Danmark har store muligheder

Hvad bør den danske regering som EU-formandsland gøre ved Irak?

Af Arne Hansen

Se temaet
< Læs første det af Jan Øbergs oplæg.
 
Fredsforsker Jan Øbergs holdt oplæg i Aalborg NGO-Forum den 27. oktober. Jan Øberg er direktør for Transnationale Stiftelse for Fred og Fremtidsforskning i Lund, og har lige været på en "fact finding mission" til Irak.
Jan Øberg foreslår, at EU tager et fælles initiativ på foranledning af Danmark, Sverige og Tyskland. Danmarks formandskab for EU giver os enestående muligheder for at påvirke verden i øjeblikket.
- Nogle må tage et mæglingsinitiativ, hvis vi skal undgå krig. Her er en mulighed for EU at vise, at man har en fælles sikkerheds- og udenrigspolitik i en situation, hvor vi står overfor en konflikt med en stor spredningsrisiko.
- Altså, beslut jer for at gøre noget som alternativ til USA bombeplan og besættelse efter Mac Arthur-modellen ved Japans kapitulation. Medier, forskere, NGOere, professionelle faggrupper som læger, sygeplejersker, ingeniører, film og kulturfolk kan beslutte at rejse til Irak, og få personlig kontakt med fagkolleger m.fl. For at lære, hvordan de tænker, og få tilsvarende besøg til Danmark.
 
Brug for ulydig handel
- Øg handlen mest muligt indenfor sanktionsprogrammet - så længe muligheden er der. Ignorer så - og handl udenom sanktionerne. Se at få gang i handel og investeringer. Der er brug for civil ulydighed i international samhandel. Sanktionerne bliver aldrig hævet, og så må nogle andre begynde at handle med de varer, som irakerne behøver.
- Genopret ambassader, og stil kraftige velformulerede krav til Irak om at afskaffe masseødelæggelsesvåben, som Sikkerhedsrådet har pålagt og tillad inspektion. Men lov også, at inspektionen vil ophøre på et tidspunkt. Sig at olien tilhører det irakiske folk. Behandl folk med respekt.
- EU skal oprette en kontakt- og mæglingsgruppe, der kan indlede de - første skridt i retning af en forhandlingsløsning. Tag til Irak og tal med folk. Forsøg på lang sigt at få en regional konference på fødderne lige som den OSCE-proces, vi har haft i Østeuropa siden 1995, hvor parterne begynder at snakke økonomi, menneskerettigheder, forsoning. Den regionale konference må også munde ud i, at vi får en sikkerhedsordning for hele Mellemøsten. Irakernes største sikkerhedsproblem er Israel. De oplever verden som en zionistisk sammensværgelse. De ser et ekspansivt Israel, og de oplevede Israel bombe Iraks atomreaktor i 1981. Og de ser en infiltration, de ser USA stå bag Israel.
- Vi andre må sige at der ligger en resolution om Mellemøsten som atomvåbenfri zone. Vi kan ikke sige, at Irak skal afvæbne sine masseødelæggelsesvåben, og samtidig lade Israel beholde sine a-våben, som nu også er installeret på tre ubåde. Israel må trække sig tilbage fra besat område. Institutionaliser, at der skal gælde de samme fælles principper over for lignende problemer. Kræv accept af den atomvåbenfrie og masseødelæggelsesvåbenfri zone i Mellemøsten.
- I den givne situation må Irak gå forrest. Altså inspektioner af Irak, men derefter også inspektioner af Israel og andre lande, til vi ved at de heller ikke har masseødelæggelsesvåben tilbage. Ellers har vi ikke nogen moralsk kapital til at fortælle Irak, hvad det skal gøre.
- Sørg for, at denne mæglingspolitik gennemføres og send systematisk information hver dag til USA om forhandlingerne og deres fremskridt. Men lad jer ikke afskrække af, at USA vil være stiktosset over nogle af disse initiativer.
- Opbyg systematisk et alternativ til Bush-regimets politik. Der er ingen mulighed for at undgå krig, hvis der ikke er andre muligheder. Der er kun EU til at tage initiativet.
 
Hvad kan fjerne Saddam?
- Hvordan laver vi en politik, der henvender sig til og udtrykker behov og samarbejde med befolkningen, og ikke kun had til lederen? Hvordan laver vi et tilbud, der ikke er til at afslå, så også Saddam Hussein indser, at han må forlade politik sammen med sin korrupte flok, og hjælpe det irakiske folk til et rimeligt demokratisk styre?
- Vi kan tilbyde Irak og det irakiske Irak at gøre noget, og selv gøre noget: Alle trusler mod Irak ophæves, anerkend Iraks ret til at eksistere, sanktioner ophæves omgående, relationer normaliseres og ambassader oprettes.
- Vi kan begynde at tale med hinanden, tilbyde støtte til genopbygning efter sanktionerne, at alle efterretningsagenter rejser hjem, både CIA og Mossad.
- Vi lover, at EU vil samarbejde. Lover at Israel også afvæbner sine våben, og sørger for hurtigst muligt at finde en løsning på Israel-Palæstina konflikten.
 
Et folkeligt pres
- Forudsætningen er, at der eksisterer en deal om at Saddam Hussein lader sig gradvist pensionere. Hvorledes vil 23 millioner irakere reagere? Det vil udløse et enormt pres på Saddam Hussein, som måske ser chancen.
- Jeg kommer med forslagene for at skabe tankevirksomhed, og for at inspirere. Kan vi skabe en politik, som ikke kun handler om at lave sanktioner, som jo blot styrker opslutningen bag Saddam Hussein.
- Det er ikke vores opgave at vælte Saddam Hussein. Det er i bedste fald vores opgave ved ikkevoldelige midler at hjælpe befolkningen, hvis den ønsker det, til at vælte Saddam Hussein.
- På regeringsniveau har Danmark og EU nu alle tiders chance for at gøre noget positivt. Og man kan gøre en masse andre ting med guleroden i stedet for stokken. Brug guleroden!
- Hver en af jer kan gøre en indsats med mails, læserbreve til medierne og til udenrigsministeren,. Så gør det indtryk. Enhver kan blive en fredsbevægelse. Bliv ved at skrive, det giver magt - og vi har større magt, end vi tror!

Hør det hele på www.vendsysselfm.dk.
www.transnational.org er der meget mere materiale fra Den Transnationale Stiftelse for Freds- og fremtidsforskning.

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 2002 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >