbritannien fortsætte udvikling af atomvåben efter 30 års forpligtelser til nedrustning, spørger Ulla. Også vedrørende stjernekrigsprojektet er Haag-dommen relevant.
I øjeblikket cirkulerer kritiske skrivelser internt i Labourpartiet, det engelske regerende socialdemokrati. Man ønsker en parlamentarisk debat om stjernekrigsprojektet. Man havde dårlige erfaringer med at Trident Atomvåben-ubådene blev vedtaget uden debat i parlamentet.
Ulla foreslår også danskerne at skrive til deres folketingsmedlemmer og de danske politiske partier, og kræve en debat i Danmark om stjernekrigsprojektet, som vil indebære, at man vil destruere sikkerhed på det nære menneskelige plan for at opnå en abstrakt sikkerhed - med atomreaktorer i rummet. Ulla vil hellere bruge ressourcerne på social sikkerhed.
Når New Labour i Storbritannien støtter stjernekrigsprojektet på trods af, at det kun tjener våbenindustriens kortsigtede profitmotiv og truer vore børns fremtid - og også giver problemer med radioaktivt affald og transport, (et vigtigt økologisk argument), så mener Ulla Røder, at den engelske regering er fanget af, at den har skaffet sig et behov for støtte fra det militærindustrielle kompleks og ligger under for deres propaganda.
Storbritannien har i det hele taget ikke meget at skulle have sagt. Storbritannien er allerede totalt afhængige af USA med sit atomvåbenprogram. De fleste af de store multinationale selskaber i Storbritannien er involveret, og de bruger skabelse af arbejdspladser som argument. Men hvor mange arbejdspladser ryger så samtidig i den øvrige offentlige sektor, spørger Ulla Røder.
 
Direkte aktion mod stjernekrig
- Folk fra mange lande har forsket i det her. Citizen Against (nuclear) Weapons in Space og Globalt Network mod våben og atomkraft i rummet har fulgt disse planer siden Reagan lancerede stjernekrigsplanerne. Hvis politikerne havde taget os fredsfolk alvorligt, så havde vi have haft en mere seriøs debat.
Militæret var i gang med planerne allerede i 1996. Det var netop i 1996 Ulla Røder lavede en underskriftindsamling angående bl.a. stop for prøvesprængninger herunder bl.a. de såkaldte subkritiske test, som er en del af de mange nyudviklinger, der foregår med atomvåben og ganske sikkert også våben til brug i rummet. Disse programmer er tophemmelige og fredsbevægelsen har endnu ikke samlet alle brikkerne i puslespillet. Men de brikker vi har passer ind i stjernekrigs-billedet,
Det næste skridt er nu at forhindre, at stjernekrigsprojektets oprustningsplaner bliver realiseret Nu er planerne der, og når byggeriet begynder, må vi ud i direkte aktion.
Der er aktiviteter i gang mod stjernekrigsprojektet mange steder i Storbritannien. F.eks. ved Aldermaston, hvor der udvikles nye mini A-våben er en stor kampagne i gang. I Devonport mod udskiftning af brændselselementer i Trident u-bådene.
Kampagner mod atomtransporter, som også sker i Danmark med MOX, mod Lachenhead, hvor USA har sine atombomber placeret, Trident Ploughshares nedrustningslejr.
I Menwith Hill er oprettet fredslejr som Ullas, selvom højesteret havde dømt den til at flytte. Desuden Sellafield, og så Faslane fredslejren, der nu har eksisteret i 20 år.
 
Hvor er medierne henne?
- På længere sigt gør det en forskel, at vi kan få folk oplyst om det pressen aldrig informerer om - planerne om våben i rummet, så folk får et bedre beslutningsgrundlag. Ulla undrer sig over, at folk fortsat forholder sig passive.
- Skyldes pressens ringe interesse for fredsfolk, måske at fredsaktivister bliver opfattet som tåber? Måske, men flertallet af folk støtter os, kan vi se ved de aktuelle underskriftindsamlinger.
- Men folk er også bange. Nogle af vore sympatisører vil f.eks. ikke fotograferes af frygt for at miste jobbet. Skal vi lade os styre af den samme frygt, som Hitler i sin tid brugte i Tyskland?
Ulla Røder var dog tilfreds med dækningen af hendes Stjernefredslejr og ser tegn på en stigende interesse - også fra danske journalister.

Stjernefredslejren kan kontaktes via FlossieMintballs@aol.com. Læs mere på www.radiofmr.dk/Stjernefred.htm og se også www.space4peace.org.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret maj 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >