Den israelske besættelse skal stoppes NU!

Åbent brev til Regering og Folketing

Udtalelse fra Stop Terrorkrigens stormøde - 3/4 2002

Se temaet
Initiativet STOP TERRORKRIGEN
Medborgerhuset Blågården
Blågårdsplads 3
2200 København N
www.stop-terrorkrigen.dk
P R E S S E M E D D E L E L S E

Udtalelse fra Stop Terrorkrigens stormøde.

ÅBENT BREV TIL REGERINGEN OG FOLKETINGET

Den israelske besættelse skal stoppes NU!
Vi protesterer mod, at Israel er igang med sin hidtil største militære aktion i de besatte områder. Den israelske premierminister Ariel Sharon har erklæret at Israel er i krig og at Yassir Arafat udgør en trussel mod den frie verden som leder af et terroristnetværk . Sharons mål er at tilintetgøre de palæstinensiske myndigheder, dræbe og tilfangetage palæstinensiske modstandsfolk og terrorisere civilbefolkningen. Hermed søger Israel at retfærdiggøre 35 års ulovlig besættelse af Vestbredden, Gazastriben og Østjerusalem, samt de talløse krænkelser af international lov og FN s resolutioner.
Den palæstinensiske modstand mod den israelske besættelse er en legitim frihedskamp. Derimod kan hverken den israelske besættelse, de ulovlige bosættelser, terroren mod civilbefolkningen, angrebene på selvstyret eller den økonomiske kvælningspolitik legitimeres.
50 år efter delingen af Palæstina og oprettelsen af staten Israel er den palæstinensiske stat endnu ikke blevet virkelighed. Den israelske regering viser endnu en gang, at den ikke ønsker fred. Bosættelserne er kernen i problemet og en varig fredsløsning forudsætter at Israel trækker sig tilbage fra alle de områder, som er holdt besat siden 1967. Det, der foregår nu, er en forbrydelse mod menneskeheden og en trussel mod verdensfreden.
Den danske regering skal:
- Utvetydigt fordømme den ulovlige israelske besættelse og kræve en øjeblikkelig rømning af Vestbredden, Gaza og Østjerusalem
- Støtte de palæstinensiske myndigheder og det legitime krav om en palæstinensisk stat
- Kræve øjeblikkeligt stop for den israelske ødelæggelse af det palæstinensiske selvstyre
- Tage skridt til at sikre den palæstinensiske civilbefolkning mod den fortsatte terror
- Tvinge den israelske regering til at overholde den fjerde Genèvekonvention
- Afbryde alle militære og økonomiske forbindelser med Israel
- Støtte en retsforfølgelse af krigsforbrydere
Den danske regering og Folketinget skal være med til at bane vej for en varig og retfærdig fred i Mellemøsten.

København, den 3. April 2002 Per Fosgrau Pressesekretær stopterrorkrigen@ofir.dk / www.stop-terrorkrigen.dk
Initiativet Stop Terrorkrigen (tidl. Nej til Krig og Terror) - Dannet af 28 politiske partier, faglige- og kulturelle organisationer.Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret april 2002 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >