Nuclear Peace

En bog om retssagen der endte med, at tre modige kvinder der ødelagde en atomubådsbase, blev dømt fri for straf.

Af Helga Berg - maj 2003

Se temaet
"Apati hos den almindelige befolkning er den virkelige fjende for levende demokrati."
Usynligt patruljerer Trident ubåde ude i verdenshavene uafbrudt med skudklare atombomber ombord.
Tre trænede 50-60 årige kvinder svømmer den 8. juni 1999 ud til ubådenes base, der er gemt i en skotsk fjord. Kommer om bord og smider alt måleudstyr, computere og andet elektronik overbord.
Sætter kæmpebannere op på fartøjet - "Constructive Deconstruction", "Stop Nuclear Death Research" og "Bringing Crime Into the Light" - rydder op efter sig, samt efterlader en omhyggelig skriftlig redegørelse for hvorfor de har handlet sådan.
Og sætter sig så til at spise madpakken mens de venter på, at der skal dukke noget sikkerhedspersonale eller politi op.
Er hærværk mod ulovlige og kriminelle massedestruktionsvåben lovligt og nødvendigt?
Retssagen endte med, at de tre modige kvinder der ødelagde en atomubådsbase, blev dømt fri for straf - Ellen Moxley, Angie Zelter og Ulla Røder.
 
En dejlig bog
Historien fortælles i en dejlig bog, skrevet af den skotske jurist, som af en af sine venner blev hevet ud i at skulle forsvare Ulla Røder i retten i Greenock i oktober 1999.
Blev engageret i sagen, betaget af de tre kvinder, fik kontaktet topjurister rundt om i verden med forstand på international ret.
Og i bogen viser sin glæde og stolthed over at være den første jurist, der vandt en retssag begrundet i Den Internationale Domstols kendelse om at brugen af og trusler med atomvåben er ulovlig - sammen med Nürnberg-principperne fra rets sagerne mod nazisterne efter 2. Verdenskrig og den skotske retspraksis: at en forbrydelse der begås for at afværge en større forbrydelse er straffri.
Grundigt og engageret gøres rede for Nürnbergprincipperne fra retsopgøret efter Naziregimets fald, såvel som for alle de overvejelser og diskussioner, der førte frem til at Domstolen i Haag med flertal kunne udtale, at atomvåben folkeretsligt er ulovlige. Dette er folkeoplysning, som vi har brug for.
 
Engagement og humor
Ligeså gøres grundigt rede for det omfattende juridiske forarbejde og selve retssagens forløb bl.a. med indkaldelse af internationale eksperter i civil handlen, når foresatte eller regering handler ulovligt, i international lov, samt i atomvåben og risici forbundet med dem fra USA, Tyskland, UK, Svejts m.fl.
Bogens detaljerede juridiske redegørelser, omend søgt forklaret og udtrykt i ikke så juridisk sprog, gør at den ikke kan kaldes letlæst, men forfatterens personlige engagement og humor fanger en og gør at man med glæde slår op i den igen og igen - og fanges ind af fortællingen om forløbet, som juristen oplevede det.
 
Atomvåben er ulovlige
En episode i gruppen Trident Ploughshares og andre aktive fredsforkæmperes historie men en retssag, som er enestående ved at være første og hidtil eneste gang hvor afgørelsen i 1996 fra Den Internationale Domstol om atomvåbens lovlighed spillede en rolle.
Desværre, må man sige ud fra en folkelig forståelse, ser det ud til at stater og andre magthavere kan slippe udenom. Atomvåben og andre ukontrollable mængder af våben, landminer og militarisering af rummet, som ulven i Rødhætte, serveres for befolkningerne under etiketten "beskyttelse" i stedet for "ødelæggelse".
Ligesom en anden bog, redigeret og for størstedelen skrevet af Angie Zelter: "Trident on Trial, the case for people's disarmament", som bredere beskriver bevægelsens historie, argumentation og handlinger, drejer denne bog sig om det modsatte af apati: modigt og sejgt at holde fast i, at man som enkelt borger må sige fra overfor staten, når den overtræder folkeretten og forbryder sig mod internationale love.

John Mayer: Nuclear Peace - The Story of The Trident Three. 2002 Vision, London UK. £ 16.99.
Se www.tridentploughshares.org.
Ulla Røder sidder fortsat i fængsel efter sin nyeste aktion. Læs mere på free-ulla.org.Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret juli 2003 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >