Referat fra retssagen

Noter fra Ulla Røders retssag

Af Ulla Røder

Se temaet
1. oktober 1999

I vidneskranken står Francis Boyle, der som ekspert er tilkaldt til retssagen fra USA. De anklagede er Ulla Røder fra Danmark, Ellen Moxley fra Skotland og Angie Zelter fra England. Ulla Røders forsvarsadvokat John Mayer udspørger:

Forsvarer John Mayer: - De er uden tvivl bekendt med begrebet "Forbrydelse mod Menneskeheden"?
Ekspert-vidnet Francis Boyle: - Det går tilbage til Nürenberg-principperne. Jeg har læst i Pinochet-sagen ved Overhuset at Nürenberg-principperne gælder dér. De blev udviklet som et resultat af Hitlers forsøg på at udrydde folk. Knyttet til Nürenberg-principperne er opfattelse af en krigsforbrydelse ved ubegrænset ødelæggelse af en by eller et distrikt.
Forsvarer: - Gjorde Nürenberg kun drab af mennesker ulovligt, eller gik det ind i planlægning og støtte dertil tillige?
Vidne: Ja, det blev underskrevet i 1949 som tilføjelse på grund af de omfattende forbrydelser. Man gjorde planlægning og forberedelse af, sammensværgelse om og opfordring til drab kriminelt. Vore regeringer satte dette ind for at forhindre eller afskrække fra sådanne metoder i fremtiden, så vi ikke behøver at vente til 6 eller 10 millioner er døde før man kan handle.
Forsvarer: - Når De siger "man", hvad mener De så? Først må man vel have viden om, at en sådan forbrydelse sker?
Vidne: Ja, men det går så vidt som til almindelige borgere. Disse principper er gyldige for enhver, alle medborgere er forpligtet af dem.
Forsvarer: - Forpligtet? Er disse 15 mennesker her (forsvarsadvokaten peger på juryen), har de en forpligtelse til at gøre noget mod en krigsforbrydelse, som er ved at ske?
Vidne: Det vil helt afhænge af din viden. Hvis du vidste at der var en krigsforbrydelse i gang, så har du en ret, men ikke altid en pligt til at handle. Det afhænger af "kommandovejen".
Forsvarer: - Det er ikke en klar forpligtelse?
Vidne: Militærpersonel har forpligtelse til at forhindre en overordnet i at begå krigsforbrydelse. (Et eksempel fra Vietnamkrigen nævnes).
Nürenberg-principperne blev gjort til en formel traktat, på linje med andre traktater som f.eks. Geneve-konventionen.
Forsvarer: - Hvilke misgerninger var principperne beregnede til at forhindre?
Vidne: Det går tilbage til 2. Verdenskrig og Nazisternes oprørende grusomheder, som viste, at der var store mangler i lovgivningen for at forhindre sådan adfærd.
Forsvarer: - Atomspaltning blev brugt til at skabe Atomvåben. Vi hører senere vidneudsagn fra en ekspert, som blev undervist af Einstein. Disse atomvåben blev videreudviklet?
Vidne: Udviklingen af atomvåben skete i hemmelighed, der var ingen forsøg på at se dette i forhold til international lov. Efter krigen da thermo-nucleare bomber blev udviklet (som Trident sprænghoveder) sagde mange videnskabsmænd op fordi de mente, at sådanne våben kun kunne bruges til folkedrab. De mente, at regeringens program var ulovligt.
Forsvarer: - Efter Deres mening, med udgangspunkt i Trident II, findes der så omstændigheder, hvor truslen om at bruge sådanne sprænghoveder som Tridents kan være lovlig?
Vidne: Det tror jeg ikke. Jeg er enig med videnskabsmændene. Sådanne våben kan ikke bruges på en lovmedholdelig måde. Geneve-konventionen forudsætter at våben han anvendes sådan, at man kan skelne mellem militære mål og civile.
Forsvarer: - Hvad er der galt ved, at atomvåben skaber omfattende ødelæggelser?
Vidne: - Nürenberg forbyder massiv ødelæggelse af byer. En 100 kiloton bombe vil ødelægge en hel by. De fleste af Englands Trident sprænghoveder er beregnet for Moskva og vil dræbe millioner af mennesker. Det er en forbrydelse.
Forsvarer: - Så den manglende mulighed for at skelne mellem militære mål og civile er afgørende?
Vidne: - Ja, men barbariske våben er også forbudt, og våben, som forårsager langvarige lidelser som f.eks. forårsaget af radioaktiv stråling, er forbudt. Hovedproblemet er dog at atomvåben ikke kan anvendes således, at man kan skelne mellem militære mål og civile. Sprænghoveder som de på Trident vil sandsynligvis kun blive anvendt mod byer. Man kan ikke retfærdiggøre destruktion af en hel by for at ramme et militær mål.
Forsvarer: - Hvis jeg byggede en undervandsbåd og forsynede det med 48 atomsprænghoveder og holdt den i min baghave, ville det så være illegalt?
Vidne: - De ér ikke bare i din baghave! Det er ikke det, at du blot ejer disse sprænghoveder, det er det, at de er klar til affyring indenfor 15 minutter. Når de undervandsbåde er på havet, så er raketterne klar til brug udfra det kendskab jeg har til USAs anvendelse af Trident. Jeg må antage, at det samme gælder de Engelske fordi England bruger USAs teknologi.
Forsvarer: - Vi får våbnene fra jer i USA?
Vidne: - Ja, egentlig leaser I missilerne af os.
Forsvarer: - Vi lejer disse våben fra jer? Har du set Strategic Defence Review?
Vidne: - Nej, men jeg har læst USAs.
Forsvarer: - Når Trident er i vandet og klar til affyring, så er de klar til krig, de er kampklar. De er ikke ude der for sjov, de er der for krigsanvendelse?
Anklageren protesterer og forsvarsadvokaten trækker det spørgsmål tilbage, som allerede er besvaret.
Forsvarer: - Hvad er det ved Trident, som er ulovligt?
Vidne: - Ifølge international ret er det ulovligt at true med at ville begå en forbrydelse.
Forsvarer: - Men hvad så med blot det at eje Trident raketter med sprænghoveder?
Vidne: - Du ejer dem ikke kun, de er klar på 15 minutter til affyring! Den internationale domstol har besvaret det spørgsmål; USA og England handler ulovligt. Den internationale domstol i Haag afgjorde, at hvis brugen er ulovlig, så er truslen om at bruge dem også ulovlig.
Forsvarer: - Men vi er medlemmer af FN? !
Vidne: - Udviklingen af atomvåben er sket i al hemmelighed, det er aldrig godkendt af retsvæsnet.
Forsvarer: - Vi er vokset op med denne kultur, men mennesker ved mere om disse våben i dag?
Vidne: - Det hele startede i krigriskd, selv vice-præsidenten vidste intet om disse våben før præsidenten døde.
Forsvarer: - Har noget land, som besidder Trident nogensinde ved en åben retssag forsøgt at få lovliggjort disse våben?
Vidne: - Under rettens forhandlinger i Haag kom alle atomvåben-magterne. Både USA og England forsøgte at argumentere for scenarier, som retfærdiggjorde anvendelse af atomvåben. Retten afslog at godkende nogen af disse forhold som lovlige vilkår for anvendelse af atomvåben. Ikke en eneste af atomvåben-staterne forsøgte at retfærdiggøre anvendelsen af disse våben mod byer.
Retsforhandlingerne afbrudt for frokost.
 
Efter frokost indledte John Mayer, Ulla Røders forsvarsadvokat, med at gennemgå Francis Boyles akkreditiver som ekspert i atomvåbenpolitik, målrettet atomvåben-brug og ekspert i Trident II, certificeret som sådan af USAs retsvæsen.
Forsvarer: - Hvad er international lov?
Vidne: - International lov er en del af vores lov og jeres lov. Internationale traktater og overenskomster som Nürenberg er en forpligtende del af loven. Der er også almindelig international lov på linje med almindelig lov, som den gælder her, og bruges i sager hvor sådanne bestemmelser er relevante.
Forsvarer: - Bortset fra USA og England hvor gælder de internationale love så?
Vidne: - Hvert eneste land i hele verden er forpligtet til at overholde principperne fra International lov. Overhuset tiltrådte det i Pinochet-beslutningen.
Forsvarer: - Så international lov er overalt?
Vidne: - Ja, selv om du ikke er klar over det. Mennesker anklages i dag i Haag. Det er en levende del af loven. Den anvendes netop nu i Bosnien, Kroatien og Kosova.
Forsvarer: - Juryen kan måske forestille sig at Premierministeren sætter sig for at underskrive en traktat. På hvilken måde finder den almindelige, internationale lov anvendelse i denne sag?
Vidne: - Ligesom i Pinochet-sagen. For Overhusets Lov-Lorder vedkommende er England bundet af Nürenberg-afgørelserne.
Forsvarer: - Disse principper blev oprindeligt formuleret med sigte på Nazi-grusomhederne. Den internationale domstol i Haag afgjorde, at de gælder for trussel med og brug af atomvåben. Jeg vil læse et afsnit, som jeg ønsker kommenteret. Det er et citat fra en artikel i Journal of Medicine, Conflict and Survival med titlen "Atomvåben og loven", skrevet af Ronal King Murray. Han citerer lord Robertson, som i 1998 som Forsvarsminister talte om England og NATOs forsvarspolitik. Citatet må være rigtigt eftersom forfatteren af artiklen tidligere var formand for appelretten i Skotland.
Anklageren protesterer idet han fremfører, at han ikke har set artiklen og han ønsker at juryen trækker sig tilbage mens tilladeligheden diskuteres. John Mayer trækker spørgsmålet tilbage.
Forsvarer: - Lad os vende os til forholdet mellem England og USA hvad angår Trident. Taler landene sammen?
Vidne: - Mål udpeges i Joint Strategic Planning i Nebraska. Målene besluttes langt hen ad vejen af USA. Teknologien leveres af USA og målene udvælges af USA. Det er den engelske Primierministers ret at kunne nedlægge veto overfor enkeltheder. Englands Trident-system fungerer som vedhæng til USA forsvarspolitik. Det mindsker Englands suverænitet.
Forsvarer: - Så hele strategien er uden for Englands indflydelse?
Anklageren protesterer. Dommeren bestemmer, at Francis Boyle kan vidne om international lov indenfor rimeligt omfang og i nødvendigt omfang. Derfor er spørgsmålet OK.
Vidne: - Det er ikke ganske udenfor indflydelse fra England, men procentdelen af Engelsk indflydelse er ikke stor. NATO-strategien rapporteres til USA og England for underretning. Hvis der kommer en ordre om at affyre Trident II så kan den engelske regering nægte at adlyde, men det er ganske meget et USA-show! Vi ejer missilerne, de er vores missiler. Jeg beklager at måtte sige det, for jeg mener, det begrænser Englands suverænitet.
Forsvarer: - Så enhver har ret til at forhindre dette, så det ikke fører til en katastrofe. Hvad ville blive resultatet af at bede Englands regering om at afruste?
Vidne: - Enorm modstand i USA.
Forsvarer: - Hvis en borger kunne fastholde Premierministeren og forklare ham denne opfattelse af Trident II, kunne Premierministeren så lovmedholdeligt sige: "Jeg er enig med dig, Jeg vil gerne gøre det for dig!"?
Vidne: - England er så tæt knyttet til og afhængig af USA at det ville være vanskeligt for enhver Premierminister bare at gøre det. Det ville være et meget modigt skridt for enhver Premierminister. New Zealand besluttede virkelig efter voldsom modstand at forbyde ethvert atomvåbenbevæbnet skib at komme indenfor New Zealands territorialgrænse. Det førte til tyranniske straffeforanstaltninger fra USA.
Dommeren påbød Francis Boyle, at han kun skulle udtale sig om forhold, han personligt havde kendskab til. Francis Boyle svarede: "Jeg mener, at jeg kan vidne med det, jeg har erfaret i mine professionelle studier af de normale kilder, som eksperter almindeligvis stoler på!"
Forsvarer: - Hvad er der galt med at vente på, at angreb kommer og så bagefter undersøge, hvor skylden ligger?
Vidne: - Nürenberg sagde at det ikke er godt nok bare at behandle krigsforbrydelser efter de er sket; vi må forhindre, at forbrydelserne sker.
Forsvarer: - Det er én slags forbrydelse at planlægge et bankrøveri og en anderledes forbrydelse at begå et bankrøveri. I international lov er det en forbrydelse at planlægge masseudryddelse af mennesker?
Vidne: - Ja, og sammensværgelse herom er også en forbrydelse.
Forsvarer: - Hvis jeg truede min lærde ven med spidsen af min pen [Han retter pennen mod den anden forsvarsadvokat John McLaughlins hoved], ville det så være en forbrydelse?
Vidne: - Ja, men de sigter revolveren mod millioner af mennesker. Det engelske Atomvåben vil blive anvendt mod Moskva. De kunne dræbe 8 millioner mennesker, næsten alle som lever der.
Forsvarer: - Vi ville ikke kende navnene på de mennesker, som ville dø der? - På hvilket stadie tror du missilerne ville blive afsendt?
Vidne: - Nogle af disse undervandsbåde er i stand til at afskyde deres missiler i havnen.
Forsvarer: - Missilerne er altid skydeklar?
Vidne: - De er altid klar til affyring.
Den anden forsvarsadvokat for Ulla, John McLaughlin indskyder her:
Forsvarer John McLaughlin: - "Er det rigtigt her at sige, at du kan udtale dig om Trident måludpegnings-politik fordi der er en tæt forbindelse mellem USA og England på dette felt?"
Vidne: - Ja.
John McLaughlin fortsætter afhøringen af vidnet:
Forsvarer John McLaughlin: - Har generalforsamlingen ved FN tiltrådt Nürenberg principperne?
Vidne:- Ja, de er enstemmigt vedtaget af FN.
Forsvarer John McLaughlin: - Hvad er forskellen mellem atomvåben i almindelighed og Trident II?
Vidne: - Du må tage Trident IIs egenskaber i betragtning. Det er det kraftigste atomvåben i verden. Det er et "første-slags"-våben beregnet til angreb. Dets primære formål er masseødelæggelse. Sindssygt. Jeg kan slet ikke se, hvorledes Trident kan bruges uden at overtræde alle lovmedholdelige principper.
Forsvarer John McLaughlin: - Ikke engang i selvforsvar?
Vidne: - Ikke engang til det, for det skal stadig være i overensstemmelse med internatioanl lov. Både USA og England har kun store våben. Både dommer Higgins (fra England) og USA-dommeren ved den internationale Haag-domstol fordømte brug af atomvåben mod byer. Trident er skabt til masseødelæggelse af byer og hovedsteder.
Forsvarer John McLaughlin: - Forklar strategisk, under-strategisk og Tridents rolle heri.
Vidne: - Taktiske atomvåben havde eksplosiv styrke som Hiroshima-bomben. Da videnskabsmændene udviklede thermo-nucleart udstyr kunne sådant udstyr kun anvendes til folkedrab. Englænderne har sagt, at de muligvis vil udstyre Trident med en mindre sprænghoved.
Forsvarer John McLaughlin: - Dermed siger De, at den måde Trident II bruges på, er en trussel?
Vidne: - Det er hele meningen med måludpegningen.
Forsvarer John McLaughlin: - Angie Sir Nick Layell sagde ved den internationale domstol i Haag: " Hvis alle andre midler er utilstrækkelige … er der så grænser for retmæssigt selvforsvar?"
Vidne: - Selv om man handler i selvforsvar, så skal man overholde reglerne i international lov.
Angie Zelter, medanklaget, som forsvarer sig selv, spørger:
Angie Zelter: - Er der nogen ubrydelige regler i international lov?
Vidne: - Selv i ekstreme tilfælde af selvforsvar, så skal man overholde Geneve-konventionen mv.
Angie Zelter: - Har England en ret til at forsvare sine vitale interesser?
Vidne: - Det er det samme argument, som Nazisterne brugte i Nürenberg. Det bruger også USAs talsmænd!
Angie Zelter: - Kan du kommentere brugen af f.eks. et 1 kiloton våben som varselsskud?
Vidne: - Den internationale domstol i Haag nægtede at godtage et sådan scenarie.
Angie Zelter: - Er der efter Deres mening en stadig tilstedeværende fare for livet?
Vidne: - Ja, der har været mange "tæt-ved" affyringer. De findes ikke i et fejlsikkert system, men et fejlbehæftet system. Situationen er ekstremt farlig. Du læser i dag om Japan, ulykker sker virkelig.
Angie Zelter: - Overholder stater som England, som bruger skudklare atomvåben og forsker i næste generation atomvåben, Ikke-sprednings-aftalen?
Vidne: - Der har aldrig været nogen god-tro-bestræbelser i nogen atomvåbenstat i retning af at opfylde deres forpligtelser, måske bortset fra Gorbachov.
Angie Zelter: - Den engelske regering siger, at den ikke bryder loven. Kan det være sandt?
Vidne: - Nazisterne sagde, at de blot holdt sig til deres nationale lov. Dette forsvar blev afvist. Man kan ikke nøjes med at hævde den nationale lov som undskyldning for overtrædelse af den internationale lov.
Angie Zelter: - Nogle af disse våben kan man beholde retsmæssigt?
Vidne: - Nej, jeg kan ikke få øje på nogen, og hvad angår Trident II har jeg ingen reservationer.
Angie Zelter: - Så efter din mening så er alle atomvåben ulovlige?
Vidne: - Alle strategiske våben er illegale i enhver stat. Jeg sagde det samme i Sovjet Unionen.
Angie Zelter: - Sagde den internationale domstol i Haag at alle atomvåben var ulovlige under alle omstændigheder?
Vidne: - Det spørgsmål besvarede de ikke.
Anklageren forsøgte at argumentere for afskrækkelses-teorien og fremførte den gamle myte om, at bombningen af Hiroshima og Nagasaki sluttede 2. Verdenskrig. Francis Boyle svarede:
Vidne: - Den kendsgerning, at der ikke har været anvendt atomvåben siden 1945 må opfattes som en "Guds Nåde".
Derefter genoptog John Mayer som forsvarsadvokat for Ulla Røder afhøringen af vidnet, Francis Boyle, for at give denne mulighed for at fastslå, at man ikke kan tillade sig at frasortere dele af den internationale domstols mening.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret september 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >