Forsvaret udtynder mine-forbud

Den største danske personel-mine er nu et fjernudløst våben, der skal bevares.

Af Tom Vilmer Paamand - september 1996

Se temaet
Regeringen forbød i maj militæret at bruge antipersonelle miner. Det skete under stort rabalder i medierne. I juli udsendte hæren i al stilhed en intern vejledning, der tillader fortsat brug af den største personelmine.
Minen "M/8O" er en såkaldt Claymore-mine, en retningsbestemt fragmentationsmine. Som landmine er den et grænsetilfælde. Den kan stilles op ubevogtet med luremineringstænder og snubletråd - eller den kan udløses via fjernbetjening.

Den største personelmine

M/80 er den største danske personelmine og indeholder 700 gram sprængstof. Minen kaldes en personelmine i hærens egne lærebøger og i alle internationale fortegnelser.
Selv hvis hæren afskaffer den tilhørende luremineringstænder er det en nem sag at rigge minen til som luremine. Militær fantasi har få grænser, specielt i krigriskd.

(opstilling af mine)

Ny-indkøbte miner i 1993

Flyvevåbnet købte i 1993 en tilsvarende mine, den svenske FFV-013, til "imødegåelse af en eventuel trussel fra lavtgående fly". Den er et stort våben med hele 20 kg sprængstof og er på samme måde i stand til at blive udløst på flere måder.
På trods af størrelsen nedlagde den svenske regering i en periode forbud mod eksport mens de offentligt diskuterede, om minen var en personelmine. I Danmark foregår den tilsvarende diskussion åbenbart for lukkede døre.

Luskeri om forbehold

Denne lille Claymore-mine M/80 er ikke en af de "slemme" miner, der er kendt for at ligge skjult og sprængfarlig i årtier efter krigene - men den er dødsensfarlig for alle forbipasserende, når den er opstillet som luremine.
Under mine-konferencen i Wien var der to lande, der kom med forbehold over for denne type. Østrig og Sweitz meldte klart ud, at de godt ville afskaffe personelminerne, men ikke Claymore-minen.
Det danske forbud indeholdt ingen undtagelser, men nu kommer hæren så luskende med interne bortforklaringer i stilhed.
Det havde klædt regeringen, om man som Østrig og Sweitz havde meldt klart ud med det samme.

Dokumentation: Signalet fra Hærens Operative Kommando - i original og indscannet:


(tekst-original)


TIL TJENESTEBRUG


PERSONELMINER

HOK signal dtg 240846Z JUL 96:  1. I fortsættelse af regeringsbeslutning af 22 MAJ og efterfølgende FMN og FKO direktiver pålægges det hermed adressaterne med øjeblikkelig virkning at standse uddannelsen i danske styrkers anvendelse og udlægning af enhver form for personminer.
  2. I den forbindelse er M/8O (Claymore), når den anvendes fjernudløst, ikke at betragte som en personelmine.
  3. Af hensyn til mulighederne for fortsat dansk deltagelse i fælles NATO eller FN-operationer skal der i nødvendigt omfang fortsat uddannes i andre nationers operative og taktiske anvendelse af personelminer, idet dansk personel ikke må deltage i udlægning.
  4. Der skal endvidere fortsat uddannes i rydning af personelminer, som kan udlægges af andre, herunder i andre styrkers anvendelse af personelminer samt i kendte personelminers virkemåde.
  5. Konsekvensvurderinger, nødvendige rettelser til gældende planer og doktriner, fastsættelse af nødvendige beholdninger til uddannelsesbrug, destruktionsplan samt overvejelser om mulige alternativer er under iværksættelse.


Fra "Landminetjeneste. Bind 2. Tillæg - HRN 512-4/2, tillæg B" - en bekrivelse af minen:
Personelmine M/80 (Claymore).
Beskrivelse:
Art: Retningsbestemt fragmentationsmine.
Materiale: Glasfiberarmeret plast.
Samlet vægt: 3,15 kg.
Sprængstofindhold: 700 g.
Udløsningsmåde: Fjernbetjent elektrisk antændelse.
Bundfarve: Olivengrøn.
Minen kan ligeledes bringes til udløsning af fjenden ved anvendelse af luremineringstænder M/66.
Må ikke anvendes i fredstid.


(mine-taske)
Clymore-minen M/80 leveres med en fiks bæretaske…
Alle billeder er fra "Landminetjeneste. Bind 2. Tillæg - HRN 512-4/2, tillæg B".


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >