Stemmer for fred i 2011

Alle de nu afgående folketingsmedlemmer i 2011 har valgt krig - så hvem skal fredelige mennesker dog stemme på den 15. september?

Af Tom Vilmer Paamand - opdateret 16. september 2011

Se temaet
11 fredelige kandidater

Københavns Storkreds
Helge Bo Jensen (EL)

Københavns Omegns Storkreds
Victoria Risbjerg Velásquez (EL)

Nordsjællands Storkreds
Jørgen Arbo-Bæhr (EL) VALGT 2011!

Fyns Storkreds
Anna Rytter (EL)
Lene Junker (EL)
Vibeke Syppli Enrum (EL)

Østjyllands Storkreds
Bjarne Nederby Jessen (KD)
Solveig Munk (EL)

Nordjyllands Storkreds
Jens Otto Madsen (EL)
Peder Hvelplund (EL)

Bornholms Storkreds
Morten Riis (EL)

Under valgkamp lover partierne så mange ting, men tjek alle afstemningerne fra Folketinget, inden du stemmer selv.
 
Det afgående Folketing har samlet sendt Danmark i krig. Folketinget gav den 19. marts 2011 sit samtykke til, at "danske militære styrker stilles til rådighed for en international militær indsats i Libyen" - så krigerisk en beslutning, at der står militær to gange i den. Omvendt har der været meget ringe opbakning til forskning og udvikling af ikkevoldelig konfliktløsning.
 
Gør Folketingsvalget til et Fredsvalg!
Nu er der valg til Folketinget igen, og det er tid at stille politikerne til ansvar med det eneste argument de forstår - stemmetal. Projektet Fredsvalg har ved de seneste valg søgt at hverve stemmer for krigsmodstand. Valget bør bringe fredeligere folk ind, der er indstillet på at stoppe vold og terror med andre midler end de samme, som de bekæmper. Krigeriske elementer bør stemmes ud. Spørg dem først - og stem personligt på en folketingskandidat, der vil andet end krig!
 
Denne gang er projektet næsten uoverskueligt svært, da samtlige nuværende folketingsmedlemmer støttede den seneste krig. Forhåbentlig findes der alligevel fortsat dumdristige folketingskandidater, der på trods af partidisciplinen tør tale imod krig - eller i det mindste erklære følgende:
De enkelte kandidater kan have meget forskellige personlige begrundelser for at støtte erklæringen - i kampagnen her er begrebet "fredelige" fortolket meget bredt. Om kandidaten går ind for rendyrket isolationisme, eller kun vil støtte modstandsgrupper af anden ideologisk observans end de libyske, er underordnet - blot de konkret vil være med til stoppe de danske militære angreb.
 
For eksempel burde Dansk Folkeparti have kandiater, der kunne skrive under på erklæringen. DF har tidligere "krystalklart overfor Statsministeren slået fast", at "Dansk Folkeparti ultimativt og blankt siger nej til dansk deltagelse i et militært angreb på Libyen". Dette blev dog hurtigt ændret til, at "DF fortsat bakker op om indsatsen i Libyen". Partiet har ligesom Enhedslisten støttet angrebet på Libyen, så dets nuværende folketingsmedlemmer kan ikke være med - men måske findes der nogle modigere kandidater.
 
Og sådanne kandidater findes! Først var det dog i stærkt begrænset udvalg, hvor der kun var tilmeldt kandidater fra Enhedslisten. Dette kan desværre ikke tages som en generel opfordring til at støtte netop dette parti, som jo har været med til at sende Danmark i krig, men kun til at støtte netop de nævnte kandidater.
 
Nu med borgerlige kandidater!
Og også fra borgerligt hold, for Bjarne Nederby Jessen fra Kristendemokraterne i Østjyllands Storkreds er nu også med under de fredeligere faner. Forhåbentlig dukker der flere op inden valget - og især fra borgerligt hold, for de bør da også kunne vælge fredeligere folk. Det bedste ville have været, om der piblede mere fredeligere kandidater frem fra alle partier, så enhver kunne stemme på den erklæret fredeligste kandidat inden for sit eget favoritparti - men så mange fredelige er der åbenbart ikke i dag dagens Danmark :(.
 
Mød op på vælgermøder, gå ind på partiernes Facebook-sider eller send dem mail og spørg. Find de fredeligere - og STØT DEM!

Kender du flere, så få dem til at bekræfte det, og kontakt WebHamster@FRED.dk!

Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2011 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
y