Fordonsmina 013

Forsvaret købte nye antipersonel-miner i 1993

Af Tom Vilmer Paamand - oktober 1995

Se temaet
Designet er klassisk, nærmest tidløst. Et firkantet kasse med en let svaj indad på en trefod i en rå metalkonstruktion. Den medfølgende ledning gør det muligt at tænde for apparatet på lang afstand.
Mest af alt ligner det en moderne højtaler i high-end prisklassen, men ledningen ser for billig ud. Formålet er også det samme som en højtalers. Den lille kasse skal kunne nå helt ud i krogene på en plads på 100 gange 150 meter.
Her hører ligheden op. Når kontakten til kassen sluttes slynges 6 kg fragmenter ud i et nøje beregnet mønster, der sårer eller dræber alt levende på sin vej. Det er svensk højkvalitet udviklet gennem en årrække fra våbenkoncernen Bofors: Fordonsmina 013.
Fordonsmina 013 kaldes fordonsmina på svensk for at understrege, at det ikke er en antipersonel-mine. Bofors vil gerne eksportere 013 og Sverige har indført et forbud mod eksport af antipersonelminer.
Krigsmaterielinspektionens første vurdering var, at forbuddet også gjaldt 013. Nogle måneder senere bedømte Krigsmateriellinspektionen den til at være en "fordonsmina", klar til eksport.
Den svenske udenrigshandelsminister Mats Hellström var ikke enig og sagen blev sendt i udvalg. Nu er ansvaret for den svenske våbenexport overdraget til samordningsminister Jan Nygren, men bedømmelsen af 013 er fortsat uafklaret.

Landminer mod fly.

Det danske flyvevåben anskaffede i 1993 et "materielsystem med betegnelsen FFV-013 til imødegåelse af en eventuel trussel fra lavtgående fly". Navnet er en anelse anderledes, men minen er Fordonsmina 013.
Den danske hær har en 15 år gammel mine, Personelmine M/80. Den er noget mindre, men princippet i den er det samme som i 013: en kasse med sprængstof, der kan slynge fragmenter ud i en bestemt retning for at gøre størst mulig skade.
Lige nu sidder repræsentanter for den danske regering i Wien og diskuterer begrænsninger i anvendelsen af antipersonel-miner.
Udenrigsminister Niels Helveg-Petersen har meldt klart ud: Han ønsker et totalforbud. Forsvarsminister Hans Hækkerup betragter derimod personelminer som en nødvendig del af et dansk forsvar.
Et forbud kan medføre, at det danske forsvar skal skrotte sine antipersonel-miner. Men hvis Bofors får sin vilje er forskellen ikke så stor: Ud med Personelmine M/80 - ind med Fordonsmina 013.
I moderne formgivning betyder form mere end indhold. Hvis våbenfabrikkerne ikke kan sælge minerne som antipersonelle ændrer de blot lidt på designet.
Og når Hans Hækkerup bladrer i efterårs-kollektionen fra Bofors skal han nok kunne finde et mine-design, der lever op til de fromme ønsker fra Wien.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 1998 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >