Dansk borger under anklage i Storbritannien

Vedr. Atomnedrustnings- og Ikke-spredningsaftaler og Haag-domstolens kendelse om atomvåben.

Fredsskattefonden - august 1999

Se temaet
Fredsskattefonden
v/ Erik Lau Christensen
Slagelsegade 7 2. th.
2100 København Ø
Tlf. 3538 2701

31. august 1999

Den danske regering
Statsministeriet
Sct. Jørgens Gård 11
1218 København K

Agtværdige regeringsmedlemmer!

Den danske statsborger Ulla Røder har sammen med andre fredsaktivister gennem mere end et år forsøgt at udvirke, at den britiske regering efterlever de internationale aftaler og kendelser, dog uden konstruktive resultater.

Hun har - sammen med 2 andre fredsaktivster - i begyndelsen af juni forsøgt at demontere dele af et atomvåbensystem, så det ikke med samme effektivitet ville kunne bruges til at dræbe os og andre mennesker. Hun er nu fængslet og under anklage.

Set i lyset af de forbrydelser, vi var vidne til i 30-erne og 40-erne i Europa, og Nürnbergdomstolens kendelser, kan vi som borgere ikke fraskrive os et medansvar for de forbrydelser, staten måtte begå. Vi har derfor henvendt os til den britiske regering og udtrykt vor bekymring, se vedlagte kopi af henvendelsen.

Danmark har ikke atomvåben, men har medindflydelse på den ulovlige atomvåbenstrategi i NATO, og Danmark har mulighed for at påvirke vore partnere i NATO, herunder vort naboland, Storbritannien. Det er også vore liv og vore børns liv, som i givet fald vil være i fare ved en atomkrig, hvor NATO og Storbritannien deltager. Derfor er vi bekymrede og ønsker at påtage os et medansvar for, at den aftalte nedrustning og ikke-spredning af atomvåbensystemer gennemføres og efterleves. De seneste års udvikling er bekymrende, bl.a. fordi NATOs udvidelse og angrebskrig atter har forøget faren for brug af atomvåben.

Vi beder derfor om, at den danske regering påtager sig medansvar for, at NATOs ulovlige atomvåbenstrategi forkastes og NATO-landes ulovlige videreudvikling af atomvåbensystemer og manglende overholdelse af nedrustningsaftaler bringes til ophør.
Vi beder specifikt om, at den danske regering gør sin indflydelse gældende overfor den britiske regering således, at det bliver klart for denne regering, at Danmark naturigvis ønsker, at internationale aftaler om atomvåben-nedrustning og ikke-spredning overholdes, og Haag-domstolens afgørelse om atomvåben efterleves.

Endelig anmoder vi om, at man fra den danske stats side nøje overvejer Nürnbergdomstolens kendelser og hensigten med denne domstols virke, samt de juridiske implikationer heraf, og følgelig sikrer, at disse overvejelser og de juridiske konsekvenser af Nürnbergdomstolens virke, får størst mulig positiv indflydelse på udfaldet af den igangværende retssag mod Ulla Røder i Storbritannien.
Ulla Røder er indsat i Corton Vale, Stirling, Scotland.
Vi ser med forhåbning frem til regeringens konstruktive indsats, og afventer at modtage underretning herom snarest.
 
Med højagtelse Fredsskattefonden
p.b.v
Erik Lau Christensen

Bilag: Brev af 31. august til den britiske regering.
 


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 1999 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >