Sverige:
Fortsat straf til militærnægtere

Af Øjvind Vilsholm

Den svenske regering vil have flere til at aftjene deres værnepligt frivilligt. "Vi vil have dem ind, som gerne vil afsætte tid til at aftjene deres værnepligt," har den svenske forsvarsminister Bjørn von Sydow sagt. Men der er ingen lyspunkter på vej for militærnægterne; de skal stadig straffes med bøder og fængsel.

Sverige har længe været på listen over lande, der ikke lever op til konventionernes krav om, at man skal tilbyde militærnægtere en alternativ tjeneste, som ikke er en del af totalforsvaret. Og det ser ud til, at Amnesty International også i fremtiden skal optage svenske militærnægtere på deres liste over samvittighedsfanger.

Går mod mere frivillighed
I den svenske regerings seneste lovforslag om "totalforsvarsplikten" betones vigtigheden af motivation og engagement. Samtidig skal lønnen for de værnepligtige hæves, skriver Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens magasin, Pax.

"Meningen er, at vi skal gå mod en større grad af frivillighed. Dermed vil andelen af dem, som bliver straffet for militærnægtelse, også falde," udtaler Fredrik Hassel fra Försvarsdepartementet til Pax. Men regeringen lægger ikke op til nogen ændringer i straframmerne for at nægte. Så selvom flere nu ser ud til helt at slippe for værnepligt, vil andre komme i fængsel, fordi de nægter af samvittighedsmæssige grunde. Antallet af totalnægtere i Sverige har dog været konstant faldende igennem 1990’erne. I 1996 nægtede 82 personer - sidste år var antallet faldet til syv.

Ikke brug for værnepligt
Jens Petersson, der er generalsekretær i Svenska Freds mener, at det er helt åndssvagt at opretholde det svenske værnepligtssystem i dets nuværende form. Jens Petersson, der er generalsekretær i Svenska Freds mener, at det er helt åndssvagt, at opretholde det svenske værnepligtssystem i sin nuværende form. Jens Petersson siger til Pax, at hvis Sverige overhovedet har brug for et militær, så må det være for at kunne bidrage til FN’s fredsbevarende styrker. Og det kræver nok en styrke på omkring 1000 mand, mener han.

"På den baggrund er det jo helt urimeligt at uddanne 18.000 soldater for at finde frem til de 1.000, man har brug for," udtaler Jens Petersson. "Og det er da helt galt, når man samtidig vælger at straffe dem, som nægter," slutter Jens Petersson.