Løgnene fortsætter om masseødelæggelsesvåben...

Lars Løkke Rasmussens fastholder en bortforklaring, der blev modbevist allerede under krigsbeslutningen mod Irak i 2003.

Af Tom Vilmer Paamand - august 2015

Se temaet
Man må gå ind militært for at få fjernet Saddam Hussein med hans masse-
ødelæggelsesvåben.
Per Stig Møller - 2003
"Der er aldrig i Folketingssalen, som afsæt for vores krigsdeltagelse, lagt til grund, at det hvilede på, at der var masseødelæggelsesvåben.", bedyrer statsminister Lars Løkke Rasmussen i august 2015.

"Man må jo gå ind militært for at få fjernet Saddam Hussein med hans masseødelæggelsesvåben", lød alligevel daværende udenrigsminister Per Stig Møllers opfordring i Folketingssalen i 2003 til krigsdeltagelse i Irak.

Danmarks statsminister er så bundet op på sin Venstre-forgængers løgne, at han trofast lyver videre. Under Irak-debatten i Folketingssalen 2003 drejede alt sig om netop truslen fra Iraks masseødelæggelsesvåben. Oppositionen nævnte selvfølgelig ordet, men også krigstilhængerne fra Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre benyttede det - i alt blev det til omkring 69 gange plus diverse omskrivninger.


Oven i dette tal benyttede også Per Stig Møller som udenrigsminister ordet 11 gange i lovforslaget om Irakkrigen. Hvor efter han 13 gange flere i Folketingssalen begrundede loven med truslen fra netop masseødelæggelsesvåben, som han så naturligvis også omtalte yderligere med andre ord, fx som kemiske og bakteriologiske våben. Her er flere eksempler:

Der er aldrig i folketings-
salen, som afsæt for vores krigsdeltagelse, lagt til grund
at det hvilede på masseødelæggelsesvåben
Lars Løkke - 2015
"Jeg vil gerne takke for 2 dages lange debatter og for udvalgsarbejdet, hvor vi har vendt alle mulige elementer, problemer og hjørner og sider i forbindelse med problematikken omkring deltagelse i opgøret med Saddam Hussein og hans masseødelæggelsesvåben. ... 

Man må tage konsekvenserne af holdningerne - det er derfor, dette beslutningsforslag er her - og 45 lande har altså på den ene eller den anden måde tilsluttet sig koalitionen, der nu vil følge FNs opfordring om at anvende kapitel 7 og fjerne hans masseødelæggelsesvåben. ...
"


Med Forsvarsudvalgets Betænkning til lovforslaget har det samlede brug af selve ordet "masseødelæggelsesvåben" forlængst passer 100 gange. Afsættet for krigsdeltagelse i Folketingssalen hvilede altså i høj grad på, at det drejede sig om at fjerne masseødelæggelsesvåben. Men måske forsøger Lars Løkke Rasmussen med sit tyndslidte figenblad ikke at dække hele fremlæggelsen, men kun beslutningen, der til Folketinget blev sammenfattet således:

"Ved folketingsbeslutningen meddeler Folketinget sit samtykke til, at danske militære styrker stilles til rådighed for en multinational indsats i Irak. Baggrund: Det fremgik af den skriftlige fremsættelse, at regeringen fandt, at et dansk militært bidrag til en indsats i Irak ville medvirke til at fjerne truslen mod den internationale fred og sikkerhed i regionen."

Så det er korrekt, at selve ordet ikke står direkte lige her, men teksten er helt uforståelig uden sammenhængen med masseødelæggelsesvåben, der jo netop er "truslen" som de "danske militære styrker" skal sættes ind mod. Dette fremgår da også af ordene i den skriftlige fremsættelse, om at "et militært bidrag vil samtidig være i overensstemmelse med den hidtidige danske politik over for Irak og med den danske ikke-spredningspolitik i relation til masseødelæggelsesvåben". Dette uddybes ydeligere i selve forslaget til folketingsbeslutning, som det beskrives herunder.


Kan statsministeren bekræfte, at daværende udenrigsminister Per Stig Møller i Folketingssalen den 21. marts 2003, som afsæt for krigsdeltagelsen i Irak, lagde følgende til grund: "Man må gå ind militært for at få fjernet Saddam Hussein med hans masseødelæggelsesvåben."
Forslag til frækt paragraf-
20 spørgsmål i Folketinget
FN-resolutioner er heller ikke med i den korte tekst, men dem henviser Lars Løkke Rasmussen alligevel til på pressemødet august 2015: "Det danske grundlag var jo ikke faktuelle påstande om masseødelæggelsesvåben, ja eller nej. Det var alene og isoleret, hvorvidt man havde efterlevet FN-resolutionen." Han angiver ikke her den specifikke resolution, men beslutningsforslaget fokuserer på nummer 1441 om Iraks forpligtelser til at nedruste sine masseødelæggelsesvåben, der igen bygger på nummer 687, som det omhyggeligt beskrives i lovforslaget:

"Sikkerhedsrådet har med resolution 1441 i enighed opdateret og bekræftet sin bemyndigelse. Resolution 687 fastslår klart, at det er en fredsbetingelse, og en betingelse for våbenhvilen, at Irak ikke udvikler eller opretholder en kapacitet vedr. masseødelæggelsesvåben."

Så Lars Løkke Rasmussens bortforklaring er altså, at krigsbeslutningen ikke drejede sig om masseødelæggelsesvåben, men i stedet blot om en FN-resolution, der drejer sig om masseødelæggelsesvåben. En formulering, der oven i købet står i bizar modsætning til samtlige af krigens koalitionspartnerne, der for længst har haft kommissioner og retsopgør for at afklare forløbet.

Med så forvirret en argumentation er det forståeligt, at Lars Løkke Rasmussens egen nyudpegede forsvarsminister Carl Holst kom til bastant at sige, at "Nogen mener, at vi aldrig får afdækket, hvorfor vi gik i krig. Jo, det gør man. Vi gik i krig, fordi der var masseødelæggelsesvåben. Den begrundelse var forkert. Slut!" - inden også han så fik besked på i stedet at øve sig grundigt på partilinjens fritsvævende påstande.


Ovenstående gennemgang er en ret meningsløs øvelse, da de indblandede politikere tydeligvis befinder sig i en meget alternativ virkelighed, hvor alt er foregået helt anderledes end det er dokumenteret. At kalde dem løgnere er derfor forkert, da de jo netop ikke taler mod bedre vidende, men sidder fast i kroniske vildfarelser.

Lars Løkke Rasmussens første handling efter valget var derfor at lukke Irakkommissionen, da "grundlaget allerede er tilstrækkeligt belyst", men han trænger tydeligvis fortsat selv til en offentlig opfriskning af Danmarks nære fortid på pålidelig vis.
Mange savner nok det ikoniske Fogh-citat i ovenstående gennemgang: "Irak har masseødelæggelsesvåben. Det er ikke noget vi tror, det er noget vi ved." Lige præcis dette citat - men kun dette - kan dog både undskyldes og bortforklares. Daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen blev citeret den 20. marts 2003:
"Irak har masseødelæggelsesvåben. Det er ikke noget, vi blot tror. Vi ved det. Irak har selv indrømmet, at de har haft sennepsgas, nervegas og miltbrand, men Saddam Hussein vil ikke afregne. Han vil ikke fortælle os, hvor og hvordan de våben er blevet destrueret. Det ved vi fra FNs inspektører, så der er ingen tvivl i mit sind."
Det er ikke noget vi tror, det er noget vi ved...
Anders Fogh - 2003
De første bomber var kastet over Irak samme dag. Jyllands-Posten bragte som eneste avis citatet, men først ugen efter den 27. marts 2003, hvoraf kun første del nu huskes. Det er fra et pressemøde i Bruxelles under et møde i Det Europæiske Råd. Læst i sin helhed er citatet ikke så bombastisk forkert, for historisk set er det korrekt, at Irak havde haft masseødelæggelsesvåben.

Til gengæld er det nemt at finde flere endnu mere skråsikre udsagn, hvor troen på de fejlagtige fakta ikke er til diskussion - hvilket også andre som SFs partiformand Holger K. Nielsen leverede dengang. Anders Fogh sagde fx 14. november 2002 i Folketinget: "Vi er overbeviste om, at regimet i Irak i dag besidder masseødelæggelsesvåben og missiler."Læs også Flemming Jensens tale mod lukningen af Irak-kommisionen, august 2015.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2015 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >