Det Danske Freds@kademi 2000

Til alle interesserede i Fredsundervisning!

Af Holger Terp - 2000


Se indhold fra:
Fred & Frihed
    Ikkevold
  nr. 2 - 2000


- se andre blade
Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe og Fredskommissionen af 1998 samarbejder om etablering af et dansk Fredsakademi.
Tanken er, at Fredsakademiet producerer undervisningsmaterialer til skoler og højere uddannelsesinstitutioner, tilbyder indlægsholdere om relevante og aktuelle emner og løbende medvirker i samfundsdebatten om sikkerheds- og fredspolitik, bl.a. ved at gennemføre seminarer og debatmøder.
Etableringen af Fredsakademiet forestiller vi os må ske i etaper:
1. Etablering af et netbaseret Fredsakademi, som indeholder:
•Undervisningsmaterialer til anvendelse på forskellige alderstrin fra 6.
klasse til kandidat niveau på højere undervisningsinstitutioner.
•Indlæg og tekststykker om specifikke og aktuelle fredspolitiske emner.
•Freds- og sikkerhedspolitisk leksikon.
•Kronologi over den freds- og sikkerhedspolitiske udvikling i verden gennem de seneste fire hundrede år.
2. Etablering af lokaler til sekretariat, bibliotek samt debatmøder.
3. Etablering af akademiet som en egentlig undervisningsinstitution.
 
Seminar og stiftelse
Der er gennemført et omfattende forarbejde med sigte på første etape i etableringen.
Der foreligger på nuværende tidspunkt et udkast til det net-baserede akademi med tekststykker, enkelte udkast til undervisningsmaterialer, leksikon og kronologi.
Det videre arbejde kræver kvalitets-sikring, hvilket forudsætter et bredere samarbejde med undervisere og specialister samt etablering af et egentlig sekretariat med professionelt udstyr.
Den kreds af interesserede, som på frivillig og ulønnet basis har gennemført forarbejdet, ønsker derfor at komme i kontakt med interesserede, undervisere og eksperter, så vi sammen kan beslutte, hvordan det videre arbejde med etablering af Akademiet kan formes.
Vi har derfor besluttet at invitere til et seminar den 30. september 2000 klokken 10-17 på RUC med temaet:
"Fredsundervisning i Danmark".
På dette seminar gøres der status for den hidtidige fredsundervisning i Danmark, og vi opstiller visioner for den fremtidige udvikling. Seminaret afsluttes med en stiftende generalforsamling for foreningen: "Det Danske Fredsakademi 2000".
Seminaret er åbent for alle og vi hører gerne fra dig i form af en foreløbig tilmelding og evt. tilsagn om bidrag i form af indlæg på seminaret.
Vi har sideløbende søgt om midler til gennemførelse af dette seminar og etablering af Akademiet. Vi håber dette vil dække omkostningerne for afholdelse af seminaret, men et deltager-gebyr kan muligvis blive aktuelt.
 
På Fredskommissionens vegne.

Det danske Fredsakademi
Det danske Fredsakademi er en udløber af arbejdet med Fredskommissionen. Få et smugkig på de foreløbige skitser til Akademiets arbejde.

Seminar om fredsundervisning i Danmark
 
Den 30. september 2000 klokken 10-17 på Roskilde Universitetscenter, Auditoriet i Hus 46:

•Status for den hidtidige fredsundervisning i Danmark.

•Visioner for den fremtidige udvikling.

Seminaret afsluttes med en stiftende generalforsamling for foreningen: "Det Danske Fredsakademi 2000".

Tilmelding og information ved Holger Terp: 3678 4028. E-mail: mail@fredsakademiet.dk.


Send gerne link til mine tekster videre. Kopiering til videre udbredelse bør du først bede om tilladelse til. Tekster bliver nemlig fortsat opdateret og omskrevet, efterhånden som jeg bliver klogere. Ikke mindst fordi jeg tit ændrer mening - og gerne vil have at folk ser min nyeste version af den endegyldige tekst :). Støt gerne via MobilePay: ©pdateret december 2000 - WebHamster@FRED.dk: Tom Vilmer Paamand