Aldrig Mere Krig ser gerne et MS med en styrket fredspolitik

AMK og MS har pt ikke opfyldt vore formål, hhv en bæredygtig fordeling af jordens rigdomme, og at fjerne krigens årsager...

Af Tom Vilmer Paamand, formand for Aldrig Mere Krig - 2019

Se temaet

image Tale til Mellemfolkeligt Samvirkes 75-års jubilæum


Midt under Den Anden Verdenskrig mødtes nogle danske aktivister for at forberede fremtidens fred. Ikke som i spillet mellem småstater og stormagter, men som småfolk. De vidste, at mange små aktivister med en rigtig god vision kan udrette store ting. Og at gode menneskers gode handlinger er en nødvendighed, når skårene skulle klinkes efter det store slagsmål.

75 år senere har denne spæde fredstanke så vokset sig stor under navnet "Mellemfolkeligt Samvirke". Logoet for jeres mange år er en kollage af aktive mennesker, der har forsøgt at ændre verden til det bedre. Markant i toppen af kollagen folder fredens faner sig ud, og det fredshåb er vi hos Aldrig Mere Krig glade for at se i jeres plakat.

AMK er selv er en af de sejlivede overlevere - nu med 93 år på bagen. Fortsat med en grundtanke om kraften i pacifisme, forsoning og fredshåb som det bærende. Vi er allerede IMOD den næste krig - men allermest er vi FOR FRED. Vi går hellere på gaden for at foreslå en løsning, end for at blot at sige NEJ.


Aldrig Mere Krig har dog ikke vokset sig så flot og stor som Mellemfolkelig Samvirke er det. Vi plejer helt modsat og drilagtigt at undskylde vores egen fortsatte eksistens. For at vores organisation lever endnu viser jo, at vi endnu ikke har opfyldt vores formål. Men det betyder ikke, at vi ikke fortsat prøver!

Mellemfolkeligt Samvirke er vist også selv et stykke vej fra den "mere bæredygtigt fordeling af jordens rigdomme", som I har som formål. Men det er et rigtig flot mål, ligesom vores eget er det: Vi vil nemlig "fjerne krigens årsager". De to nævnte fraser fra vore organisationers formål ligner også hinanden i indhold. For det fortsatte fravær af en bæredygtigt fordeling, er en væsentlig del af krigens årsager.

Begge formål er reelt utopiske - men det er netop sådanne højtflyvende visioner, der skal til for at tiltrække energiske aktivister igennem så mange årtier. Vel at mærke kombineret med forståelsen af, at sådanne drømme kræver jordnært arbejde, en stædig indsats igennem massevis af små projekter. Nøk for nøk gør vi hvad vi kan - i håbet om en bedre fremtid.


Vi er stolte, på Danmarks vegne, over det arbejde som Mellemfolkeligt Samvirke har udført gennem tiden. Og vi er triste, på Danmarks vegne, over at vore regeringers fokus nu er mere på krig, end på udvikling. Det behøver jo ikke at være sådan - for igennem 90erne faldt de danske forsvarsudgifter. Og samtidig voksede dansk udviklingsbistand - så de nærmede sig et fælles niveau.

I en bedre verden havde de to linjer krydset hinanden. I en bedre verden var det den danske udviklingsbistand, der pludselig fik tilført ekstra milliarder. Og forsvarsudgifterne, der havde fortsat deres fald. I stedet er det gået omvendt. Set globalt, er verden overoprustet, mens FNs Verdensmål er underfinansierede. Og de tal må vendes helt om. Dette kunne være et af de punkter, hvor Aldrig Mere Krig og Mellemfolkeligt Samvirke har fælles interesser.


Danmark burde gå i front. Ikke kun med et fornyet fokus på udviklingsbistand, men ved at omruste til ikke-militær konfliktløsning. Og ikke mindst ved at udvikle sådanne løsninger - i modsætning til nu, hvor dansk fredsforskning simpelthen er nedlagt. Fremtidens stigende klimaødelæggelser skaber konflikter, og vil øge verdens ulighed. Uddannede mediatorer med de rigtige værktøjer kunne mindske problemerne gennem lokal mægling.

En dansk indsats med konfliktløsning og forebyggelse kræver, at dette i højere grad sker ud fra FNs værdier. Og altså ikke til fremme for dansk erhvervsliv, eller under NATO-flag. Og slet ikke som i Afghanistan, hvor danske soldater "betalte" de lokale med en vandhane, hvis de altså ville sladre om "fjenden". Mellemfolkelig Samvirke er allerede i gang på nogle af disse områder. Aldrig Mere Krig vil gerne hjælpe med til at styrke det mere direkte fredspolitiske.


I håbet om, at vi kan skabe en fredeligere verden. Med drømmen om at opbygge en fredskultur. For fred er meget mere end blot fravær af krig. Jeg ser frem til at fejre med jer, når vi har opnået alt dette. For det har vi nok klaret til Mellemfolkelig Samvirkes 100 års jubilæum. Eller gerne lidt tidligere.


Tak - og tillykke med jubilæet!


Læs også tidligere MS-formand Knud Vilbys artikel:
MS og de aktivistiske pacifister.Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret 2019 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand
FRED.DK
< FRED.dk
Oversigt - Søg >