Nyheder

Flere tyrkiske militærnægtere

Den internationale militærnægterdag blev i Tyrkiet markeret med en pressekonference og en antimilitaristisk festival hvor tre unge tyrkere foran 800 mennesker erklærede sig som militærnægtere. ‘Vi håber dette vil få folk i Tyrkiet til at tænke på militærnægtelse, og vi håber også på en stor reaktion i de tyrkiske medier’, siger Uygar Abaci i en e-mail fra IAMI (Istanbul Antimitarist Initiative).

Aktivisterne venter nu på reaktioner fra myndighederne og forbereder sig på en kampagne imod militærtjenesten.
‘Vi mener at den Internationale Militærnægterdag har en mening indtil den sidste militarisme-borg i verden er blevet overtaget af pacifister. De tyrkiske antimilitarister behøver og venter på jeres solidaritet i forsøget på at overtage een af de vigtigste borge i verden’, slutter Abaci.
PMH

Desertører udvises

‘To mænd fra Sandazakprovinsen i Montenegro Jugoslavien, nægtes nu asyl i Danmark.
De deserterede for halvandet år siden, for at undgå militærtjeneste i den jugoslaviske hær. De flygtede med deres koner og børn. Den ene mand oplyser til Ekstra Bladet, at han flygtede da han så et flyveblad fra NATO, der opfordrede soldaterne til at desertere.
Efter de mænds udvisning, har Udlændingestyrelsen sendt i alt otte desertører tilbage til fængsel i Jugoslavien’, skriver Dagbladet Arbejderen d. 26.5.2000.
PMH

Amnesty International beskylder NATO for krigsforbrydelser

Amnesty International beskylder NATO for krigsforbrydelser i forbindelse med krigen i Kosovo. Amnesty International henviser til, at bombningerne af civile mål var en klar overtrædelse af gældende regler.
NATOs generalsekretær George Robertson, mener derimod at Milosevic’ krigsforbrydelser var så grove at NATOs bombninger af civile mål kan retfærdiggøres. (10-Radioavisen 7.6.2000).

Kosovo var endnu et eksempel på en voldsspiral der eskalerede. Volden avlede mere vold. Danmark deltog ukritisk i fuldbyrdelsen af krigsforbrydelser mod menneskeheden. Uskyldige civile blev ofre for NATOs hævnbomber - udfra devicen ‘de begår krigsforbrydelser, så må vi også’.

Med ikke-militære midler kunne Kosovo-krigen være undgået og uhyrlighederne stoppet mange gange inden NATO gik i krig.
PMH

International Militærnægterdag
Støt militærnægtere fra det tidligere Jugoslavien

På den Internationale Militærnægterdag d. 15. maj i år arrangerede Militærnægterforeningen en aktion på Kultorvet til fordel for flygtede militærnægtere fra det tidligere Jugoslavien.
MNF samlede underskrifter ind og delte løbesedler rundt til forbipasserende. ‘Under Kosovo-krigen flygtede mange deriblandt unge mænd der ikke ville deltage i myrderierne. Vesten opfordrede dengang til desertion. Nu risikerer selvsamme folkemords-nægtere, der søger om asyl i Danmark, at blive sendt tilbage til fængselsstraf. Det fortæller meget om de danske politikeres og den danske stats øjeblikkelige dobbeltmoral på dette område’, udtaler Peter Mikael Hansen til MNFs elektroniske nyhedsbrev.
PMH