Lad Iraks folk leve!

Hjælp os med at stoppe krigen mod Irak! Tale den 26. oktober ved fredsdemonstrationen foran den amerikanske ambassade.

Af Hin Kjær - oktober 2002

Se temaet
Da Præsident Bush i FN for godt en måned siden stillede højtråbende krav om at Irak skulle lade våbeninspektørerne komme tilbage uden betingelser, sagde det irakiske regime JA.
Så gik der ikke mere end to dage før Præsident Bush kom ud og sagde VI tager ikke et JA for et JA. Hvis det ikke var på en så frygtelig baggrund, så siger den nordamerikanske regering faktisk mange pinlige og komiske ting.
Som da Romsfield med henvisning til Iraks påståede masseødelæggelsesvåben sagde: "Manglen på beviser, er ikke noget bevis på, at de ikke er der". Jamen hans logik er jo rigtigt. Den mand er genial. Til gengæld er det en logik som er total langt ude, hvis man har ansvar og vil føre krig.
Det samme gælder beskyldningerne om Iraks forbindelse til al Qaeda - Selv om alverdens efterretningstjenester har brugt mere end et år, så har de ikke fundet beviser.
Husker I anthrax (Miltbrand) tilfældene. Selv om Bush var hurtig til at beskylde irakerne for at stå bag - så viste det sig at være personer indenfor USAs grænser.
Det korte og det lange er, at Bush regeringen har bestemt sig for at der skal indsættes et USA-venligt regime i Irak. Eller rettere sagt, at Irak skal besættes med 75.000 fremmede soldater i landet, på ubestemt tid.
 
Prestigen på spil
Efterhånden har den amerikanske regering kommet med så mange udtalelser om krig mod Irak, at det ikke kan trækkes tilbage. Det er deres præstige der er på spil. Mange mennesker skal dø - måske skal de tælles i millioner - fordi Bush-regeringen og USA ellers vil lide prestigetab.
Der er selvfølgelig også andre grunde: De kan ikke fortsætte med deres baser i Saudi Arabien. Det er wahabi-område og helligt. Får USA magt over Irak kan de bestemme over nabolandene: Syrien, Iran, Saudi Arabien, Libanon, Palæstinenserne og meget mere.
Olien trækker. Som Kissinger engang sagde: "Olien er alt for vigtigt et råstof til at overlade til araberne". Der er milliarder og milliarder af dollar$ i olie. Langt mere end i nogen anden produktion.
Og med kombinationen af områdets militærstrategiske placering og olie, vil USA få magt over Rusland, Asien og Europa - jeg tror de er langsigtede i deres tankegang.
Til gengæld bliver det nok heller ikke let. Der står rigtig meget på spil. Det kan godt være USA hurtigt kan smadre Irak. Iraks militær er ikke noget særligt. Der er måske mange soldater, men de har slet ikke den træning og udrustning, som USA.
 
Oprør efter oprør
Og irakerne skal blive på landjorden, mens USA har deres psykopatiske kujon bombefly 4-6 km over det, som skal smadres og dræbes.
Hvis irakerne vil kæmpe fra tag til tag og fra hus til hus så har USA selvfølgelig udstyr til det. Bagdad kan meget let blive et stort Jenin (Vi må ikke kalde det massakre).
Til gengæld tror jeg ikke 75.000 eller 150.000 soldater på landjorden kan holde styr på området. Der vil komme noget helt andet og meget voldsommere end det, vi kender som intifada i Palæstina.
Der vil komme oprør efter oprør, modstandskamp efter modstandskamp - og der vil komme terrorisme på et helt andet plan end det vi har set indtil nu. Og ikke kun med irakere som bagmænd.
Med hensyn til landene rundt omkring Irak. er det meget sansyndeligt, at de vil gå i opløsning.
De er både højlydt truet af USA i denne tid, og de har befolkninger, som er i bevægelse, både som modstandere af USA og deres egne regimer. Hele området - hele nærøsten - kan meget let sættes i brand.
Men tilbage til Irak. I virkeligheden har Irak været underlagt aggressive krigsfjendtligheder fra USA og en række vestlige lande i mere end 12 år. Golfkrigen, krigen i 1991 som smadrede Irak har aldrig været stoppet. Den gik bare over i en anden fase.
USA og England har flere gange om ugen i de 11 år bombet uhæmmet i de såkaldte flyforbudszoner, og i andre steder i Irak. Og ikke kun på militære installationer - mange gange også på civile mål.
 
Sanktionskrigen
Og så sanktionskrigen. Sanktionerne som har kostet mere end 1 ½ million irakeres død. Da Golf "kampagnen" var overstået var Irak lagt i ruiner. De vestlige landes bombardementer havde skabt miljøkatastrofe på olieområderne, på kemiske produktioner både militære og civile.
Man havde anvendt forarmet uran i et omfang op mod 40 gange større end det, som senere blev anvendt i Kosovo. Vandforsyning og stort set al infrastruktur var smadret.
Som om dette ikke skulle være nok blev Irak pålagt sanktioner for stort set al handel med udlandet - de strengeste og hårdest håndhævede sanktioner som er blevet pålagt et land nogensinde. Sanktioner, som forsagede underernæring. Sanktioner, som forårsagede epidemier af kolera og tyfus (man kunne den gang slet ikke, og kan i dag stadig ikke få lov til at importerer tilstrækkelig udstyr og midler til vandrensning).
Sanktioner, som gjorde medicin til en ekstrem mangelvare. Mange irakere er døde på grund af mangel på simpel medicin. Mange er døde fordi det ikke er muligt at få simple vitaminer f.eks. K-vitamin.
Undersøgelser fra UNICEF, Save the children (UK) med flere, har alle vist at børnedødeligheden er ekstrem. Mindst en halv million irakiske børn er døde på grund af sanktionerne. Der dør fortsat mere end 5000 børn under 5 år hver måned, på grund af sanktionerne.
 
Ingen undersøgelser
Modsat andre steder i verden har der i Irak aldrig været foretaget en international anerkendt videnskabelig undersøgelse, der kan give os et fuldstændigt billede af konsekvenserne af Golfkrigen.
Vi har f.eks. aldrig fået mulighed for at se konsekvenserne af de ekstremt store mængder af forarmet uran, som der blev bombet med i Irak.
WHO har aldrig fået lov til at lave gennemgribende undersøgelser. Hver gang har USA sat sig imod. Med de krigshandlinger som truer nu, vil USA og deres allierede dække over deres forbrydelser.
Her i år 2002 har man indført nye, "smarte" sanktioner. Men selv disse nye sanktioner er designet til at ødelægge økonomien og gøre det umuligt at genopbygge landet.
Dette er ikke alene kriminelt imod den irakiske befolkning, men mod alle anerkendte internationale normer for menneskerettigheder og moralske værdier.
Det er på høje tid at verdens ledere får nogle positive visioner om fred og udvikling i Irak. De har dem ikke selv - de skal komme fra befolkningerne.
Hjælp os med at stoppe krigen mod Irak.

Hin Kjær kan kontaktes på danirak.dk@danirak.dk og information om organisationen "Lad Iraks folk leve" findes på www.danirak.dk.
Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret oktober 2002 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >