Brev til Israel

I nat skrev jeg følgende til den Israelske ambassadør i Danmark.

Af Poul og Inge Marie - 14/9 2001

Se temaet
From:         "Poul og Inge Marie" <fyrresvinget35@post.tele.dk>
Subject:         Tanker om fred
Date sent:         Fri, 14 Sep 2001 08:56:23 +0200

Silkeborg den 14-9-2001

Til Israels ambassadør i Danmark
Hr. Carmi Gillon

I modsætning til mange af mine landsmænd vil jeg hermed ønske Dem velkommen til det nye arbejdsfelt her i Danmark.

Jeg har nemlig hørt, at De har været aktiv i arbejdet for fred.

En dansk politiker har undret sig over, at dem der “ved noget om politik” desværre altid er travlt optaget med arbejde som frisør eller taxichauffør.

Jeg er hverken politiker, frisør eller taxichauffør, men en dansker, der går og gør sig nogle tanker om situationen sådan generelt og globalt.

Jeg vil hermed i lyset af det seneste års begivenheder og herunder de grusomme terrorangreb i USA, tillade mig at behandle følgende spørgsmål:

Hvorfor er der sket den uhyggelige optrapning i de senere år? Kan demokratiet overleve?

Her tænker jeg på, at vælgerne efter min mening ofte slutter op om, og vælger ledere, der fører uforsonlig politik over for deres modstandere. Men det er jo nok en del af de politiske lederes eksistensgrundlag, at finde uenighed blandt mennesker.

Vi ser jo eksempler i Irak, Iran, Zimbabwe, Serbien, Nordirland, og desværre, uhyggelig mange andere steder, deriblandt jo også Israel. Først mordet på den leder, der arbejdede for forsoning, og så valget af en leder, der med sin provokerende adfærd, jo nok er medvirkende til den uhyggelige optrapning af konflikten. Når man på forhånd ved, at enhver af Israels aktioner, bliver fulgt op af nye terrorhandlinger, uden nogen respekt for menneskeliv, heller ikke engang terroristens eget.
Jeg har altid haft stor sympati for Israel, og det jødiske folk, som gennem historien har gennemgået så utrolig meget ondt. Netop på denne baggrund, burde Israelere efter min opfattelse kunne se situationen fra den undertrykte og udstødte palæstinensiske befolknings side. I stedet for at yde massiv støtte til Israels egne få bosættere, (som jo er en del af problemet), så skulle Israel hjælpe palæstinenserne til en anstændig social tilværelse, og ikke blot betragte og behandle dem som “dirty rats”.

Jeg anser Israel som den stærkeste og klogeste part i konflikten. Dermed må det også være Israels pligt at finde en mere intelligent måde at standse denne konflikt, end ved nytteløse gengældelsesaktioner, der blot ødelægger vort i forvejen så hårdt belastede globale miljø. Det er jo ikke kun jeres eget område der lider skade derved. Vi må erkende, at vi er alle i samme båd. Uanset hvor på kloden, at der føres krig, så skader det os alle.

Som Sønderjyde har jeg selv oplevet at bo i et konfliktområde. For 50 år siden, da jeg gik i skole, var der nogle, der ønskede, at vi også skulle lære tysk i skolen. Men gamle forstokkede danske skoleledere ville ikke tillade dette, for i tysk tid fra 1864 til 1920 måtte de jo ikke lære dansk i skolen. Dette medførte, at nogle blandt det tyske mindretal oprettede deres egne skoler, hvilket jo satte et skel blandt os børn, som dog nu lykkeligvis er blevet udjævnet. Og nu kan vi samar- bejde i lokalområdet og over grænsen som borgere i EU.

I skolen lærte vi jo om de danske helte. Siden har man fået revideret sin børnelærdom og fundet frem til at Danmark jo mistede Sønderjylland ved en uforsonlig politikoverfor nabolandet, der endte med den tragiske krig i 1864, hvor så mange unge soldater satte livet til i en så meningsløs krig. De danske politikere levede åbenbart i mindet om “Sejren i 1848" og havde glemt at erkende de barske realiteter. Nej det er ikke kun i vore dage man ser sådan noget, men man skulle da tro at folk efterhånden var blevet lidt klogere.

Under det tysk herredømme 1864 - 1920 var der mange danske sønderjyder, der flygtede til Amerika. Vi har dog været så heldige, at de ikke sendte massiv våbenhjælp til Sønderjylland med opfordring til at kæmpe for det tabte land. Det ser vi jo desværre praktiseret af så mange andre eksilnationalister i vore dage.

Why will peole on this earth not live in peace together? Fights for language, faith, and independency Guns and bombs and landmines never make conditions better many people will be left in poverty. Fights for left and right ideas, power and influence. Fights for old fanatic leaders, will all fighting never end?. If all people would together, work for food and health for all All the people could together, build a peacefull world

Med venlig hilsen. Poul Pedersen Fyrresvinget 35 8600 Silkeborg


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret september 2001 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >